№ 24(38) (2019)

У збірнику висвітлено проблеми випробування, прогнозування та конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, розкрито питання дослідження й прогнозу  розвитку новітніх технологій в АПК, їх впровадження та управління, а також наведено результати наукових досліджень в напрямку  енергозбереження та альтернативної енергетики. Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

Зміст

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування

МЕТОДИКА СИНЕРГЕТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ РЕЖИМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЕРОВАНИХ ТРАНСПОРТНО- ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF (English) PDF (Русский) PDF
Володимир Кравчук, Г. Баранов, О. Прохоренко 17-27
ВПЛИВ КОНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ЯКІСТЬ СМУГОВОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ PDF PDF (English) PDF (Русский)
Г. Голуб, А. Дворник 28-37
ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АМОРТИЗАЦІЇ ТРЕЛЮВАЛЬНОГО КОЛІСНОГО ТРАКТОРА PDF PDF (English) PDF (Русский)
Є. Калінін, В. Романченко, А. Коробко, І. Лебедєва 38-48
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА З УРАХУВАННЯМ ЗМІНИ ГАКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА ВЕРТИКАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ОСТОВА PDF PDF (English) PDF (Русский)
Є. Калінін, І. Колєснік, І. Лебедєва, Т. Балабай 49-62
КОМПЛЕКСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНИХ І ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ДИНАМІКУ ГРАНУЛЬОВАНИХ ЧАСТИНОК В ПРОЦЕСІ РОЗСІЮВАННЯ PDF (English) PDF PDF (Русский)
В. Шарко, А. Цулая 63-71
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ОНОВЛЕНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ ЩОДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ PDF PDF (English) PDF (Русский)
Т. Цема, С. Афанасьєва, Л. Лисак 72-83
АПРОБАЦІЯ НОВИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ГАЛЬМІВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СІЛЬСКОГОСПОДАСЬКИХ ПРИЧЕПІВ PDF PDF (English) PDF (Русский)
В. Погорілий, О. Гапоненко, С. Постельга 84-93
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСІВУ ТА РОЗПОДІЛУ ДРІБНОНАСІННЄВИХ КУЛЬТУР PDF PDF (English) PDF (Русский)
Т. Гайдай 94-99
РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ СХЕМИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ЕЛЕМЕНТНОЇ БАЗИ МОДУЛЯ СІВБИ СИДЕРАТІВ ДЛЯ ГРУНТООБРОБНИХ ЗНАРЯДЬ PDF PDF (English) PDF (Русский)
І. Іваненко 100-112
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ВИСІВНИХ АПАРАТІВ під час РОБОТи СІВАЛКИ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ПНЕВМАТИЧНОЇ «VEGA-8» (РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ) PDF PDF (English) PDF (Русский)
І. Легкодух, С. Демидов, М. Стародубцева 113-123
Глибокорозпушувачі – один з базових елементів ґрунтозахисних та ресурсоощадних технологій PDF (Русский) PDF (English) PDF
Л. Шустік, Н. Нілова, С. Степченко, О. Лисак, В. Кальчук 124-134
Аналіз конструкційних і функційних особливостей роботи секції дисків з хвилястим профілем твірної PDF PDF (English) PDF (Русский)
Л. Шустік, Н. Нілова, С. Степченко, О. Лисак, В. Кальчук 135-140
Аналіз конструкційних параметрів пружної стійки регульованої жорсткості PDF PDF (English) PDF (Русский)
Л. Шустік, Н. Нілова, С. Степченко, О. Лисак, В. Кальчук 141-148
Випробування дискового агрегата типу T-allAr виробництва ПП «ВФ «ПОЛІМАШПРОЕКТ» PDF PDF (English) PDF (Русский)
Л. Шустік, Н. Нілова, С. Степченко, О. Лисак, В. Кальчук 149-156
ЗУБИ БОРІН. ПРОГНОЗ ВПЛИВУ КОНСТРУКЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПАРАМЕТРІВ НА РЕСУРС ПІД ЧАС АГРЕГАТИВНОГО ЇХ ЗНОШУВАННЯ PDF PDF (English) PDF (Русский)
Л. Шустік, Н. Нілова, С. Степченко, О. Лисак, В. Кальчук, О. Ковтун, Н. Коржевська 157-163
ВИПРОБУВАННЯ СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ КУЛЬТИВАТОРІВ ДЛЯ СУЦІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ PDF PDF (English) PDF (Русский)
В. Думич 164-169
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИН ДЛЯ САДІННЯ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР PDF PDF (English) PDF (Русский)
В. Думич, М. Мазурак 170-175
ЗЕРНОВІ ЖАТКИ СУЧАСНИХ КОМБАЙНІВ: КОНСТРУКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ PDF PDF (English) PDF (Русский)
В. Кравчук, М. Занько 176-185
РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНИХ ПРИЙМАЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗЕРНОСУШАРКИ ШАХТНОЇ, БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЇ ЗШР-5 PDF PDF (English) PDF (Русский)
Г. Тетівник, С. Твердохліб, Т. Балабай, М. Мясушка 186-192

Новітні технології в АПК: дослідження та управління

СИНТЕЗ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ АГРОБІОСФЕРИ PDF PDF (English) PDF (Русский)
В. Кравчук, М. Новохацький, В. Гусар 193-201
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РОЗГАЛУЖЕНИХ СЕРВІСІВ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF PDF (English) PDF (Русский)
В. Кравчук, Г. Баранов, О. Комісаренко 202-213
РОЗПОДІЛЕНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА АГРОМОНІТОРИНГУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ PDF PDF (English) PDF (Русский)
М. Павлишин, М. Павлишин, І. Гусар 214-219
РИЗИКИ СИСТЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДО ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF PDF (English) PDF (Русский)
М. Павлишин, М. Павлишин, В. Гусар, А. Бондаренко, А. Литовченко 220-235
РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF PDF (English) PDF (Русский)
М. Новохацький, В. Таргоня, О. Бондаренко, О. Литовченко, І. Осіпова 236-243
ВПЛИВ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР PDF (English) PDF PDF (Русский)
І. Шевченко, О. Поляков, Ян Р. Каминский 244-251
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСУ ПРЕЦИЗІЙНОЇ СЕПАРАЦІЇ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ СОНЯШНИКУ ЗА ОБ’ЄМНОЮ ВАГОЮ PDF PDF (English) PDF (Русский)
І. Шевченко, Е. Алієв, Ян Р. Камінський 252-259
ВПЛИВ ОБРОБКИ НАСІННЯ КОМПЛЕКСНИМ МІКОРИЗОТВІРНИМ ПРЕПАРАТОМ МІКОФРЕНД НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ PDF PDF (English) PDF (Русский)
Т. Хоменко, А. Дацько, Л. Квасніцька 260-267
ПРО ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ ДОБРИВ VEGA AGROS НА УРОЖАЙНІСТЬ СОЇ ТА ЇЇ СТРУКТУРУ PDF PDF (English) PDF (Русский)
М. Новохацький, О. Бондаренко, І. Гусар 268-277
РЕСУРСООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ PDF PDF (English)
М. Новохацький, Н. Сердюченко, О. Бондаренко 278-287
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ З ВОЛОГОНАКОПИЧУВАЛЬНИМ КОМПОНЕНТОМ НА ВИРОЩУВАННІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО PDF PDF (English) PDF (Русский)
В. Погоріла, О. Тихоненко, А. Бондаренко, В. Громадська, З. Погоріла 288-295
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО PDF PDF (English) PDF (Русский)
В. Думич 296-301
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИКОРИСТАННЯ СОЛОМИ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ДОБРИВО В ПОЛЬОВИХ СІВОЗМІНАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ PDF PDF (English) PDF (Русский)
В. Малярчук, М. Стародубцева 302-310
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЦИБУЛІ PDF PDF (English) PDF (Русский)
А. Мігальов, О. Лілевман 311-328
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ЗАМІНУ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ З ПОДАЧЕЮ ВОДИ У ВІДКРИТИХ ЗЕМЛЯНИХ КАНАЛАХ PDF PDF (English) PDF (Русский)
О. Митрофанов, В. Сидоренко 329-341
НА ШЛЯХУ СТВОРЕННЯ АДАПТОВАНИХ ДО ВИМОГ ЄС СІМЕЙНИХ ВІВЦЕФЕРМ PDF PDF (English) PDF (Русский)
В. Кравчук, C. Постельга, В. Смоляр 342-353
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛОДООВОЧЕВОГО КООПЕРАТИВУ PDF PDF (English) PDF (Русский)
В. Думич, Я. Сало 354-359

Енергозбереження та альтернативна енергетика

ОБҐРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛИСТЯНОЇ БІОМАСИ ТА РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF PDF (English) PDF (Русский)
О Грубник, М. Подольський, І. Лілевман 360-369
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ З ПОЛИВНОЮ ВОДОЮ ДОЩУВАЛЬНИМИ МАШИНАМИ (ЗА ДАНИМИ ОСТАННІХ ВИПРОБУВАНЬ) PDF PDF (English) PDF (Русский)
С. Сидоренко, О. Лілевман 370-377
ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ ТВАРИННИЦТВА PDF PDF (English) PDF (Русский)
О. Тонковид, К. Постельга, О. Тихоненко 378-387