ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ З ПОЛИВНОЮ ВОДОЮ ДОЩУВАЛЬНИМИ МАШИНАМИ (ЗА ДАНИМИ ОСТАННІХ ВИПРОБУВАНЬ)

С. Сидоренко, О. Лілевман

Анотація


Мета. У статті наведено переваги і доцільність проведення операції внесення добрив сумісно зі зрошенням (фертигації) із застосуванням обладнання для внесення добрив з поливною водою дощувальними машинами порівняно з проведенням цієї операції традиційним методом. Розрахована економічна ефективність.
Методи. Методологічним орієнтиром розрахунків порівняльного аналізу служили результати досліджень та результати державних випробувань обладнання  Південно-Української філії
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Результати. Однією з основних переваг застосування обладнання для внесення добрив з поливною водою є зниження затрат праці та експлуатаційних витрат виключенням ряду операцій, обов’язкових за звичайних способів внесення мінеральних добрив.
Розрахунок економічної ефективності застосування обладнання для внесення добрив з поливною водою проведений у порівнянні з традиційним методом внесення добрив у вирощуванні кукурудзи.
Аналіз результатів розрахунків показав, що застосування обладнання для внесення добрив з поливною водою у порівнянні з традиційним методом внесення добрив у вирощуванні кукурудзи дає змогу знизити затрати праці на 100 %, оскільки обладнання обслуговує оператор дощувальної машини під час її основної роботи, прямі експлуатаційні витрати – на 75,8 %, сукупні витрати коштів – на 74,0 %. Водночас витрати енергоспоживання (палива) знизилися на 68,8 % .
Економічний ефект від економії ресурсів під час застосування обладнання для внесення добрив з поливною водою у порівнянні з традиційним методом внесення добрив за цикл внесення добрив на площі обслуговування дощувальної машини 59 га склав 18498,22 грн.
Висновки. Застосування обладнання для внесення добрив з поливною водою дощувальними машинами, крім високої ефективності використання мінеральних добрив, можливості внесення добрив на тих етапах розвитку рослин, коли їм найбільше необхідні елементи живлення та вологи, повної механізації та автоматизації всіх операцій, пов’язаних з приготування та використанням поживних розчинів та інших переваг, дає змогу значного скорочення затрат праці, матеріальних ресурсів та витрат на експлуатацію.


Ключові слова


Обладнання для внесення добрив; Дощувальна машина; Розкидачі мінеральних добрив; Фертигація; Ціна; Експлуатаційні витрати; Затрати праці; Ресурсовитрати; Економічна ефективність.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Фертигація як захід інтенсифікації зрошуваного землеробства: наукове видання за ред. В. І. Кравчука - УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2016 – 112с.

Сурдутович Я. М. Опыт внесения минеральных удобрений с водой при орошении озимой пшеницы /Я. М. Сурдутович//Химизация соц. земледеделия. – 1937-№6 С.12-26.

Ионова В. М. Внесение химических средств с поливной водой / Ионова В. М.// Обзорная информация ВНИИТЭИагропром. – М., 1990 -№5. – С.1-8.

Ківер В. Х. Фертигація і гербігація в зрошуваному землеробстві України: монографія / В. Х. Ківер, Д. М. Онопрієнко – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 148 с.

Сидоренко В. Фертигація, як один з напрямків зниження ресурсовитрат при застосуванні дощувальних машин на зрошувальних мережах України. Сучасне обладнання для фертигації / В. Сидоренко, В. Кучеренко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2012 – Вип. 16(30)кн. 2 – С. 245-255.

Сидоренко В. Добрива по трубі / Володимир Сидоренко // Журнал Farmer/ - 2017 - № 8(92) – С. 162-167

НДР 02.7 « Дослідження та наукова експертиза Технологій зрошення з одночасним внесенням мінеральних добрив» Звіт про НДР: ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Південно-Українська філія; Держреєстрація № 0111U009412, обліковий № 0213U001464, Херсон, 2012 -141с.

Протокол державних приймальних випробувань № 2152/ 0608-03-2017 Обладнання для внесення добрив з поливною водою дощувальними машинами марки «Western» Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2017 – 41с.