Аналіз конструкційних і функційних особливостей роботи секції дисків з хвилястим профілем твірної

Л. Шустік, Н. Нілова, С. Степченко, О. Лисак, В. Кальчук

Анотація


Державно-приватним партнерством УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого і ТОВ «Агрореммаш-БЦ» досліджено виготовлено та випробувано новий інноваційний робочий елемент – диск із хвилястим профілем твірної, який входить в основу базового робочого органу машини для вертикального обробітку ґрунту. Секція включає два спарених між собою на паралельній осі хвилясті диски, які розміщені на пружній стійці регульованої жорсткості. У роботі наведено кінематично-оціночний аналіз роботи секції і розрахунок  кількості елементів диска – півхвиль, які створюють активну дію на необроблений ґрунт за традиційних швидкісних режимів.
Мета. Обґрунтування параметрів хвилястого диска для створення необхідних за зусиллями віброчастотних  характеристик обробітку ґрунту.
Методи досліджень. Розрахунок, теоретичне обґрунтування залежності кількості півхвиль диска по його зовнішній твірній, макетування виготовленням натурного зразка диска, інструментальні та приладові дослідження, статистичний аналіз, пропозиція робочої гіпотези.
Результати. Доведено, що вертикальний обробіток ґрунту – це нова ресурсоощадна технологія. Базовим робочим органом для реалізації такої технології є диск із хвилястим профілем твірної, який за високих швидкостей роботи забезпечує в умовах високого вмісту решток на поверхні ґрунту їх інтенсивне розчеплення та створює великорозгалужену мережу тріщин по ширині і глибині роботи. Проведено аналіз наявних робочих дискових органів, виконано розрахунки та запропоновано власний концепт – здвоєні диски на загальній осі. Спільними зусиллями фахівців УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого і ТОВ «Агрореммаш-БЦ» проведена робота з підготовки натурного зразка, після чого пропонується дослідження цього робочого органу на реальній машині.
Висновки. За результатами аналізу встановлено характер взаємодії півхвиль диска, які створюють рекомендовану частоту змушених коливань.
ТОВ «Агрореммаш-БЦ» виготовлено секцію на основі хвилястих дисків, для апробації і впровадження в конструкцію агрегата для вертикального обробітку ґрунту.

Ключові слова


Диск, Хвилястий профіль твірної; Зміщення; Коливання; Частота.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Інтернет-ресурс. Агрегат Salford RTS 1-2100.

Шустік Л., Нілова Н. – Смуговий обробіток ґрунту – важливий агротехнічний прийом волого збереження. – Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2018. – Вип. 23 (37). С 158-168.

Атлантична вертикаль: що виробляє США та Канада для Verti-till і що потрапило в Україну.

Інтернет-ресурс. Агрегет Zeus Verti-till.

Панов И. М., Ветохин В. И. Физические основы механики почв. Монография. – К.: Феникс, 2008.

Патент РФ2342820 «Способ почвообработки и устройство его реализации».