Глибокорозпушувачі – один з базових елементів ґрунтозахисних та ресурсоощадних технологій

Л. Шустік, Н. Нілова, С. Степченко, О. Лисак, В. Кальчук

Анотація


В основі ресурсозбереження лежить пошук шляхів зниження затрат на обробіток ґрунту, як найбільш трудомісткого процесу, скорочення технологічних операцій використанням машин нових поколінь, розроблення нових робочих органів і навіть принципів обробітку ґрунту, які дають змогу стабілізувати і відродити його родючість на основі балансу стану природного середовища та агрофітоценозу.
Враховуючи вагомий вплив (18-25 %) чинника обробітку ґрунту на врожайність сільськогосподарських культур, недостатню кількість ефективної вологи в ґрунті більше ніж на половині території України, розвиток водної і вітрової ерозії на 30 % посівних площ, аграрне виробництво останніми роками диктує нові вимоги до технології обробітку ґрунту. Аграрії шукають інноваційні рішення, які сприятимуть отриманню стабільних урожаїв в умовах зміни клімату та допоможуть заощадити на паливно-мастильних матеріалах. Особливо актуальним є забезпечення системної єдності техніки, технологій і природного середовища, зниження негативних наслідків використання машинних технологій, цілеспрямоване впровадження ресурсоощадних екологічно безпечних механізованих процесів.
Глибокорозпушувачі це ресурсоощадні ґрунтообробні знаряддя, які вирішують комплексне завдання: глибоке розпушування ґрунту без обертання скиби для розущільнення нижніх шарів, проникнення в них вологи, її збереження; забезпечення стабільних умов комфортної життєдіяльності наявної пошарової біоти; формування шару мульчі з пожнивних решток для зменшення випаровування вологи та запобігання ерозії ґрунту; коткування верхніх шарів для рівномірного перерозподілу решток по поверхні і висоті та активації процесів розкладання мульчі.
Метою досліджень було проведення аналізу доцільності впровадження глибокорозпушувачів у виробництво та ефективності їх використання  в ґрунтозахисних і енергоощадних технологіях.
Методи досліджень: теоретичні – аналіз і синтез інформаційних ресурсів; аналітичні – узагальнення результатів наукових досліджень (зокрема  УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), прогресивних енергоощадних систем обробітку ґрунту, які впливають на поліпшення структури орного шару, нагромадження вологи, елементів мінерального живлення в ґрунті тощо; статистичні – ймовірнісний аналіз та математична обробка результатів досліджень [1]; експериментально-польові [2] – в господарських умовах ТОВ «Пилипчанське» Білоцерківського району Київської області фіксацією агротехнічних показників.
Результати. У статті представлено результати випробування глибокорозпушувача T-allAr-2.7 виробництва ПП «ВФ «ПОЛІМАШПРОЕКТ» як одного з базових елементів ґрунтозахисних та ресурсоощадних технологій. Експерименти передбачали оцінювання якості та ефективності роботи глибокорозпушувача під час глибокого розпушування ґрунту після збирання гречки.
Висновки. Дослідження дозволили встановити порівняльний енергоощадний ефект від випробовуваного глибокорозпушувача і традиційного знаряддя – плуга, та скласти рекомендації щодо можливого використання глибокорозпушувача в малих та середніх господарствах Лівобережного Лісостепу України. Відмічено, що в умовах зростання цін на енергоносії, різких кліматичних змін впровадження ресурсоощадної безполицевої технології є актуальним завданням, яке дозволить успішно конкурувати на світовому ринку.


Ключові слова


Глибокорозпушувач; Обробіток ґрунту; Грунтозахисна та ресурсоощадна технології; Ефективність.

Повний текст:

PDF (Русский) PDF (English) PDF

Посилання


Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

СОУ 74.3-37-155:2004. Випробування сільськогосподарської техніки. Машини і знаряддя для обробітку ґрунту. Методи випробувань – К.: Мінагрополітики України, 2006.

Інтернет-ресурс: Про технології обробітку ґрунту. https://superagronom.com/news/1539-u-vsomu-sviti-agrariyi-postupovo-vidmovlyayutsya-vid-oranki/. – 2017.

Войтік А. Глибоке рихлення, або Як накопичити вологу в ґрунті // Механік PRO, 2019.

Шустік Л., Погорілий В. Техніко-технологічний огляд глибокорозпушувачів // Пропозиція. – № 3, 2010.

Макаренко М. Глибоке розпушення ґрунту // АгроЕліта, 2016.

Про збереження та відтворення родючості ґрунтів //Інформаційно-аналітичні матеріали НААН України щодо наукового обґрунтування заходів із збереження та відтворення родючості ґрунтів, вересень 2018.

Погорілий В., Шустік Л., Пономар Ю., Шустік О. Ресурсозбереження завдяки новим глибокорозпушувачам // Agroexpert. – № 12 (29), 2010.

Дефрагментація техніко-технологічних рішень для диференційованих систем обробітку ґрунту, сівби, збирання, доробки та зберігання зернових культур з адаптацією до умов господарюючого суб’єкта /В. Кравчук, Л. Шустік, В. Погорілий, С. Маринін, Л. Іваненко //Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2014. – кн. 2. – С. 4-14.