Аналіз конструкційних параметрів пружної стійки регульованої жорсткості

Л. Шустік, Н. Нілова, С. Степченко, О. Лисак, В. Кальчук

Анотація


Вітчизняним виробником ґрунтообробної техніки ТОВ «Агрореммаш-БЦ» спільно з УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого розроблено і закладено в конструкцію нового агрегата вертикального обробітку ґрунту новинку – стійку з регульованою жорсткістю роботи. Оскільки вибір режимів роботи машини в розмаїтті ґрунтово-кліматичних зон і умов роботи є надзвичайно важливим, то вибір, обґрунтування і забезпечення параметрів регульованої за жорсткістю стійки сприяє можливості уникнути до 30 % неефективних інвестицій, викликаних необхідністю придбання різних за характеристиками комплектів стійок. За результатами аналізу, розрахунків, стендових випробувань перевірено параметри і характеристики пружної стійки  скобоподібної форми, що являє собою набір окремих штаб, зібраних у пакет.
Мета досліджень – обґрунтування конфігурації та раціональних параметрів стійки для забезпечення регульованої жорсткості,  адаптованої до різних умов роботи знаряддя.
Методи досліджень. Формування робочої гіпотези, розрахунок, теоретичне обґрунтування залежності кількості штаб стійки та її робочої довжини, макетування виготовленням натурного зразка стійки, інструментальні та приладові дослідження, статистичний аналіз.
Результати. Тенденція використання пружних стійок – перспектива енергозаощадження роботи ґрунтообробних машин та підвищення якості технологічного процесу. Використання стійок регульованої жорсткості – шлях до уникнення 30 % неефективних інвестицій. Запропоновано конкретне конструкційне рішення пружної стійки з регульованою жорсткістю скобоподібної форми на основі штаб, зібраних у пакет. За розрахунками виготовлено натурний зразок стійки, та проведено стендові випробування вертикальних і горизонтальних переміщень стійки з різною кількістю штаб залежно від прикладених зусиль. Виконано прогноз використання стійки з різним набором у єдиному пакеті штаб під можливі умови експлуатації.
Висновки. Спеціалістами УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого проведено орієнтовні розрахунки конструкційних параметрів стійки, які забезпечують її неруйнівний прогин до рекомендованих
діапазонів за умови навантаження раціональними за величиною навантаженнями. ТОВ «АГРОРЕММАШ-БЦ» запропонувало і виготовило просту за геометричною конфігурацією скобоподібну стійку з набору окремих штаб, зібраних у пакет.


Ключові слова


Вертикальне землеробство; Криволінійна стійка; Дисковий робочий орган; Пружне зусилля; Віброударна дія.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Шустік Л., Нілова Н. – Смуговий обробіток ґрунту – важливий агротехнічний прийом волого збереження. – Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2018. – Вип. 23 (37). С 158-168.

Гапоненко А. – Исследования взаимодействия рабочих органов на упругих стойках с почвой. – Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України. Зб. наук. пр. – Дослідницьке : УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого., 2014. – Вип. 18 (32). С 241-249.

Інтернет-ресурс. Дисковий агрегат ресорний ДАР-2,4.

Патент РФ №2342820 «Способ почвообработки и устройство его реализации», опублик. 10.01.2003.

Федоров С. Г. Повышение качества поверхностной обработки почвы регулированием жесткости упругой стойки культиватора: Дис. канд. техн. наук. – Саранск, 2016.

Інтернет-ресурс. Расчет пластинчастых пружин.

Інтернет-ресурс. Стали. Допускаемые напряжения и механические свойства.