Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України

Збірник наукових праць Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) «Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України» «Технико-технологические аспекты развития и испытания новой техники и технологий для сельского хозяйства Украины» «Тechnical and technological aspects of development and testing of new machinery and technologies for agriculture of Ukraine» Збірник є рецензованим фаховим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій. Всім статтям надається цифровий ідентифікатор DOI.

Рік заснування: 1981

Програмні завдання: Забезпечення читачів інформацією про нові методи випробування, прогнозування й конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, дослідження та прогноз розвитку новітніх технологій в АПК, енергозбереження та альтернативну енергетику.

ISSN: Print 2305–5987; Online 2617–3778

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23283-13123 ПР від 24.05.2018 року

Фахова реєстрація у ДАК України: Наказ МОН України № 693 від 10.05.2017 року.

Спеціальність ДАК: технічні науки, сільськогосподарські (агрономія) науки.

Видання індексується: Google Scholar.

Наукометричні бази: http://www.crossref.org.

Електронні копії видання передано на зберігання: Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та представлено на сайті НБУВ, інформаційний ресурс «Наукова періодика України»

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: Змішаними мовами (українська, російська, англійська).

Засновник: Державна наукова установа «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого).

Головний редактор: Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ (директор УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого).

Заступник головного редактора: Новохацький М., канд.с.-г. наук (заступник директора УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)

Відповідальний секретар: Бабинець Т., канд. екон. наук ( завідувач відділу УкрНДІПВТ ім. Л.. Погорілого).

Члени редколегії:

 • Алтыбаев А., д-р техн. наук, академік міжнародної академії інформатизації (КазНДІМЕСГ, Казахстан)
 • Баранов Г., д-р техн. наук, проф. (Національний транспортний університет)
 • Барвінченко В., д-р с.-г. наук, проф., (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
 • Вахній С., д-р с.-г. наук, проф., (Білоцерківський НАУ)
 • Ветохін В., д-р техн. наук, (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
 • Войтюк Д., канд. техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ (НУБіП України)
 • Гадзало Я., д-р с.-г. наук, акад. НААНУ (НААН України)
 • Голуб Г., д-р техн. наук, (НУБіП України)
 • Гусар В., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
 • Занько М., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
 • Заришняк А., д-р с.-г. наук, акад. НААНУ (НААН України)
 • Кангалов П., д-р. техн. наук, проф. (Русенский університет ім. Ангела Кинчева, Болгарія)
 • Камінський В., д-р с.-г. наук, акад. НААНУ (ННЦ «Інститут землеробства НААНУ»)
 • Красовський Є., д-р. техн. наук, проф.(Люблінське відділення Польської академії наук, Польща)
 • Кюрчев В., д-р. техн. наук, проф. (Таврійський ДАТУ)
 • Маковецький О., д-р с.-г. наук, проф. (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
 • Малярчук М., д-р с.-г. наук (Інститут зрошуваного землеробства НААНУ)
 • Негуляєва Н., канд. с.-г. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
 • Ольт Ю., д-р. техн. наук, проф. (Технологічний інститут, Естонський університет природничих наук, Естонія)
 • Павлишин М., д-р техн. наук, проф. (НТУ КПІ ім. І. Сікорського)
 • Ревенко І., д-р техн. наук, проф. (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
 • Рубльов В., д-р техн. наук, проф., ( Білоцерківський НАУ)
 • Смоляр В., канд. с.-г. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
 • Таргоня В., д-р с.-г. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
 • Фіала М., ., д-р с.-г. наук, проф. (Університет Мілана, Італія)
 • Чеботарьов В., д-р. техн. наук, (Білоруський ДАТУ, Білорусь)
 • Шевченко І., д-р техн. наук, д-р с.-г. наук, проф. (Інститут олійних культур НААНУ)
 • Шустік Л., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
 • Щепаняк Я., ., д-р техн. наук, проф. (ПІМР, Польща)
 • Яковчик С., канд. с.-г. наук (РУП «НПЦ НАН Біларусії по механизації сільского господарства, Білорусь)

Адреса редакції: 08654 Київська обл., Васильківський р-н, смт Дослідницьке, вулиця Інженерна, будинок 5.

Телефон: Телефон/факс: 0(4571) 3-37-77, 3-34-44

Телефони: 0 (04571) 3-36-57, 3-41-35

E-mail: ndipvt@ukr.net