ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АМОРТИЗАЦІЇ ТРЕЛЮВАЛЬНОГО КОЛІСНОГО ТРАКТОРА

Є. Калінін, В. Романченко, А. Коробко, І. Лебедєва

Анотація


Мета дослідження. Підвищення ефективності роботи трелювальних машин обґрунтуванням раціональних систем їх амортизації для широкого діапазону природно-виробничих умов.
Методи дослідження. Аналітична модель трелювальної машини для визначення її коливальних характеристик.
Результати дослідження. На навантажену лісотранспортну машину, що рухається по трелювальному волоку, крім збурень від мікрорельєфу, впливають згинальні коливання пакета хлистів (дерев). Взаємодія двох чинників створює складний динамічний стан системи, тому вивчення коливань трелювального колісного трактора є необхідним для вирішення завдання вибору раціональної системи підресорювання цих спеціальних машин. Саме тому метою дослідження є підвищення ефективності роботи трелювальних машин обґрунтуванням раціональних систем їх амортизації для широкого діапазону природно-виробничих умов. Для дослідження повної коливальної системи (трактор-пакет хлистів) в роботі використаний метод дискретних мас. З аналізу основних парціальних частот зроблено висновок, що друга власна частота значно віддаляється від першої, а двомасова система у визначенні частот може бути замінена одномасовою в широкій смузі частотного режиму. Параметри системи, які входять у вираз передавальної функції, частково приймаються відповідно до конструкції трактора (інерційні параметри і лінійні розміри), а інші параметри (жорсткості і демпфування) визначаються під час оптимізації системи. Окрім того, встановлено, що додатковий непружний опір в шині для системи з основним прогином у підвісці дає малий демпфувальний ефект. І, навпаки, з основною еластичністю в шині додаткове демпфування в підвісці дає помітне поліпшення динамічних якостей. Отже, максимальна деформація пружних елементів підвіски вивченої системи повинна розраховуватися за неусталеним режимом руху через одиничну нерівність на максимальну величину 8 см від положення статичної рівноваги. Питання конструкційного виконання підвіски, яке відповідає зазначеним вимогам, потребує спеціального вивчення. Одним із шляхів зменшення прогинів підвіски і усунення її пробоїв є введення гідравлічних амортизаторів і гумових буферів.
Висновки. Остаточний аналіз систем підресорювання показав, що кращими амортизаційними властивостями володіє система з основним прогином і демпфуванням у підвісці. Отримана під час дослідження оптимізована система підресорювання дасть змогу значно поліпшити плавність ходу і знизити динамічне навантаження трелювальних колісних тракторів. Аналітичні залежності для вибору раціональної системи амортизації трелювального трактора можуть бути використані для транспортних засобів загального і сільськогосподарського призначення.

Ключові слова


Колісний трелювальний трактор; Коливання пачки дерев; Раціональна схема амортизації; Система підресорювання; Прогин підвіски; Плавність руху машини.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Ву Хай Куан, Валяжонков В. Д., Мартінов Б. Г., Андронов А. В. Методика определения оптимальных количеств и величин рабочих передаточных чисел трелевочного трактора с механической и автоматической трансмиссиями. Вестник КрасГАУ. Вып. 12. 2014. С. 188-193.

Ксеневич И. П., Шарипов В. М., Арустамов Л. Х. Тракторы: Конструкция: учеб. пособие для вузов. – М.: Машиностроение, 2000. – 821 с.

Минченко М. Е., Любельский Г. Г. Трактор ТТ-4М. – М.: Лесн. пром-сть, 1987. – 239 с.

Калінін Є. І., Романченко В. М., Юр’єва Г. П. Моделювання коливань кузову транспортного засобу на гусеничному ході з врахуванням гнучкості кузову Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2016. № 6. С. 232-238.

Калінін Є. І., Шуляк М. Л., Шевченко І. О. Дослідження перехідних процесів в коробці змінних передач мобільного енергетичного засобу. Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. 2016. Вип. 168. С. 73-79.

Лебедєв А. Т., Калінін Є. І. Теоретичне дослідження тягово-зчіпних властивостей тракторів, обладнаних здвоєними шинами, під час виконання ґрунтообробних робіт на агрофоні підвищеної вологості. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: Зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Дослідницьке. 2010. Вип. 14 (28). С. 216-224.

Калінін Є. І. Частотний аналіз коливань гусеничних тракторів. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: Зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Дослідницьке. 2018. Вип. 22 (36). С. 86-91.

Калінін Є.І. Аналіз зміщення центра ваги напівначіпної машини при її функціонуванні. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: Зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Дослідницьке. 2010. Вип. 14 (28). С. 216-224.

Федосеев О. В., Емельянов И. К., Крашенников Е. М. Трелевочный трактор ТДТ-55А и его модификации: учеб. пособие. – М.: Лесн. пром-сть, 1981. – 296 с.

Патякин В. И, Салминен Э. О, Бит Ю. А. Лесоэксплуатация: учебник для студ. высш. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 320 с.