РОЗПОДІЛЕНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА АГРОМОНІТОРИНГУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ

М. Павлишин, М. Павлишин, І. Гусар

Анотація


Метою роботи є підвищення достовірності та ефективності агромоніторингу (АМ) завдяки застосуванню розподілених інтелектуальних систем з використанням Інтернет речей.
Методи досліджень: теоретичні та аналітичні методи в процесі побудови розподіленої інтелектуальної системи АМ з використанням Інтернет речей.
Результати. Результати вчасного і якісного АМ є важливою і необхідною складовою інформаційного забезпечення сучасного сільськогосподарського  виробництва.
Планування, підготовка та реалізація завдань АМ є складною багатофакторною проблемою, під час розв’язання  якої на перше місце виходить необхідність забезпечення високих метрологічних характеристик АМ, технологічної досконалості і надійності і, особливо, економічних характеристик АМ. Динаміка трансформації технологій сучасного сільськогосподарського  виробництва  вимагає переходу від традиційних систем організацій  АМ до сучасних інноваційних технологій реалізацій АМ.
Висновки. У статті розглянуто шляхи вирішення проблеми сучасного інформаційно-метрологічного і технічного забезпечення  ефективного АМ. Показано, що застосування розподілених інтелектуальних систем АМ з використанням Інтернет речей суттєво підвищує достовірність моніторингу та забезпечує його безперервність, що дозволяє підвищити ефективність моніторингу  загалом і надавати повну та достовірну інформацію для прийняття оптимальних управлінських та технологічних рішень.


Ключові слова


Сільськогосподарське виробництво; Агротехнології; АМ ; Інформаційно-метрологічне і технічне забезпечення; Розподілена інтелектуальна система, Інтернет речей; Достовірність результатів прогнозування.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


В. Кравчук. Науково-випробувальні дослідження - база техніко-технологічних інновацій//Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2018.- Вип. 22 (36).- с. 14-21.

В. Кравчук, В.Гусар, М.Павлишин Агроінженерія: науково-випробувальні дослідження на сучасному етапі//Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України. Зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2018.- Вип. 22 (36). - с. 21-27.

ДСТУ 3980-2000 “Ґрунти. Фізико-хімія ґрунтів”.

ДСТУ 4288:2004 “Якість ґрунту. Паспорти ґрунтів”.

ДСТУ 7271-2003 “Якість води. Визначення”.

ДСТУ 8726-2017 “Якість повітря”.

КПІ: Форум «Sentinel-2 for Agriculture». Міжнародна ініціатива супут­никового агромоніторингу GEOGLAM - 2016.

А. Шенстов та ін. Інформаційна система агромоніторингу //http:dspace.nbuv.gov.ua.

О.Федоров, Н.Куссуль. Інфор­маційна технологія прив’язування даних космічної системи ДЗЗ «Січ -2»//« Кос­мічна наука і технологія», 2013. - Т19, № 1.- с. 3-12.

ДСТУ 4976: 2008 “Охорона навко­лишнього середовища. Комплекс стандартів у сфері охорони ґрунтів”.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет_речей.