ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛОДООВОЧЕВОГО КООПЕРАТИВУ

В. Думич, Я. Сало

Анотація


Метою роботи є обґрунтування комплексу технічних засобів для обробки і зберігання плодоовочевої продукції для технічного оснащення плодоовочевого кооперативу в межах об’єднаної територіальної громади (ОТГ).
Методи досліджень: діалектичний метод пізнання, методи системного підходу, абстрактно-логічний метод, а також факторний, економіко-статистичний, соціометричний та монографічний методи.
Проведено дослідження роботи наявних плодоовочевих кооперативів у Західному регіоні України, за результатами яких встановлено що:
-    їхня діяльність обмежується лише наданням послуг з вирощування та реалізації свіжих ягід сезон плодоношення, коли вартість реалізації продукції є найнижчою;
-    більшість кооперативів не мають обладнання для переробки та приміщень для зберігання продукції.
Щоб підвищити додану вартість плодово-овочевої і ягідної продукції кооперативи встановлюють лінії з переробки та зберігання продукції.
Проаналізовано конструкції та експлуатаційно-технологічні показники і обґрунтовано  обладнання для первинної обробки, передреалізаційної підготовки, заморожування та сушіння плодоовочевої продукції.
Досліджено і проаналізовано виробництво плодоовочевої продукції селянськими господарствами в межах окремої ОТГ та обґрунтовано перелік, продуктивність і підібрано номенклатуру технічних засобів для функціонування територіального плодоовочевого кооперативу.
Висновки. Найбільш вагомою проблемою виробництва плодоовочевої продукції в господарствах населення є відсутність обладнання для переробки і зберігання продукції. Тому під час створення кооперативу насамперед необхідно приділити увагу вирішенню цієї проблематики.
За даними досліджень встановлено, що реалізація продукції після первинної і передреалізаційної обробки та заморожування і сушіння дає змогу одержати додаткові надходження в розмірі 1020525 грн. Вартість складських приміщень для зберігання та машин для передреалізаційної підготовки плодоовочевої продукції – 6 857 тис. грн, термін окупності вкладень – 6,7 років


Ключові слова


Дослідження; Плоди; Овочі; Обладнання; Первинна обробка; Ефективність.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Farmer Cooperative Statistics 2003. RBS Service Report 62. Washington, D.C.: USDA, April, 2006. – 75 c.

Sunkist: Annual Report 2004. – 24 p.

Яснолоб І. Актуальні проблеми розвитку кооперації на плодоовочевому ринку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https//www. hdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/…/339.pdf

Децентралізація через кооперацію, або як громада замінює державу. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/ decentralizacia-cerez-kooperaciu-abo-ak-gromada-zaminue-derzavu.

Технологічне устаткування малих підприємств по переробці плодів і овочів, виробництва вина і пива. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: www.tsatu.edu.ua/.../lekcija-10-tehnolohichne-obladnannja-...

Захарчук О. Техніко-технологічне забезпечення малих форм господарювання в Україні та досвід Польщі/ О. Захарчук, О. Вишневецька// Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2014. ‑ № 18 (32) - С. 348-355.