ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО

В. Думич

Анотація


Метою роботи є визначення ефективності застосування біопрепаратів у технології вирощування льону олійного.
Методи досліджень: польовий, лабораторний, візуальний та порівняльно-розрахунковий.   
Дослідні ділянки характеризувались дерново-глибоко-карбонатними легкосуглинковими ґрунтами з глибиною гумусового шару 52 см і вмістом елементів живлення: азоту 121,5 мг, фосфору 181,39 мг та калію 114,93 мг на кілограм ґрунту. Вміст гумусу в грунті дослідних ділянок - 4,46 %, рН сольовий – 7,60.
На дослідних ділянках проведено мульчування ґрунту на глибину 15 см. Для сівби насіння застосовувалась сівалка СЗ-3,6. Боротьба з бур’янами проводилась хімічним методом.
Ефективність застосування біопрепаратів у технології вирощування льону олійного визначалась на  ділянках з різними схемами внесення біопрепаратів: І - контроль; ІІ – одноразове внесення біоактиватора росту рослин Азотофіт-р (0,1 л/га); ІІІ – дворазове внесення біостимулятора росту рослин Біокомплекс-БТУ для технічних культур (0,35 л/га); IV – одноразове внесення робочого розчину біоактиватора росту рослин Азотофіт-р (0,1 л/га) + біоінсектицид Бітоксибацилін-БТУ
(4 л/га); V – дворазове внесення робочого розчину біостимулятора росту рослин Біокомплекс-БТУ для технічних культур (0,35 л/га) + біоінсектицид Бітоксибацилін-БТУ (4 л/га). Біопрепарати вносили в баковій суміші з карбамідом (10 кг/га).
Висновки. Застосування біопрепаратів на посівах льону олійного забезпечило підвищення врожайності насіння в межах від 1,3 до 2,6 ц/га, а приріст врожайності склав від 10,8 % до 21,6 % . Економічний ефект від внесення препаратів коливався від 1060 до 1504 грн./га.


Ключові слова


Дослідження; Біопрепарати; Льон олійний; Врожайність; Ефективність.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Ковалено О. Влияние различных систем выращивания, обробобки, растительных остатков, микроудобрений и бактериальных препаратов на биометрические показатели и урожайность льна масличного. /О. Коваленко, М. Федорчук, М. Корхова, В. Думич // Мaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova CHIŞINĂU, 2018. - С. 47-51.

Куліш О. Вплив біодеструктора стерні на врожайність насіння льону олійного в зоні малого Полісся України. / О. Куліш // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2014. - Вип. 18 (2). - С. 169-174.

Wplyw biologicznej ochrony lnu oleistego na ograniczenie wystepowania fuzariozy jakosc plony. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : – https://www.researchgate.net/...LNU.../WPLYW-BIOLOGIC.)

Heller, K. Andruszewska, A. Wielgusz, K. Uprawa lnu oleistego metodami ekologicznymi. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0010-0023, 2010

Кожушко М. Ефективність застосування біопрепаратів у технологіях вирощування сільгоспкультур в Західному регіоні України. / Кожушко М., Сало Я., Думич В., Куліш О., Шмерко О. // Техніка і технології АПК . - 2016. - № 5. - С. 37-42. - Бібліогр.: с. 42.