АПРОБАЦІЯ НОВИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОЦЕДУР ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ГАЛЬМІВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СІЛЬСКОГОСПОДАСЬКИХ ПРИЧЕПІВ

В. Погорілий, О. Гапоненко, С. Постельга

Анотація


Мета досліджень – встановити відповідність характеристик гальмівних систем сільськогосподарських причепів європейським вимогам.
Методи досліджень. Апробацію процедур виконано проведенням фізичних демонстраційних випробувань з прямим емпіричним вимірюванням середнього значення повного уповільнення та статичних реакцій дорожнього покриття на колеса. Ефективність гальмування визначали, розрахувавши коефіцієнт гальмування трактора з причепом під час гальмування лише причіпного транспортного засобу пневматичним імітатором виготовленим згідно з регламентом (ЄС) №2015 / 68 ІІ додаток доповнення 1 - 2.
Об’єкт дослідження – відгук гальмівної системи, як затримка в створенні необхідного гальмівного зусилля; витрата енергії з накопичувачів (енергетичних резервуарів).
Предмет дослідження – коефіцієнт гальмування причепа, що виражає відношення між сумою гальмівних сил по довжині окружності всіх коліс автопоїзда трактор-причіп та загальною нормальною статичною реакцією дорожнього покриття на всі колеса.
Результати. Одною з основних груп складових частин та вузлів, які забезпечують безпечність транспортного засобу під час руху дорогами загального призначення і вимоги до яких регламентовані окремим Делегованим регламентом Комісії ЄС № 2015/68 (далі Регламент № 2015/68) [3], є гальмівні системи.
Розглянуті та проаналізовані методи та технічні засоби для проведення випробувань з оцінки відповідності європейським вимогам пневматичних гальмівних систем сільськогосподарських причепів. Розроблено, виготовлено та відкалібровано імітатор гальмування, необхідний для проведення ряду тестів з визначення ефективності двопровідної пневматичної гальмівної системи.
Апробовано методи та технічні засоби під час проведення тестів на визначення ефективності пневматичної гальмівної системи причепа, визначені основні параметри гальмування та виконано розрахунок коефіцієнта гальмування причепа. З використанням імітатора гальмування визначено час спрацьовування гальм та потужність пристроїв зберігання енергії.
Застосовані методи дають змогу зіставити результати тестувань з межами сумісності характеристик гальмівної системи, які виражають допуск відповідності вимогам та досліджувати зниження ефективності гальмівної системи за погіршення умов функціонування від розігрівання під час тривалого гальмування.
Висновки. Встановлено відповідність сільськогосподарського причепа  європейським вимогам  Делегованого регламента Комісії ЄС № 2015/68.

Ключові слова


Методи випробувань; Технічні засоби; Апробація; Європейські вимоги; Оцінка відповідності; Гальмівна система.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрану.

Commission delegated Regulation (EU) 2015/68 of 15 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle braking requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eurlex.europa.eu/ — Назва з екрану.

Кравчук В., Цема Т., Афанасьєва С., Лисак Л., Рижкова С., Горбатова І. Порівняльний аналіз національних вимог для затвердження типу тракторів, причепів, причіпних машин з новими європейськими нормами / Зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2018. – Випуск 22 (36). – С. 43-51.

Pearce A. Tractor/trailer breakes: a question of balance… / Andrew Pearce // PROFI The professional farm machinery magazine. – 2017. – Jan, 2017. – P. 62 – 65.

Nastasoiu M. Study on increasing braking performance and efficiency of four-wheel-drive tractors through braking on all wheels / Milton Nastasoiu // Proceedings of the annual session of scientific papers. – 2013. IMT Oradea. – P. 24 – 26.

Dodd, M.; Bartlett, R. and Knight, I. (2007) Provision of information & services on the subject of the performance requirements, testing methods & limit values for braking systems of agricultural & forestry tractors, their trailers and interchangeable towed machinery. Final Report. TRL Ltd Project Report No. UPR/VE/064/07 (unpubl.), Wokingham, UK.

Протокол № ПІ/02-4 метрологічної атестації стенда для визначення часу спрацьовування гальм.