КОМПЛЕКСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНИХ І ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ДИНАМІКУ ГРАНУЛЬОВАНИХ ЧАСТИНОК В ПРОЦЕСІ РОЗСІЮВАННЯ

В. Шарко, А. Цулая

Анотація


Метою роботи є побудова моделі розсіювання частинок гранульованого середовища, що дозволяє більш адекватно до реальності дослідити цей технологічний процес. А саме – крім вільної взаємодії частинок між собою модель повинна враховувати і їхню взаємодію з елементами конструкції пристрою для розсіювання, вплив повітряного потоку на швидкість переміщення частинок, а також вплив на частинки гравітаційного поля та вібрації елементів конструкції.
Достатня повнота і адекватність моделі реальному процесу доповнюють можливості перевірки впливу технічних параметрів пристроїв та зовнішніх факторів на розподілення частинок по поверхні без необхідності проведення фізичного експерименту, що повинно значно спростити імітаційне моделювання під час створення різних машин для розсіювання, наприклад, висів насіння сидератів, розкидання добрив.
Методи досліджень: теоретична механіка, загальна фізика, лінійна алгебра та геометрія, матеріалознавство.
Результати досліджень. У роботі запропоновано ускладнення моделі процесу розсіювання частинок гранульованого середовища, яке, крім вільної взаємодії частинок між собою під час руху, враховує їхню взаємодію з елементами конструкції пристрою для розсіювання, вплив повітряного потоку на швидкість переміщення частинок, а також вплив на частинки гравітаційного поля та вібрації елементів конструкції.
Висновки. Ускладнення моделі процесу розсіювання частинок гранульованого середовища веде до адекватності представлення процесу розсіювання реальному технологічному процесу та дає можливість визначити закономірності відповідних розподілів, які падають на поверхню частинок під час обробки числових результатів методами математичної статистики.

Ключові слова


Моделювання; Процес розсіювання; Частинка; Гранульоване середовище; Повітряний потік; Вібрація; Гравітаційне поле.

Повний текст:

PDF (English) PDF PDF (Русский)

Посилання


Шарко В. Моделирование процесса взаимодействия частиц гранулированной среды при рассеивании / В. Шарко, А. Цулая, Д. Читаев // Технико-технологические аспекты развития и испытания новой техники и технологий для сельского хозяйства Украины. Cб. науч. тр.

УкрНИИПИТ им. Л. Погорелого, Дослидницкое, 2018. Вып.23 (37), С.102-111

Гайдай Т. Визначення оптимальних параметрів елементів насіннєвого бункера та блока роззіювання грунтообробно-посівного агрегата / Т. Гайдай // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, Дослідницьке, 2018. Вып.22 (36), С.66-74

Ильин В. А., Позняк Э. Г. Линейная алгебра. - М.: Наука. 1999. -280 с.

Вайсберг Л. А. Механика сыпучих сред при вибрационных воздействиях: методы описания и математического моделирования / Вайсберг Л. А., Демидов И. В., Иванов К. С.// -Ст-П.: Обогащение руд, № 4, 2015. С.21-34

Савельев И. В. Курс общей физики. Том 1. -М.: Наука. 1970. -517 с.