ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ВИСІВНИХ АПАРАТІВ під час РОБОТи СІВАЛКИ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ПНЕВМАТИЧНОЇ «VEGA-8» (РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ)

І. Легкодух, С. Демидов, М. Стародубцева

Анотація


Вступ. На ринку України з’являється все більше сівалок для висіву просапних культур з електроприводом висівних апаратів від електродвигунів, встановлених на висівних секціях сівалок. Незважаючи на те, що ціна  сівалок з електроприводом вища, ніж сівалок з механічним приводом, господарства з достатнім рівнем ресурсного забезпечення купують ці сівалки, в основному, завдяки можливості висіву точно заданої норми, незалежно від стану поля,   простоті її регулювання та високій надійності роботи електропривода.
Метою статті є висвітлення результатів приймальних випробувань та оцінювання якості роботи електропривода висівних апаратів сівалки універсальної пневматичної «Vega-8» виробництва ПАТ «Ельворті».
Результати досліджень. ПАТ «Ельворті» розробив та виготовив сівалку універсальну пневматичну «Vega-8» з електроприводом висівних апаратів, де висівний диск приводиться не від опорно-приводних коліс сівалки, як у більшості моделей просапних сівалок, а від електродвигуна, встановленого на кожній окремій посівній секції сівалки. Електропривод висівних апаратів має ряд переваг порівняно з механічним приводом. По-перше сівалка точніше і якісніше висіває задану норму, особливо на полях з нерівним рельєфом і не вирівняним мікрорельєфом, по-друге регулювання норми висіву – простіше і конструкція привода – надійніша.  
Агротехнічним оцінюванням встановлено, що сівалка достатньо точно висіває задану кількість насіння, встановлену системою керування і контролю висіву. Приміром відхилення фактичної норми висіву від заданої на сівбі соняшника коливається від 0,5 % до 3,0 % , кукурудзи від 1,8% до 6,4%, сої від 3,5 % до 4,7%. Під час роботи сівалки «Vega-8» з механічним приводом висівних апаратів відхилення від заданої норми висіву значно вищі і досягають 12-14 %.
За нерівномірністю висіву між апаратами одержані показники відповідають вимогам ТУ та агротехнічним вимогам і коливаються в межах від 0,35 до 1,46 %. Ці дані показують, що система керування і контролю висіву, встановлена на сівалці, достатньо точно керує електродвигунами для одержання потрібної норми висіву, що підтверджує доцільність використання електропривода з вибраною системою керування і контролю висіву. Енергетичне оцінювання правильності вибору електродвигунів до генератора показало, що електродвигуни SM86HT118-6004A. і генератор 1322-3771 вибрані правильно. Оцінювання показали, що сумарна потужність електродвигунів не перевищувала потужності, яку виробляє генератор.
Висновки. Випробуваннями встановлено, що сівалка «Vega - 8» з електроприводом висівних апаратів стало виконує технологічний процес і за показниками призначення, якості роботи, безпеки праці і надійності відповідає вимогам ТУ і значиться на рівні кращих зразків сучасних сівалок вітчизняного та зарубіжного виробництва.
Використання сівалки «Vega - 8» з електроприводом висівних апаратів покращує умови праці механізатора, дає змогу більш ефективно використовувати робочий час зміни, а також збільшити врожайність та рентабельність виробництва.

Ключові слова


Сівалка точного висіву; Електропривод; Сівба; Технологія; Конструкція; Висівний апарат; Просапні культури; Випробування.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Машины для точного посева пропашних культур: конструирование и расчёт. Под ред. чл.-корр. ВАСХНИЛ, д-ра техн. наук Л. В. Погорелого, Киев, 1987.

Сучасні сівалки для просапних зернових культур вітчизняного виробництва. Реальність та перспективи./ С.Демидов, М. Стародубцева, О Савицька // Зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого 2016 р. Вип. 20 (34), С. 94-105.

Шустік Л. Добові безперервні випробування сівалки Tempo TPL 16/ Л. Шустік, В. Громадська, Н. Нілова // Техніка і технології АПК.-2018-№9- С. 32-37.

Протокол державних приймальних випробувань № 1793/0305-03-2014 – Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Херсон.

Протоколи державних випробувань: № 03-05-16-4, № 03-02-17-4, № 2247/0305-03-2018 – Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Херсон.

Керівництво з експлуатації «Сівалка універсальна пневматична «Vega-8» з електроприводом висівних апаратів». М. Кропивницький.