ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ З ВОЛОГОНАКОПИЧУВАЛЬНИМ КОМПОНЕНТОМ НА ВИРОЩУВАННІ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО

В. Погоріла, О. Тихоненко, А. Бондаренко, В. Громадська, З. Погоріла

Анотація


У статті наведені результати досліджень впливу різних способів та доз внесення вологонакопичувальних препаратів на урожайність кукурудзи на зерно в польовому досліді. Відмічено важливість вологи для росту та розвитку польових культур, названі основні способи регулювання вологості ґрунту. Одним із новітніх прийомів досягнення оптимального водного режиму для росту і розвитку польових культур на сьогодні є використання вологонакопичувальних агентів.
Метою роботи є визначення ефективності використання препарату з вологонакопичувальним компонентом.
Методи досліджень: теоретичні – аналіз і синтез літературних інформаційних джерел; експериментальні – на основі поставленого лабораторно-польового експерименту, метод порівняння та співставлення.
Результати досліджень. Описано результати спостережень, які проводилися на дослідному полі УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого з вирощування кукурудзи на зерно. Дослідне поле поділене на сім ділянок, шість з різними дозами та способами внесення препарату з вологонакопичувальним компонентом  та контроль. Для досліду обрано препарат з вологонакопичувальним компонентом суперабсорбента «MaxiMarin» виробництва компанії ПП НВЦ з ІТ «Максимарин».
Досліджувалися особливості проходження фенологічних фаз росту і розвитку та формування біометричних показників рослин кукурудзи на зерно за різних способів та норм внесення препарату.
За результатами спостережень за ростом і розвитком рослин кукурудзи виявлено, що застосування вологонакопичувального препарату дало позитивний результат впродовж фенологічних фаз порівняно з контролем:
 - підвищення схожості насіння на 8-17 %;
- пришвидшення росту стебла, викидання волоті та цвітіння;
- кращий розвиток плоду і дозрівання зерна.
Висновки. Визначено ефективність застосування препарату порівнянням біологічної урожайності, яка на варіантах з його застосуванням на 18 – 49 % вища проти контролю залежно від доз і способів внесення.


Ключові слова


Вологонакопичувальний компонент; Суперабсорбент; Вологість ґрунту; Абсорбція; Дози внесення; Способи внесення; Схожість насіння; Біологічна врожайність; Ефективність.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


В. Оничко, В. Зубко «Шляхи підвищення накопичення вологи при обробітку грунту» Сумський національний університет, журнал «АгроЕліта», №2, 2018.

В. П. Гудзь, І. А. Шуварь, А. В. Юник, І. П. Рихлівський, Ю. Г. Міщенко «Адаптивні системи землеробства» /Видавництво «Центр навчальної літератури», 2007. – 336 с.

Шевченко О. Л. Основи перенесення вологи в зоні аерації: навчальний посібник / О. Л. Шевченко, В. М. Бублясь, С. С. Коломієць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 270 с.

Шустік Л. Смуговий обробіток ґрунту – важливий агротехнічний прийом волого збереження / Л. Шустік, Н. Нілова, О. Клочай, О. Лисак, В. Громадська // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Випуск 23 (37). – Дослідницьке, 2018. – С.158-165.

Електронний ресурс - www.maximarin.com

Електронний ресурс - https://snf-group.ru/wp-content/uploads/2015/05/AQUASORB-granulyi-dlya-uderzhaniya-vodyi-v-pochvah-i-podpochvah.pdf

Електронний ресурс - https://imvend.com/product/vlagouderzhivateli/