ЗУБИ БОРІН. ПРОГНОЗ ВПЛИВУ КОНСТРУКЦІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПАРАМЕТРІВ НА РЕСУРС ПІД ЧАС АГРЕГАТИВНОГО ЇХ ЗНОШУВАННЯ

Л. Шустік, Н. Нілова, С. Степченко, О. Лисак, В. Кальчук, О. Ковтун, Н. Коржевська

Анотація


Мета роботи – аналіз конструкційних особливостей і параметрів зубів різних борін для порівняння їхнього опору абразивному зносу.
Методи досліджень: аналітичний огляд, органолептичне та інструментальне дослідження зубів борін з різними конструкційними особливостями.
Результати. Попит, вартість і відносна простота конструкції зубових борін спонукає машинобудівників на їх виробництво. Результатом цього є велика пропозиція зубів борін з різними конструкційними особливостями і параметрами, яке ставить споживача в невизначений стан - який зуб кращий. Сприянню успіху на ринку з цим продуктом насамперед є розуміння конструкції базового елемента – зуба, простота виготовлення якого оманлива. Встановлено, що найбільш відповідальною складовою зуба борони є носок, якому притаманний ряд характеристик – твердість, загострення, кути входження в грунт, форма його перерізу. Кожен з цих чинників може впливати на ресурсно-якісні показники роботи. Похідними цього для виробника зубів є великі об’єми металу і енергозатрат на його переробку, для виробника сільськогосподарської продукції - це якісний обробіток ґрунту за оптимальних капіталовкладень, розумна альтернатива витратам на гербіциди і, в кінці, отриманий врожай. Виробник чи споживач зубових борін інтуїтивно відчуває, що кожен з цих чинників може впливати на ресурсно-якісні показники роботи, але як останні залежать від спільної дії характеристик не може достовірно відповісти навіть фахівець. Тому спеціалістами УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого і ТОВ «УКБТШ» започатковано роботу з аналізу конструкційних характеристик зубів і їх прискореній перевірці експрес-методом. Відповісти на ці питання можуть два базових аспекти: перший – це синтез всієї інформації про конструкційні особливості роботи зуба, другий – надати коротку за часом, дієву, прийнятно достовірну методологію оцінювання впливу цих параметрів на абразивний знос. У статті акцент зроблено на перший базовий аспект, який буде продовжено надалі в публікаціях наданням пропозиції експрес-методу випробування абразивного зносу.
Висновки. У статті досліджено ряд зубів борін різних конструкцій. Доведено, що носок зуба є найбільш відповідальним елементом від всього наявного їхнього загалу. Визначено конкретні параметри зуба, які будуть визначати його ресурс в умовах абразивного зносу. Запропоновано здійснити пошук експрес-методу абразивних випробувань для перевірки ресурсу зубів і встановлення їхнього рейтингу.


Ключові слова


Борони; Зуб; Різні конструкції зубів; Елементи зуба; Носок зуба; Ресурс; Абразивний знос.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Державна служба статистики України. Сільське господарство України. Статистичний збірник 2017. / - Київ, 2018.

Державна служба статистики України. Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2016 році. Статистичний бюлетень, / - Київ, 2017.

Думич В. – Огляд конструкцій та результати випробувань дисколапових агрегатів. – Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2018. – Вип. 23 (37). С 158-168.

Денисенко М., Опальчук А. – Виготовлення зносостійких деталей робочих органів ґрунтообробних, кормозбиральних та посівних машин. – Збірник наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2014. – Вип. 18 (32). С 104-113.

Войтюк Д. Г. та інші. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунки - / За редакцією професора, член-кор. УААН Д.Г. Войтюка / - Київ./ Вища освіта 2005.

Бурдега В. Ю. Обґрунтування параметрів борони з гнутоштабовими зубами. / - Автореферат дисертації. Кандидат технічних наук. / - Львів 2004.

Голій О. В. Обґрунтування процесу та параметрів знаряддя для механічного знищення бур’янів у посівах цукрових буряків. / - Автореферат дисертації. Кандидат технічних наук. /О. В. Голій - Глеваха 2005.