СИНТЕЗ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ АГРОБІОСФЕРИ

В. Кравчук, М. Новохацький, В. Гусар

Анотація


Метою досліджень є пошук шляхів підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.
Методи досліджень - інформаційно-аналітичні, польові, експериментальні та патентні.
Результати досліджень сучасних агротехнологій, які тривалий час проводяться в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, свідчать, що  підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва можливе лише на шляху адаптації та впровадження сучасних техніко-технологічних рішень з урахуванням біосферних ресурсів.
Системні дослідження в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого техніко-технологічних рішень для розкриття і ефективного використання ресурсів біосфери являють собою сукупність взаємопов’язаних розробок інформаційного, агротехнологічного і технічного забезпечення та дають змогу синтезувати раціональні техніко-технологічні рішення для вирощування зернових та зернобобових культур, виходячи з умов конкретного сільськогосподарського підприємства.
У процесі досліджень у 2012-2018 роках реалізація державно-приватного партнерства УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого з вітчизняними сільськогосподарськими та машинобудівними підприємствами сприяла розробці, модернізації та введенню на вітчизняний ринок біля 120 техніко-технологічних інноваційних розробок. Науково-випробувальна діяльність в УкрНДІВПТ ім. Л. Погорілого з дослідженням та внесенням пропозицій щодо модернізації інноваційних розробок сільськогосподарських машин і обладнання дозволили отримати прибуток як відвернену шкоду за вказаний термін на суму близько 200 млн гривень.


Ключові слова


Сільськогосподарське виробництво; Інформаційне і техніко-технологічне забезпечення; Біосфера; Агромоніторинг; Прогнозування; Ефективність; Біологізація агротехнологій; Інноваційна розробка.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Біосфера і агротехнології, інженерні рішення/ В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар// за редакцією В. Кравчука; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2015. – 228 с.

В. Кравчук, В. Гусар, М. Павлишин Агроінженерія: науково-випробувальні дослідження на сучасному етапі//Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2018.- Вип. 22 (36).- с. 21-27.

Науково-випробувальні дослідження сільськогосподарської техніки і технологій: розвиток і диверсифікація (колектив авторів)/за ред. В.І. Кравчука; Міністерство аграрної політики та продовольства України; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке, 2018. – 259 с.

Методологічні основи екологічної експертизи сільськогосподарської техніки та технологій (В. С. Таргоня, М. Л. Новохацький, В. В. Куянов, Н. М. Сердюченко та ін) // Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій: колективна монографія / за ред. П. В. Писаренка, Т. О. Чайки, О. О. Ласло. – П.: Видавництво «Сімон», 2016. – 230 с. – С. 142-156.

www.agrotechnika-ukr.com.ua.