НА ШЛЯХУ СТВОРЕННЯ АДАПТОВАНИХ ДО ВИМОГ ЄС СІМЕЙНИХ ВІВЦЕФЕРМ

В. Кравчук, C. Постельга, В. Смоляр

Анотація


Мета досліджень – збільшення виробництва продукції вівчарства через створення адаптованих до нормативних вимог ЄС ефективних сімейних вівцеферм.
Методи аналітичних досліджень базуються на збиранні та обробці доступної інформації з ретроспективою у 20 років щодо нормативних вимог Європейського Союзу до утримання овець на вівцефермах.
Результати аналітичних досліджень. Створення сімейних вівцеферм ґрунтується на таких складових: відносна дешевизна тваринницьких будівель і об’єктів інфраструктури ферм; відповідність технологічних і технічних характеристик тваринницьких об’єктів сучасним вимогам; ефективність виробництва продукції. Розробляючи технічне та технологічне рішення сімейної вівцеферми для утримання овець слід враховувати ключові аспекти щодо нормативних вимог ЄС за такими напрямками: умови утримання овець; щоденний догляд та спостереження за поголів’ям овець; здоров’я тварин; годівля і напування овець; прибирання й утилізація гною; мікроклімат у тваринницькій будівлі; зооветеринарне обслуговування тварин; проектування вівчарень; обладнання вівчарень; інші вимоги.
Висновки. Створюючи сучасно обладнані європейського рівня вівцеферми для фермерських і особистих селянських господарств, доцільно враховувати нормативні вимоги Європейського Союзу. У перспективі подальших досліджень за цими напрямком основним є розроблення адаптованих до вимог ЄС сімейних вівцеферм різних типорозмірів.


Ключові слова


Вівці; Вівцематки; Виробництво баранини; Нормативні вимоги Європейського Союзу; Овече молоко; Сімейні вівцеферми; Тваринницькі будівлі.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Зоотехнічний словник / За ред. Д. Я. Василенка. – К.: Гол. ред. Укр. Рад. Енциклоп., 1977. – 578 с.

Мала вівця, та дорога / Сільські вісті.

– 15.12.2017 р.

Алієв Е., Лиходід В., Івлев В., Смоляр В. Дослідження ефективності застосування плитно-валяльної машини ПВМ-1 у складі технологічного модуля ТМ ПОВ-8,0 під час оброблення та перероблення грубої овечої вовни в утеплювач тваринницьких приміщень / Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2014. – Книга 1. – С. 340-347.

АПК / Сільські вісті. – 15.03.2019 р.

Смоляр В. Вівчарство: актуальність створення сімейних ферм / В. Смоляр // Техніка і технології АПК. – 2019. – № 1. – С. 10-14.

Systemy utrzymania owiec. Poradnik /

Praca zbiorowa. Warszawa: Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa; Dunskie Sluzby Doradztwa Rolniczego; 2004. – 50 s.

Директива ЄС 98/58 від 20 липня 1998

року стосовно захисту тварин, що утримують для сільськогосподарських потреб.

Schafe. – Tiere richtig halten.ch. – Oktober 2009. – 40 s.

Schaf- und Ziegenhaltung am Bio-Betrieb. Überblick zu den Richtlinien in der biologischen Schaf- und Ziegenhaltung. LK Landwirtschaftskammer Österreich. Autor: Referat Biolandbau, LK OÖ. Stand: 2016-03. S 7.

Anzahl der Schafhalter auf zehnjährigem

Höchststand. Schafe&Ziegen. Österreich. 2018.

Neue Bestimmungen für die Schafhaltung. Krenmaier, LK OÖ. Österreich. Oktober 2017.

Österreichischer Bundesverband für Schafe und Ziegen I Dresdnerstrasse 89/19 I 1200 Wien I office@oebsz.at I www.oebsz.at. – Oktober 2013. – 24 s.

Handbuch Schafe. Selbstevaluierung Tierschutz Veröffentlichung gemäß dem Beschluss des Vollzugsbeirates. Verlags- und Herstellungsort: Wien 2. Auflage: Stand 20. – fachstelle@tierschutzkonform.at. – 02.10.2018.

Technologia chowu owiec. Materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu poprawa produkcji oraz procesów zarządzania w rolnictwie poprzez transfer innowacji. Projekt zrealizowany w ramach programu leonardo da vinci transfer innowacji. Instytut zootechniki - państwowy instytut badawczy. www.improfarm.eu. 2011-1-pl1-leo05-19878.

Planungskennzahlen für den Stallbau. Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL). Nachdruck nur mit Quellenangabe. – Bartningstraße 49. – 64289. – Darmstadt. – Deutschland, 2009.