Редакційний штат

Головний редактор – Голуб Г., д-р техн. наук, професор (НУБіП України)
Голова редакційної ради: Кравчук В., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
Заступник головного редактора: Новохацький М., канд.с.-г. наук
(УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
Відповідальний секретар: Бабинець Т., канд. екон. наук
(УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого).

Члени редколегії:
Алтибаєв А., д-р техн. наук, академік міжнародної академії інформатизації
(КазНДІМЕСГ, Казахстан)
Баранов Г., д-р техн. наук, проф. (Національний транспортний університет)
Барвінченко В., д-р с.-г. наук, проф., (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
Вахній С., д-р с.-г. наук, проф., ( Білоцерківський НАУ)
Ветохін В., д-р техн. наук, проф. (Полтавська ДАА)
Войтюк Д., канд. техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ (НУБіП України)
Гадзало Я., д-р с.-г. наук, акад. НААНУ (НААН України)
Занько М., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
Кангалов П., д-р. техн. наук, проф. (Русенский університет ім. Ангела Кинчева,
Болгарія)
Камінський В., д-р с.-г. наук, проф., акад. НААНУ (ННЦ «Інститут землеробства НААНУ»)
Карпук Л., д-р с.-г. наук, проф.,( Білоцерківський НАУ)
Красовський Є., д-р. техн. наук, проф.(Люблінське відділення Польської академії
наук, Польща)
Кюрчев В., д-р. техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ (Таврійський ДАТУ)
Лиховид П., канд. с.-г. наук (Інститут зрошуваного землеробства НААНУ)
Малярчук М., д-р с.-г. наук (Інститут зрошуваного землеробства НААНУ)
Махалек А., канд. техн. наук (Інститут сільськогосподарського машинобудування
Праги, Чехія)
Михайлов Н., д-р. техн. наук, проф. (Русенский університет ім. Ангела Кинчева,
Болгарія)
Ревенко І., д-р техн. наук, проф. (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
Роговський І., канд. техн. наук, ((НУБіП України)
Ромащенко М., д-р техн. наук, проф, акад. НААНУ (Інститут гідротехніки і
меліорації НААНУ)
Рубльов В., д-р техн. наук, проф., ( Білоцерківський НАУ)
Смоляр В., канд. с.-г. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
Таргоня В., д-р с.-г. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого)
Федорук Ю., канд. с.-г. наук, доцент ( Білоцерківський НАУ)
Фіала М., д-р с.-г. наук, проф. (Університет Мілана, Італія)
Чеботарьов В., д-р. техн. наук, проф., ( Білоруський ДАТУ, Білорусь)
Шевченко І., д-р техн. наук, д-р хабілітат (Польща), проф., чл.-кор. НААНУ
(Інститут олійних культур НААНУ)
Шустік Л., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)
Щепаняк Я., д-р техн. наук, проф. (Дослідницька мережа Лукасевич ПІМР, Польща)
Яцкул А., канд. техн. наук, доцент (Політехнічний Інститут UniLaSaalle, Франція)