ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА МЕХАНІЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЦИБУЛІ

А. Мігальов, О. Лілевман

Анотація


Мета дослідження – визначення ефективності застосування механізованих модулів для післязбирального обробітку цибулі, їх використання в складі лінії. Визначення якісних та експлуатаційно-технологічних показників окремих модулів і лінії загалом. Порівняння показників механізованої доробки цибулі з ручною.
Методи досліджень: Проведення випробувань технологічних модулів і лінії загалом для визначення показників та отримання даних для порівняння.  
Результати. Збирання і післязбиральна обробка цибулі є найбільш трудомісткими технологічними процесами у заготівлі цієї продукції.
Технології, які використовувались раніше, в основному, були побудовані на використанні малопродуктивної ручної праці. Єдиною механізованою операцією було викопування цибулі. Для цього використовувалася підкопувальна скоба або машина КЦ-1. Всі інші технологічні процеси – сортування, перебирання, укладання в тару виконувались вручну. Якість цибулі, фракційний склад залежали від людського фактора. Це приводило до втрати якості продукції, погіршувало її маркетингові властивості.
Сьогодні, проблема збирання продукції вирішена завдяки машинам, які надходять на ринок України з-за кордону.
Комплекс машин для збирання цибулі включає:
- машину для обрізання листя цибулі;
- машину для викопування цибулі;
- машину для підбирання валків цибулі і завантаження їх у транспортні засоби.
Процес механізованого збирання сам по собі не дає можливості отримати стандартну продукцію. Ворох цибулі після викопування містить у ґрунт і рослинні рештки. Крім того, у більш ніж
50 % зібраних цибулин довжина висушеної шийки перевищує 5 см, коли допускається тільки 3-5 %
таких цибулин у першому сорті продукції, а у вищому не допускається зовсім [8].
Щоб отримати продукцію стандартного рівня потрібне післязбиральне доведення її до кондиції.
До останнього часу в господарствах операції післязбирального доведення цибулі до кондиції виконувались тільки вручну безпосередньо в полі і включали:
- зрізання листя;
- сортування цибулі за розмірними фракціями;
- укладання цибулі в тару;
- завантаження готової продукції в транспортні засоби.
Виконання цих робіт вимагає залучення додаткової кількості сезонних робітників, значно збільшує строки збирання.
В умовах подорожчання праці, а також дефіциту сільського працездатного населення, вирішення цього завдання викликає певні труднощі і додаткові щорічні витрати. Крім того, з підвищенням вимог до якості овочевої продукції і її маркетингових властивостей ручне доопрацювання продукції не задовольняє вимог до неї.
Для забезпечення збирання і первинної доробки в агротехнічні строки виникає необхідність у комплексній механізації технологічних процесів.
В останні три роки господарства, які займаються вирощуванням цибулі, стали застосовувати лінії післязбирального обробітку цибулі виробництва фірми «Skals Maskinfabrik» (Данія). Зараз у регіоні встановлені три такі сортувальні лінії.
Обладнання компонується в лінію з окремих модулів. Кожний модуль може працювати як самостійна виробнича одиниця. Лінія компонується  залежно від об’єму виробництва та умов вирощування.
Технологічна лінія забезпечує відділення ґрунту з вороху, очищення від землі та залишків, обрізання листя, інспекцію якості, відділення нестандартних плодів за розміром, калібрування на фракції, пакування в тару.
Якість виконання технологічного процесу та ефективність роботи комплексу машин для післязбиральної переробки цибулі, також адаптація його до технологій, які застосовуються, потребує вивчення і дослідження.
Дослідженнями отримали якісні та експлуатаційно-технологічні показники роботи окремих модулів і машини  загалом, що дало змогу зробити висновки про ефективність застосування технології механізованої доробки цибулі порівняно з ручною працею.  
Висновки. Порівнюючи механізований післязбиральний обробітку цибулі з  ручним, можна зробити висновки, що механізована технологія перед ручною має переваги:
- у продуктивності;
- у якості виконання технологічного процесу;
- можливості отримувати сортову продукцію, яка має вищу реалізаційну ціну;
- в економії трудових ресурсів;
- можливості організації багатозмінної роботи;
- інтелектуалізації сільської праці і розвитку трудових ресурсів сільських територій;
До стримувальних факторів використання лінії в технології післязбирального обробітку цибулі можна віднести:
- значні початкові капітальні вкладення;
- необхідність критого електрифікованого майданчика;
- економічна ефективність використання лінії починається з об’єму переробки не менше 3 тис. т.
Досвід європейських країн показує, що дороге обладнання сезонного використання закуповується асоціаціями фермерів для загального використання. Це значно зменшує фінансове навантаження, підвищує ефективність використання обладнання.

Ключові слова


Механізована технологія; Післязбиральний обробіток; Ворох; Цибуля; Фракційний склад; Домішки; Продуктивність; Сортування; Технологічний модуль; Лінія.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Технология механизированного производства репчатого лука М. И. Дианов, А. И. Дятликович, Ю. И. Сухов, В. М. Кузьмин, М 1971

Протокол испытаний № 33-102-85 (1162510) Государственные приемочных испытаний линии по доработке чесноа ЛДЧ-3. Південно-Українська машино випробувальна станція, Херсон 1985р.

Стаціонарна лінія післязбирального доробітку цибулі ПМЛ-6. https://mehanik-ua.ru

Протокол державних випробувань № 959-277-03-2008 Машина для сортування продукції SET 903 Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Протокол державних випробувань № 978-245-03-2008 Машина для обрізання бадилля цибулі EА 85-3 Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Протокол державних випробувань № 948-275-03-2008 Вагова машина АМ 422 Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

ЗВІТ про науково-дослідну роботу «Провести дослідження та науково-технічну експертизу ефективності застосування технології післязбирального обробітку цибулі», Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

В. Сидоренко. - Застосування інформаційних технологій у розвитку систем зрошення./Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2018. - 182-192 с.

ДСТУ 3234-95 Цибуля ріпчаста свіжа. Технічні умови