ВПЛИВ КОНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ЯКІСТЬ СМУГОВОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Г. Голуб, А. Дворник

Анотація


Мета роботи. Дослідити вплив зміни глибини обробітку долотом, швидкості руху агрегата та відстані між відрізними боковими дисками на поперечну нерівність обробленої смуги.
Методи досліджень: аналітичні – побудова математичної моделі якості смугового обробітку. Для проведення досліджень скомплектовано експериментальну установку, яка складалася із трактора МТЗ-892 та секції агрегата для смугового обробітку ґрунту.
Результати. Проведено експериментальні дослідження зміни конструкційно-технологічних параметрів агрегата для смугового обробітку ґрунту із визначенням якісного показника обробітку – поперечної нерівності. Значення для дослідження основних параметрів прийнято в таких
межах: глибина обробітку – від 13 до 27 см, відстань між відрізними боковими дисками – від 10 до 30 см, швидкість руху машинно-тракторного агрегата (МТА) від 4 до 11 км/год. Незмінні параметри: відстань від осі переднього диска до долота – 50 см; відстань від долота до осі відрізних бокових дисків – 50 см; глибина занурення відрізних бокових дисків – 10 см.
За результатами побудовано графіки залежності поперечної нерівності від взаємного розміщення долота та відрізних бокових дисків зі зміною швидкостей руху МТА. Оцінка однорідності дисперсії експериментальних даних оцінювалася за критерієм Кохрена, a адекватність отриманого рівняння регресії – за критерієм Фішера. Зі збільшенням швидкості та відстані між відрізними боковими дисками значення поперечної нерівності зменшується, отже вони є взаємно значимими факторами, що дістало кількісну оцінку під час проведення досліджень. Характерно, що на швидкості руху МТА від 4 км/год з відстанню між відрізними боковими дисками 10 см – поперечна нерівність збільшується, а на швидкості 11 км/год з відстанню між дисками 30 см – зменшується.
Висновки. Визначено, що при збільшенні глибини обробітку рівномірно збільшується поперечна нерівність, з оптимальним діапазоном відстані між відрізними боковими дисками 25-30 см, тобто яка забезпечує дотримання заданих агротехнічних вимог при збільшенні швидкості руху МТА від 4 до 11 км/год.
У напрямку вивчення смугового обробітку ґрунту проведено ряд наукових досліджень, за результатами яких сформовано відповідні вимоги до агрегатів упровадження цієї технології. Залишається безліч питань правильного застосування агрегатів для смугового обробітку ґрунту в різних агрокліматичних зонах із різними конструкційно-технологічними параметрами цих агрегатів. Проведено експериментальні дослідження зміни конструкційно-технологічних параметрів агрегата для смугового обробітку ґрунту із визначенням якісного показника обробітку – поперечної нерівності. Значення для дослідження основних параметрів прийнято в таких межах: глибина обробітку – від 13 до 27 см, відстань між відрізними боковими дисками – від 10 до 30 см, швидкість руху МТА – від 4 до 11 км/год. Незмінними параметрами були: відстань від осі переднього диска до долота – 50 см; відстань від долота до осі відрізних бокових дисків – 50 см; глибина занурення відрізних бокових дисків – 10 см.
За результатами побудовано графіки залежності поперечної нерівності від взаємного розміщення долота та відрізних бокових дисків зі зміною швидкостей руху МТА. Оцінка однорідності дисперсії експериментальних даних оцінювалася за критерієм Кохрена, a адекватність отриманого рівняння регресії оцінювалася за критерієм Фішера. Визначено, що зі збільшенням глибини обробітку рівномірно збільшується поперечна нерівність, з оптимальним діапазоном відстані між відрізними боковими дисками 25-30 см, тобто яка забезпечує дотримання заданих агротехнічних вимог зі збільшенням швидкості руху МТА від 4 до 11 км/год. Зі збільшенням швидкості та відстані між відрізними боковими дисками значення поперечної нерівності зменшується, отже вони є взаємно значимими факторами, що дістало кількісну оцінку під час проведення досліджень.
Характерно, що на швидкості руху МТА від 4 км/год з відстанню між відрізними боковими дисками 10 см поперечна нерівність збільшується, а на швидкості 11 км/год з відстанню між дисками 30 см – зменшується.


Ключові слова


Обробіток ґрунту; Смуга; Швидкість руху агрегата; Глибина обробітку долотом; Відстань між відрізними боковими дисками; Якість обробітку; Поперечна нерівність

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Кравчук В. Ергатичне випробування у просторі та часі комплексних техніко-технологічних рішень керованого землеробства / В. Кравчук, Г. Баранов, О. Комісаренко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – 2018. – Вип. № 23 (37). – С. 14–27.

Шустік Л. Шляхи реалізації технології смугового обробітку ґрунту в малих і середніх господарствах / Л. Шустік, В. Громадська, Л. Мартиніна, Н. Негуляєва, В. Супрун // Техніка і технології АПК. – 2017. – № 11 (98). – С. 16–21.

Голуб Г. Обґрунтування показників якості та агрономічних вимог до смугового обробітку ґрунту / Г. Голуб, А. Дворник // Наукові горизонти. Науковий журнал. – 2018. – № 12 (73). – С. 37–44.

Науково-випробувальні дослідження сільськогосподарської техніки і технологій: розвиток і диверсифікація (колектив авторів)/ за ред. В. Кравчука; Міністерство аграрної політики та продовольства України; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке, 2018. – 240 с.

Агротехнічні вимоги та оцінка якості обробітку ґрунту: навч. посібник / М. С. Чернілевський, Ю. А. Білявський, Р. Б. Кропивницький, Л. І. Ворона. – вид. 2-ге, допов. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2012. – 84 с.