РЕСУРСООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

М. Новохацький, Н. Сердюченко, О. Бондаренко

Анотація


Вплив кліматичних змін на агроресурси України може нівелювати переважно сприятливі очікувані агрометеорологічні умови зростанням кількості та інтенсивності проявів екстремальних погодних явищ, що негативно вплине на агросферу та посилюватиме ерозію і деградацію ґрунтів. Тому постає необхідність впровадження ґрунтозахисних та ресурсоощадних агротехнологій та інформаційного поширення переваг їх застосування.
Метою роботи є аналіз переваг упровадження ґрунтозахисних ресурсоощадних агротехнологій для підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь в умовах змін клімату.
Методи: аналіз і синтез досліджуваних інформаційних ресурсів.
Результати. Трансформація сільськогосподарських виробничих систем на основі принципів ґрунтозахисного та ресурсоощадного землеробства (ГРЗ) вже відбувається і набирає обертів у глобальному масштабі. В Україні методи ГРЗ застосовуються близько на 2 % площі від усіх орних земель. Масштабному застосуванню ГРЗ перешкоджає нестача інформаційного забезпечення та обміну знаннями про застосування та ефективність цієї технології.
ГРЗ характеризується трьома взаємопов’язаними принципами: безперервне мінімальне механічне порушення ґрунтового покриву, постійне покриття ґрунту органічними речовинами та диверсифікація видів культур, які вирощуються. Спільне застосування всіх трьох практик – основа отримання максимальної користі. ГРЗ може також допомогти пом’якшити зміни клімату завдяки істотному скороченню викидів СО2 в атмосферу через зменшення використання дизельного палива та збільшення секвестрації вуглецю у ґрунті. Багаторічні дослідження різних способів обробітку ґрунту в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, включаючи технологій ГРЗ, показали хороші результати щодо збереження ґрунтової вологи та біорізноманіття ґрунтових мікроорганізмів.
Висновки. Аналіз наукових матеріалів та міжнародні дослідження підтверджують, що одночасне застосування трьох практик ГРЗ є основою отримання максимальної користі, підвищення продуктивності земель, поліпшення стану навколишнього середовища і пом’якшення впливу агросектора на кліматичні зміни.


Ключові слова


Зміни клімату; Грунтозахисне ресурсоощадне землеробство; Агротехнології; Адаптація; Сільське господарство.

Повний текст:

PDF PDF (English)

Посилання


Features of climate change on Ukraine: scenarios, consequences for nature and agroecosystems / S. Boychenko, V. Voloshchuk, Y. Movchan, N. Serdjuchenko, V. Tkachenko, O. Tyshchenko, S. Savchenko / ISSN 1813-1166 print / ISSN 2306-1472 online. Proceedings of the National Aviation University. 2016. N 4(69): 96-113 / DOI: 10.18372/2306-1472.69.11061.

Сердюченко Н. Заходи з адаптації сільськогосподарського виробництва України до кліматичних змін / Сердюченко Н., Негуляєва Н., Душко Р. // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2017. – Вип. 21 (35). – С. 218-225. http://www.ndipvt.com.ua/oldsite/doc/zbirnyk2017.pdf

Donatelli M., Duveiller G., Fumagalli D., Srivastava A., Zucchini A. аnd all. Assessing Agriculture Vulnerabilities for the design of Effective Measures for Adaption to Climate Change. AVEMAC final report. Luxembourg: Publications Office of the European Union 2012 – 176 pp.

Olesen, J.E., T.R. Carter, C.H. Díaz-Ambrona, S. Fronzek, T. Heidmann, T. Hickler, T. Holt, M.I. Mínguez, P. Morales, J. Palutikof, M. Quemada, M. Ruiz- Ramos, G. Rubæk, F. Sau, B. Smith and M. Sykes, 2007: Uncertainties in projected impacts of climate change on European agriculture and terrestrial ecosystems based on scenarios from regional climate models. Climatic Change, 81, 123-143 pp.

Impacts of Climate Change Ukraine / Met Office Hadley Centre. 2010 http://www.climateinfo.org.ua/library/Climate-change-report-Ukraine-eng.pdf

Степаненко С. М., Польовий А. М., Школьний Є. П. та ін. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України : [монографія] / колектив авт.: С. М. Степаненко, А. М. Польовий, Є. П. Школьний [та ін.); за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. – Одеса : Екологія, 2011. – 696 с.

Белолипский В. А., Булыгин С. Я. «Экологический и гидрологический анализ почвозащитных и водозащитных ландшафтов в Украине. Eurasian Soil Science «Почвоведение», Вып. 42, No. 6, стр. 682–692. DOI: 10.1134/S1064229309060143.

Ukraine: Soil fertility to strengthen climate resilience / Preliminary assessment of the potential benefits of conservation agriculture // Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, 2014.

Dumanski, J., R. Peiretti, J. Benetis, D. McGarry, and C. Pieri. 2006. The paradigm of conservation tillage. Proc. World Assoc. Soil and Water Conserv., P1: 58-64.

Kertész Á. and Madarász B. Conservation Agriculture in Europe / International Soil and Water Conservation Research, Vol. 2, No. 1, 2014, pp. 91-96.

Conservation Agriculture / Available at http://www.fao.org/conservation-agriculture/en/

Hobbs P. R. and Govaerts B. How Conservation Agriculture Can Contribute to Buffering Climate Change / Climate Change and Crop Production (ed. M.P. Reynolds), CAB International 2010, p. 177-199.

Kassam A., Friedrich T., Derpsch R. Global spread of Conservation Agriculture / International Journal of Environmental Studies, Volume 76, 2019 - Issue 1, p. 29-51.

Gosling, S.N. & Arnell, N.W. A global assessment of the impact of climate change on water scarcity / Climatic Change (2016) 134: 371. https://doi.org/10.1007/s10584-013-0853-x

Alcamo, J. and all. Europe. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability / Ipcc Wgii Fourth Assessment Report, 2007, p. 541-580.

Новітні техніко-технологічні рішення для різних систем обробітку ґрунту і сівби у вирощуванні зернових культур. Проект «АгроОлімп» / Біосфера, агротехнології, інженерні рішення: навчальний посібник / [Колектив авторів]; за редакцією В. Кравчука. Міністерство аграрної політики та продовольства України; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2015. – С. 88-112.

Експертиза агробіотехнологій вирощування зернових культур на основі застосування сидеральних добрив, ґрунтових та ендофітних мікроорганізмів / Науково-випробувальні дослідження сільськогосподарської техніки і технологій: розвиток і диверсифікація (колектив авторів) / за ред. В. Кравчука; Міністерство аграрної політики та продовольства України; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2018. С. 109-113.