РИЗИКИ СИСТЕМНОГО ПЕРЕХОДУ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДО ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

М. Павлишин, М. Павлишин, В. Гусар, А. Бондаренко, А. Литовченко

Анотація


Загострення екологічної ситуації змушує орієнтувати політику України на вирішення проблеми забезпечення сталого екологічного розвитку, усуваючи протиріччя між соціально-економічним зростанням, природокористуванням і збереженням цілісності екосистем. Доцільність переорієнтації аграрного сектору України на органічне виробництво ґрунтується на необхідності отримання екологічно безпечної продукції, збереженні навколишнього середовища і на можливостях досить високого рівня ефективності такого типу господарювання.
Метою роботи є оцінка ризиків системного переходу до органічного виробництва фермерського господарства.
У статті розглянуто алгоритм і ризики переходу до органічного виробництва фермерського господарства із земельним фондом 1000 га та виконано економіко-статистичний прогноз.
Результати розрахунків свідчать, що у варіанті, коли землі обмежено придатні для органічного землеробства, фермерське господарство в процесі перехідного періоду зазнає суттєвих збитків. Показано, що, незважаючи на майбутні прибутки, такий перехід може дозволити собі тільки те фермерське господарство, яке або має потужний запас міцності, або  значні прибутки в інших галузях своєї господарської діяльності.
Практична значимість розробки полягає в забезпеченні можливості виконання орієнтовної оцінки фінансових ризиків під час переходу до органічного землеробства в умовах реального фермерського господарства.


Ключові слова


Сільськогосподарське виробництво; Традиційний спосіб; Органічне землеробство; Фермерське господарство; Перехідний період; Алгоритм ефективного переходу; Сертифікація земель; Сівозміна; Економіко-статистичний прогноз; Фінансові ризики.

Повний текст:

PDF PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Біосфера і агротехнології, інженерні рішення/ В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар// за редакцією В. Кравчука; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2015. – 228 с.

А. Литовченко, М. Павлишин, В. Гусар Стратегії та інструменти формування інвестиційної привабливості українських чорноземів//Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва України: зб. наук. пр. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Дослідницьке, 2018.- Вип. 22 (36).- с. 141-150.

Корніцька О. І. Екологічні та соціально-економічні передумови розвитку виробництва органічної продукції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосподарських наук: 03.00.16 «Екологія» / О. І. Корніцька. - К., 2009. - 19 с.

Легеза Д. Г. Модель органічного виробництва продукції у сільськогосподарських підприємствах / Д. Г. Легеза [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mev-hnu.at.ua/load/mizhnarodna_ naukovo_praktichna_ internet_konferend ja/8_shljakhL pidvishhenn ja_konkurentosprom ozhnostL vitchiznjanikh_pidpriemstv/9-1-0-35.

Шевчук Г. М. Еколого-економічне обґрунтування органічного сільськогосподарського виробництва / Г. М. Шевчук // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 4, Т. І. - С. 241-251.

Кодекс Аліментаріус. Рекомендаційні положення з виробництва, переробки, маркування та збуту органічних продуктів // Електронний ресурс: режим доступу [http://www.codexalimentarius. org/standards/ru/]

Постанова ЄС № 834/2007 від 28 червня 2007 року «Стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів» // Електронний ресурс: режим доступу [humana.ua/ec_komisiya_834 _2007.pdf?]

Постанова ЄС № 889/2008 від 5 вересня 2008 року «Детальні правила щодо органічного виробництва і контролю для впровадження постанови 834/2007» // Електронний ресурс: режим доступу [http://organicfood. com.ua/organicheskoezaknodatelstvo*es/]

М. Я. Бомба Біологічне землеробство: стан та перспективи розвитку//Передгірне та гірське земле-ство і твар-тво. - 2016. Вип. 59. - с.1-9.

https://agromage.com/stat_id.php?id=556

Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»№ 425-VІІ в редакції від 05.04.2015 року.

http://agro-business.com.ua/agro/idei-

trendy/item/8378-iak-pereity-na-orha­nichne-zemlerobstvo.html.

Купинец Л. Е. Методология формирования комплексной оценки эффектов и эффективности создания органического производства / Л. Е. Купинец // Органічне виробництво і продовольча безпека. - Житомир: «Полісся», 2013. -

С. 61-66.

http://agrolife.info/sobivartist-vyroschuvannya

http://agrolife.info/tehnolohichna-karta-3

http://agrolife.info/sobivartist-17

http://agro-business.com.ua/agro/podiia/item/9994-rynok-orhanichnoi-produktsii-v-ukraini.html

Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області. Практичні рекомендації / Антонець С. С., Антонець А. С., Писаренко В. М. - Полтава: РВВ ПДАА, 2010. - 200 с.