ВПЛИВ СПОСОБІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

І. Шевченко, О. Поляков, Ян Р. Каминский

Анотація


Мета. Визначити вологозабезпеченість олійних культур залежно від способу основного обробітку ґрунту і застосування стимуляторів росту.
Методи. Дослідження з вивчення впливу способів основного обробітку ґрунту в поєднанні із застосуванням стимуляторів росту на вологозабезпеченість і врожайність соняшника і льону олійного проводилися в 2011-2013 роках на полях Інституту олійних культур НААН. Об’єктами досліджень були гібрид соняшника Каменяр і сорт льону олійного Водограй. Способи основного обробітку ґрунту: оранка (ПЛН-3-35 на глибину 22-25 см), безвідвальна (КЛД-3,0 на глибину
22-25 см, ПКН-3,6 на глибину 16-18 см, КШН-5,6 «Резидент» на глибину 14-16 см), поверхневий (БДТ-7 на глибину 10-12 см). Стимулятори росту: Агробак плюс і Ростконцентрат.
Результати. Встановлено вплив способів основного обробітку ґрунту в поєднанні із застосуванням стимуляторів росту на вологозабезпеченість посівів соняшника і льону олійного в умовах Степу України. Запаси продуктивної вологи на час сівби залежно від способу основного обробітку ґрунту склали: в метровому шарі (0-100 см) 125,1-133,0 мм або 90,0-95,7% від середніх багаторічних показників; у півтораметровому шарі (0-150 см) 168,8-173,8 мм або 78,9-81,2%. Менше накопичення вологи в півтораметровому шарі ґрунту пов’язане з тим, що за осінньо-зимово-ранньовесняний період випадало недостатнє для проникнення в глибші шари кількість опадів. Найменший коефіцієнт водоспоживання відзначений у соняшника – 1046 м3/т за безвідвальної обробки ПКН-3,6, а у льону – 1606 м3/т по оранці. Найменш ефективно волога використовувалася посівами соняшника та льону по поверхневому обробітку ґрунту. Коефіцієнт водоспоживання при цьому збільшився на 191 і 369 м3/т відповідно. Висновки. Найбільш ефективно волога використовувалася посівами соняшника за основного обробітку ґрунту знаряддями ПЛН-4-35 (оранка) і ПКН-3,6 (безвідвальна), льону олійного знаряддям ПЛН-4,35 (оранка). Застосування стимуляторів росту сприяло більш раціональному використанню продуктивної вологи.


Ключові слова


Соняшник; Льон олійний; Врожайність; Запаси продуктивної вологи; Коефіцієнт водоспоживання.

Повний текст:

PDF (English) PDF PDF (Русский)

Посилання


Klimenko V., Dmitry Z. (2013) Cereals. Analytical Review. Ukrainian Grain Association and Agroinvest in Ukraine (USAID). Kiev.

Increasing sustainability of climate change in the agricultural sector of southern Ukraine (2015) Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Szentendre, Hungary.

Anaschenko A. V. (1975) The reaction of sunflower plants to changes in the conditions of moisture supply to different stages of ontogenesis. Questions of Physiology: Sat. sci. works. Krasnodar, 77–82.

Ockert A. V., Polyakov O. I., Nikitenko O. V. (2014) Growth and development of flaxseed oil depending on the application of growth stimulants in growing it in different ways of basic soil cultivation. Scientific and Technical Journal. IOC NAAN. 20, 183–188.

Polyakov O. I., Nikitenko O. V., Ruchko V. O, Vakhnenko S. V. (2014) Efficiency of growth stimulants in the cultivation of oilseed crops by different methods of basic soil cultivation (scientific and practical recommendations). Zaporizhzhya.

Polyakov O. I., Nikitenko O. V., Vakhnenko S. V. (2014) Formation of productivity of hybrid sunflower Kamenyar depending on agro methods of cultivation. Scientific and technical bulletin. IOC NAAN. 21, 97-104.

Polyakov O. I., Nikitenko O. V., Vakhnenko S. V., Bezsosidnyi O. V. (2016) Effect of agri-growing methods on water consumption of sunflower hybrid Kamenyar. Scientific and Technical Journal. IOC NAAN. 23, 149-154.

Dospekhov B. A. (1985) Methodology of field experience. Moscow: Agroproizdat.