№ 22 (36) (2018)

У збірнику висвітлено проблеми випробування, прогнозування та конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, розкрито питання дослідження й прогнозу  розвитку новітніх технологій в АПК, їх впровадження та управління, а також наведено результати наукових досліджень в напрямку  енергозбереження та альтернативної енергетики. Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

Зміст

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування

Науково-випробувальні дослідження - база техніко-технологічних інновацій PDF
Володимир Іванович Кравчук 14-20
Агроінженерія: науково-випробувальні дослідження на сучасному етапі PDF
Володимир Іванович Кравчук, Віталій Григорович Гусар, Миколо Михайлович Павлишин 21-26
Інформаційна технологія прогнозування та випробування майбутньої аграрної техніки PDF
Володимир Іванович Кравчук, Георгій Леонідович Баранов, Олена Комісаренко 27-35
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ МАШИНОВИКОРИСТАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF (Русский)
Алшын Нарикович Алтыбаев 36-42
Порівняльний аналіз національних вимог для затвердження типу тракторів, причепів, причіпних машин з новими європейськими нормами PDF
Володимир Іванович Кравчук, Тамара Вікторівна Цема, Світлана Євтихіївна Афанасьєва, Лариса Іванівна Лисак, Світлана Анатоліївна Рижкова, Інна Горбатова 43-53
Дослідження конструкційно-технологічних принципів роботи сівалок для сівби за шаховим типом PDF
Леонід Прокопович Шустік, Людмила Мариніна, Сергій Степченко, Наталія Нілова, Валентина Супрун 54-60
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БЛОКА ВИХОДУ НАСІННЯ ФОТОЕЛЕКТРОННОГО СЕПАРАТОРА PDF
Ельчин Бахтияр огли Алієв 61-65
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ НАСІННЄВОГО БУНКЕРА ТА БЛОКА РОЗСІЮВАННЯ ГРУНТООБРОБНО-ПОСІВНОГО АГРЕГАТА PDF
Тетяна Вікторівна Гайдай 66-74
МОДУЛЬНІ ЗЕРНОСУШАРКИ НА РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Володимир Іванович Кравчук, Микола Дмитрович Занько, Олексій Лисак 75-85
ЧАСТОТНИЙ АНАЛІЗ КОЛИВАНЬ ГУСЕНИЧНИХ ТРАКТОРІВ PDF
Є. Калінін 86-91
ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН PDF
Олександр Іванович Гапоненко, Іван Миколайович Іваненко, Андрій Андрійович Карпенко 92-100
ВИМОГИ ДО СТЕНДА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КУТА ПОПЕРЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ МЕТОДОМ ПОСЛІДОВНОГО ЗВАЖУВАННЯ PDF
Андрій Коробко 101-106
АВТОНОМНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ КЛІМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
Е. Васінський, Н. Яремчук, Віталій Григорович Гусар 107-112
ЗАСТОСУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ АДЕКВАТНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ PDF
Андрій Коробко, Юрій Козлов 113-118
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ЛОКАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ АГРОБІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ГРУНТОВОГО СЕРЕДОВИЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ З ВАЖІЛЬНОЮ ПІДВІСКОЮ РОБОЧИХ ЕЛЕКТРОДІВ PDF
Олександр Олександрович Броварець 119-125
РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНИХ ПРИЙМАЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ СЕПАРАТОРА РЕШІТНО-ПОВІТРЯНОГО «НИВА» ВИРОБНИЦТВА ТОВ «КЛЗ ГРУП» PDF
Генадій Олександрович Тетівник, Світлана Твердохліб, Юрій Козлов, Артем Олегович Дубовецький 126-131

Новітні технології в АПК: дослідження та управління

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ БІОЛОГІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА PDF
Микола Леонідович Новохацький, Василь Сергійович Таргоня, Олександр Анатолійович Бондаренко 132-140
СТРАТЕГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНОЗЕМІВ PDF
Андрій Миколайович Литовченко, Микола Михайлович Павлишин, Віталій Григорович Гусар 141-149
Ґрунтові умови формування продуктивності агрофітоценозу PDF
Віктор Іванович Барвінченко 150-158
АНАЛІЗ СИСТЕМ АГРОМОНІТОРИНГУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ PDF
Надія Миколаївна Сердюченко 159-165
Про машинну деградацію ґрунтів (пустеля настає знизу) PDF
Геннадий Клысак 166-169
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ПРЕСУВАННЯ PDF PDF (Русский)
Николай Георгиевич Бакач, Иван Михайлович Лабоцкий, Юрий Леонтьевич Салапура 174-177
ПРОЕКТ «АГРООЛІМП ЗРОШЕННЯ» ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ТА ВИТРАТ - ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ДОХІДНОСТІ АГРОБІЗНЕСУ PDF
Сільвія Миколаївна Сидоренко, Ельвіра Лілевман 203-209
ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF (Русский)
Сергей Григорьевич Яковчик, Николай Георгиевич Бакач, Юрий Леонтьевич Салапура 170-173
НАУКОВИЙ ПРОЕКТ «АГРООЛІМП ЗРОШЕННЯ». ДОСЛІДЖЕННЯ, РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ PDF
Олександр Петрович Митрофанов, Володимир Миколайович Малярчук, Олеся Ревтьо, Анастасія Сергіївна Малярчук 178-186
КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАШИННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ PDF PDF (Русский)
Генадий Утенков, Владимир Иванович Ветохин 210-220
НАУКОВИЙ ПРОЕКТ «АГРООЛІМП ЗРОШЕННЯ». РЕАЛІЗАЦІЯ ОПТИМІЗОВАНОЇ ТА РЕСУРСООЩАДНОЇ СИСТЕМИ ЗРОШЕННЯ ДЛЯ 4-ПІЛЬНОЇ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ ПЛОЩЕЮ 720 ГА PDF
Володимир Володимирович Сидоренко, Олександр Петрович Митрофанов, Володимир Миколайович Малярчук 187-194
УРОЖАЙНІСТЬ РАННІХ ЯРИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПОСУХИ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ PDF
Микола Леонідович Новохацький, Олександр Анатолійович Бондаренко, Оксана Боднар, Ірина Олександрівна Гусар 221-230
НАУКОВИЙ ПРОЕКТ «АГРООЛІМП ЗРОШЕННЯ». ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ, ОПТИМІЗОВАНОГО ЗА СКЛАДОМ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ ДЛЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ НА ПЛОЩІ 720 ГА PDF
Іван Легкодух, Олександр Петрович Митрофанов, Сільвія Миколаївна Сидоренко 195-202
Дослідження ефективності застосування біопрепаратів у технологіях вирощування ярих зернових культур PDF
Василь Васильович Думич 231-236
ПОТРЕБА СОЇ В МІКРОДОБРИВАХ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Микола Леонідович Новохацький, Анатолій Леонідович Бондаренко 237-244
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ В РЕГІОНІ PDF PDF (Русский)
Татьяна Утенкова 245-250
На шляху створення сімейних ферм з відгодівлі ВРХ, адаптованих до вимог ЄС PDF
Володимир Іванович Кравчук, Сергій Станіславович Постельга, В'ячеслав Іванович Смоляр, Юлія Павлівна Тютюнник 251-258
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА ПРУЖНОГО ГІСТЕРЕЗИСУ ПІД ЧАС УДАРНО-МЕХАНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГРУБОЇ ОВЕЧОЇ ВОВНИ PDF
Віталій Івлєв 259-263
Використання методів нечіткої класифікації для оптимізації кількості проб ґрунту в задачах агромоніторингу PDF
Роман Семенюк, Микола Михайлович Павлишин 264-267

Енергозбереження та альтернативна енергетика

ЗМІНА ПОТУЖНОСТІ І ВИТРАТИ ПАЛИВА ДВИГУНА КОЛІСНОЇ МАШИНИ ПІД ЧАС ВИМИКАННЯ ЧАСТИНИ ЙОГО ЦИЛІНДРІВ PDF
Андрій Іванович Коробко, Андрій Молодан 268-274
ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТЕХНОЛОГІЇ STRIP-TILL В УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Олена Володимирівна Тихоненко, Валентина Василівна Погоріла, Валентина Григорівна Громадська 275-282
ВИРОЩУВАННЯ МІСКАНТУСУ В УМОВАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ PDF
Василь Васильович Думич, Роман Войтович 283-288
ЕФЕКТИВНІСТЬ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ТВАРИННИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ТВЕРДОФАЗНОГО ФЕРМЕНТЕРА PDF
Леся Олександрівна Рудик 289-297