МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ЛОКАЛЬНОГО ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ АГРОБІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ГРУНТОВОГО СЕРЕДОВИЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ З ВАЖІЛЬНОЮ ПІДВІСКОЮ РОБОЧИХ ЕЛЕКТРОДІВ

Автор(и)

  • Олександр Олександрович Броварець Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4906-238X

Ключові слова:

Робочі електроди, Якість технологічної операції, Варіабельність ґрунтового середовища, Технічна система оперативного моніторингу, Агробіологічний стан, Моніторинг.

Анотація

Метою статті є побудова математичної моделі для визначення робочих параметрів та режимів функціонування інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу варіабельності агробіологічного стану ґрунтового середовища сільськогосподарських угідь залежно від механіко-конструктивних параметрів та типу підвіски її робочих електродів.

Модель дає можливість оптимізувати робочі параметри та режими функціонування інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу варіабельності агробіологічного стану грунтового середовища сільськогосподарських угідь залежно від механіко-конструктивних параметрів та типу підвіски її робочих електродів, а, відповідно, і забезпечити максимальну продуктивність таких систем під час отримання достовірних даних з урахуванням агробіологічного стану грантового середовища. Це дає можливість прийняти оперативне рішення для керування агробіологічним потенціалом сільськогосподарських угідь під час виконання технологічних операцій за допомогою машинно-тракторного агрегата, сільськогосподарської машини з використанням інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу варіабельності агробіологічного стану ґрунтового середовища.

Запропонована математична модель для визначення робочих параметрів та режимів функціонування інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу варіабельності агробіологічного стану ґрунтового середовища сільськогосподарських угідь залежно від механіко-конструктивних параметрів та типу підвіски її робочих електродів дозволить підвищити продуктивність та ефективність моніторингу стану сільськогосподарських угідь шляхом безперервної реєстрації щільності струму на робочих електродах пристрою, які розміщуються попереду рухомого транспортного засобу та дозволяють проводити безперервний моніторинг на поверхні сільськогосподарських угідь та дозволяє зекономити 10-25% посівного матеріалу і сприяє підвищенню урожайності сільськогосподарських культур в середньому на 10-20 ц/га.

Біографія автора

Олександр Олександрович Броварець, Київський кооперативний інститут бізнесу і права

Канд. техн. наук, доц.

Посилання

Hertz A. Chad and John D. Hibbard. "A Preliminary Assessment of the Economics of Variable Rate Technology for Applying Phosphorus and Potassium in Corn Production," Farm Economics iss. 14, Department of Agricultural Economics, University of Illinois, Champaign-Urbana. - 1993. - P. 218-231.

В.В. Медведев. Неоднородность почв и точное земледелие. Часть І. Введение в проблему. Харьков Изд. «Изд 13 типография», 2007, 296 с.

Иванов Ю.П., Синяков А.Н., Филатов И.В. Комплексирование информационно-измерительных устройств ЛА. 1984.-207 с.

http://druzhba-nova.com/ru/index.html.

http://kbo-agro.com.ua.

www.geonics.com.

http://www.veristech.com.

Патент № 66982 від 25.01.2012р., бюл. № 2, МПК B62D 01/00.

Robson M/ A practical guide to business process re-engineering/M.Robson, P. Ullah. – London: Gower Publishing Std, 1996/

Scherer F.M/ Industrial market structure and economic performance / F.M. Scherer, D/Ross. – Boston, USA: Hongliton Mifflin Co.,1990.

Эрлих А. технический анализ товарных и финансовых рынков/А.Эрлих. – М.: ИНФРА – М,1996.

Макконел Л.Эконопис: принцыпы, проблемы и политика/ Л.Макконел, С.Брю. – М.: Менеджер, 1993.

Карибский А.В. Моделирование развития структуры крупномасштабных производственно-транспортных систем. І,ІІ/ А.В.Карибский, А.Д. Цвиркун, Ю.Р. Шишорин// автоматика и телемеханика. – 1989. – №2. – С.116-131; №4. – С. 139 – 154.

Карибский А.В. Бизнес-план: финансово-экономический анализ и критерии эффективности. (Методы анализа и оценки)/ А.В.Карибский, Ю.Р.Шишорин // Препринт. – М.: Институт проблем управления, 1996.

Karibsky A/ Managing the development of large-scale system/ A. Karibsky//Mathematics and Computers in Simulation. 1991/ - no. P.287-293.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування