ЧАСТОТНИЙ АНАЛІЗ КОЛИВАНЬ ГУСЕНИЧНИХ ТРАКТОРІВ

Автор(и)

  • Є. Калінін Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6191-8446

Ключові слова:

Частотний аналіз коливань, Гусеничний трактор, Корельований випадковий вплив, Профіль дороги.

Анотація

В роботі розглядається питання формування енергетичних спектрів та спектральних щільностей кутових і лінійних коливань або прискорень гусеничного трактора в процесі його експлуатації на цілині. Метою роботи є дослідження впливу двох корельованих випадкових впливів, розташованих в ортогональних площинах, на спектральні щільності зазначених параметрів. Статистично проаналізовано повздовжній та поперечний профілі ділянки дороги, отриманих за результатами нівелювання по сліду лівої та правої гусениць. У ході досліджень встановлено, що криві частотних характеристик від поздовжнього  і поперечного  профілів дороги до поздовжньо-кутових коливань корпусу гусеничного трактора мають три максимуми, які обумовлені власними частотами повздовжньо-, поперечно-кутових і вертикальних коливань тягача. Значення модульних частотних характеристик як лінійної системи з запізненням змінюються зі зміною швидкості руху і показують сприйнятливість тягача до коливань в широкому діапазоні частот. Виявлено, що енергетичний спектр поздовжньо-кутових коливань трактора має максимальні значення на частотах, обумовлених максимальними значеннями модульної частотної характеристики. Максимуму енергетичного спектра дії на кривій не виявлено, тобто джерелом резонансних коливань тягача служить його система підресорювання. Для розглянутого гусеничного трактора зазначено, що невдало підібрані параметри підвіски – великі значення жорсткості ресор і малі значення опору амортизаторів. Це підтверджено теоретичними і експериментальними дослідженнями. Доведено, що, спектральний (частотний) аналіз коливань підресорених систем є ефективним засобом для перевірки оптимальних параметрів пружних елементів. Окрім того, оскільки статистичні характеристики впливу залежать від профілю дороги і швидкості руху машини і не залежать від конкретної конструкції підресореної системи, то відзначено, що ними слід користуватися у розрахунку підвісок будь-яких машин.

Біографія автора

Є. Калінін, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Канд. техн. наук, доц.

Посилання

Силаев А.А. Спектральная теория подрессоривания транспортных машин – М.: Машиностроение, 1963. – 168 с.

Фурунжиев Р.И. Проектирование оптимальных виброзащитных систем – Минск: Вышэйшая школа, 1971. – 318 с.

Пархиловский И.Г. Спектральная плотность распределения неровностей микропрофиля дорог и колебания автомобиля. Автомобильная промышленность. 1961. №10. С. 15-19.

Калінін Є.І. Частотно-динамічна математична модель тракторного агрегата з передачею крутного моменту до рушіїв сільськогосподарської машини. Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. 2015. Вип. 156. С. 327-334.

Калінін Є.І., Романченко В.М., Юр’єва Г.П. Формування умови стійкості лінійної системи при випадкових збуреннях її параметрів. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2017. № 7. С. 100 -108.

Калінін Є.І., Шуляк М.Л., Шевченко І.О. Дослідження перехідних процесів в коробці змінних передач мобільного енергетичного засобу. Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. 2016. Вип. 168. С. 73-79.

M.J. Griffin (1998). A comparison standardized methods for predicting the hazards of whole-body vibration and repeated shocks. Journal of Sounds and Vibration, 215(4), 883-914.

G.S. Paddan and M.J. Griffin (2001). Use of seating to control exposures to whole-body vibration. Contract Research Report 335/2001. Institute of Sound and Vibration Research, University of Southampton, United Kingdom.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування