ВИМОГИ ДО СТЕНДА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КУТА ПОПЕРЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ МЕТОДОМ ПОСЛІДОВНОГО ЗВАЖУВАННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

Кут поперечної стійкості, Випробувальний стенд, Послідовне зважування, Зважування за бортами, Випробування.

Анотація

Метою дослідження є удосконалення методу послідовного зважування для визначення кута поперечної стійкості машини обґрунтуванням вимог до конструкції стенда і оцінка його метрологічних характеристик. В умовах неухильного зростання вимог до якості і безпеки технічних пристроїв постійно зростають вимоги до якості випробувальних стендів і комплексів. Також підвищуються вимоги до способів оцінювання якості випробувальних стендів, бо від цього залежить достовірність результатів випробувань і прийняття відповідних рішень щодо придатності виробів. Стенд для вимірювання кута поперечної стійкості машин методом послідовного зважування в своїй конструкції повинен містити майданчики для зважування машин окремо за бортами, один вимірювач кута нахилу машини у поперечній площині, а вимірювання кута поперечної стійкості машини і зменшення похибки його вимірювання повинно здійснюватись за методом послідовного зважування. За прототип узято експериментально-аналітичний метод вимірювання кута поперечної стійкості машини: послідовне зважування машини у горизонтальному і нахиленому на один борт положенні; з використанням спеціальної таблиці визначається кут поперечної стійкості машини. Розглянуто методи і конструкції стендів для вимірювання кута поперечної стійкості машин. Запропоновано конструкцію випробувального стенда. Обґрунтовано вимоги до його основних параметрів і характеристик. Обґрунтовано механізм формування результату вимірювання, включаючи і похибки (невизначеності) вимірювання. Компактність і простота конструкції стенда дозволяють використовувати його як в наукових, так і в навчальних потребах. Запропонований стенд для вимірювання кута поперечної стійкості машин підвищує безпеку випробувань завдяки відсутності необхідності підйому машини на критичний кут, утримування машини у піднятому положенні, забезпечує оперативність проведення випробовувань завдяки скороченню трудомісткості виконання робіт з випробувань, забезпечує підвищення точності вимірювання кута поперечної стійкості машини завдяки відсутності необхідності розрахунку координати положення центра мас машини.

Біографія автора

Андрій Коробко, Харківська філія УкрНДІПВТ імені Леоніда Погорілого

Канд. техн. наук, доц.

Посилання

ГОСТ 12.2.019-86 Система стандартов безопасности труда. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности. М. : ИПК Издательство стандартов, 2003. 18 с.

Департамент Технічного регулювання Мінекономрозвитку і торгівлі України. (2016). Застосування стандартів, у тому числі в зв’язку зі скасуванням у 2015 році міждержавних стандартів (ГОСТ). Стандартизація, сертифікація, якість. Науково-технічний журнал. 2(99). 3-6.

А. с. СССР 750316. Стенд для определения поперечной устойчивости транспортного средства. Опубликовано 23.07.80. Бюллетень № 27

Таркиевский В. Е., Лапшин Н. А. Стенд для определения угла поперечной статической устойчивости агрегата. Техника и оборудование для села : информационный и научно-производственный журнал. 2011. 11(173). 26-27.

Лапшин Н. А., Дьяченко Р. А. Обзор методов и средств определения поперечной статической устойчивости. II Международная научно-практическая конференция молодых ученых посвященная 51-й годовщине полета Ю. А. Гагарина в космос филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. Профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», 12 апреля 2012 г. : сборник научных статей. 2012. 236-240.

Таркивский В. Е., Лапшин Н. А. Конструкция мобильного стенда для определения угла поперечной статической устойчивости агрегатов. Техника и оборудование для села. −2012. 5. 22-23.

Коробко А. Удосконалення методу вимірювання кута поперечної стійкості машин. Метрологія та прилади. Науково-виробничий журнал. 2017. 4(66). 32-35.

Worthington W. H. Evaluation of factors affecting the operating stability of wheel tractors. Agriculture Engeneering. 1949. Vol.30. P. 3–4.

Sack Hans W. Longtitudial Stability of Tractors. Agriculture Engeneering. 1956. Vol.1062. P. 12–14.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування