Порівняльний аналіз національних вимог для затвердження типу тракторів, причепів, причіпних машин з новими європейськими нормами

Володимир Іванович Кравчук, Тамара Вікторівна Цема, Світлана Євтихіївна Афанасьєва, Лариса Іванівна Лисак, Світлана Анатоліївна Рижкова, Інна Горбатова

Анотація


Метою дослідження є порівняльний аналіз нормативно-правової бази України щодо оцінки відповідності та введення в обіг сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів з відповідними актами технічного законодавства ЄС у зазначеній сфері. Проаналізовано технічне законодавство ЄС у цій сфері, визначено його основні особливості та відмінності від чинного в Україні Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їхніх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів і Директиви 2003/37/ЄС, на основі якої розроблено зазначений Технічний регламент. Проведено порівняльний аналіз щодо сфери дії нормативно-правових актів, суб’єктів господарювання, задіяних в процесах затвердження типу та введення в обіг, установлення вимог до тракторів, причепів і причіпних машин, а також процедур підтвердження їхньої відповідності. Основними особливостями оновленого технічного законодавства ЄС є  вдосконалення і спрощення нормативно-правової бази та більш повна гармонізація з міжнародними стандартами і правилами. Нові європейські норми більш чітко установлюють сферу дії нормативно-правових актів, технічні та адміністративні вимоги,  розширюють перелік суб’єктів господарювання, задіяних в процесах затвердження типу та введення в обіг, конкретизують їх обов’язки. Вимоги до тракторів, причепів, причіпних машин систематизовано за групами та доповнено. До вимог, які установлюються Технічним регламентом затвердження типу, доповнено 30 % нових вимог. Процедура затвердження типу в цілому така ж сама, як і в чинному Технічному регламенті затвердження типу, тільки введено нові поняття послідовного та змішаного затвердження типу. Результати досліджень будуть використані в подальшому для адаптації національного законодавства у сфері сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів до нових європейських вимог з метою підвищення безпечності та ефективності  таких засобів  і усунення технічних бар’єрів  в торгівлі.

Ключові слова


Введення в обіг; Регламенти ЄС; Затвердження типу; Сертифікат затвердження типу; Сертифікат відповідності; Сільськогосподарські та лісогосподарські транспортні засоби; Технічна служба; Технічний регламент.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів. [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1367. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ — Назва з екрану.

Directive 2003/37/ЕС of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on type-approval of agricultural or forestry tractors, their trailers and interchangeable towed machinery, together with their systems, components and separate technical units and repealing Directive 74/150/EEC. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрану.

Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles. [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрану.

Commission delegated Regulation (EU) No 1322/2014 of 19 September 2014 supplementing and amending Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle construction and general requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрану.

Commission delegated Regulation (EU) 2015/208 of 8 December 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle functional safety requirements for the approval of agricultural and forestry vehicle. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрану.

Commission delegated Regulation (EU) 2015/68 of 15 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle braking requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрану.

Commission delegated Regulation (EU) 2015/96 of 1 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council as regards environmental and propulsion unit performance requirements of agricultural and forestry vehicles. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрану.

Commission implementing Regulation (EU) 2015/504 of 11 March 2015 implementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрану.

Про затвердження Переліку національних стандартів, які в разі їх застосування є доказом відповідності сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів вимогам Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів. [Електронний ресурс]: Наказ Мінекономрозвитку України від 05 лютого 2016 року № 188. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ — Назва з екрану.

Про затвердження Технічного регламенту щодо складових частин характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1368. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ — Назва з екрану.

Кравчук В., Цема Т., Афанасьєва С., Лисак Л. Нормативно-методичне забезпечення технічних регламентів щодо тракторів, причепів, причіпних машин та основі нових європейських норм // «Техніка і технології АПК».– 2017.– № 1 (88).– Стор. 13-17.