Порівняльний аналіз національних вимог для затвердження типу тракторів, причепів, причіпних машин з новими європейськими нормами

Автор(и)

Ключові слова:

Введення в обіг, Регламенти ЄС, Затвердження типу, Сертифікат затвердження типу, Сертифікат відповідності, Сільськогосподарські та лісогосподарські транспортні засоби, Технічна служба, Технічний регламент.

Анотація

Метою дослідження є порівняльний аналіз нормативно-правової бази України щодо оцінки відповідності та введення в обіг сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів з відповідними актами технічного законодавства ЄС у зазначеній сфері. Проаналізовано технічне законодавство ЄС у цій сфері, визначено його основні особливості та відмінності від чинного в Україні Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їхніх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів і Директиви 2003/37/ЄС, на основі якої розроблено зазначений Технічний регламент. Проведено порівняльний аналіз щодо сфери дії нормативно-правових актів, суб’єктів господарювання, задіяних в процесах затвердження типу та введення в обіг, установлення вимог до тракторів, причепів і причіпних машин, а також процедур підтвердження їхньої відповідності. Основними особливостями оновленого технічного законодавства ЄС є  вдосконалення і спрощення нормативно-правової бази та більш повна гармонізація з міжнародними стандартами і правилами. Нові європейські норми більш чітко установлюють сферу дії нормативно-правових актів, технічні та адміністративні вимоги,  розширюють перелік суб’єктів господарювання, задіяних в процесах затвердження типу та введення в обіг, конкретизують їх обов’язки. Вимоги до тракторів, причепів, причіпних машин систематизовано за групами та доповнено. До вимог, які установлюються Технічним регламентом затвердження типу, доповнено 30 % нових вимог. Процедура затвердження типу в цілому така ж сама, як і в чинному Технічному регламенті затвердження типу, тільки введено нові поняття послідовного та змішаного затвердження типу. Результати досліджень будуть використані в подальшому для адаптації національного законодавства у сфері сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів до нових європейських вимог з метою підвищення безпечності та ефективності  таких засобів  і усунення технічних бар’єрів  в торгівлі.

Біографії авторів

Володимир Іванович Кравчук, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Д-р техн. наук, чл.-кор. НААН України, проф., директор УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Тамара Вікторівна Цема, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

T. Tsema

Світлана Євтихіївна Афанасьєва, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Светлана Афанасьева

Лариса Іванівна Лисак, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

L. Lysak

Світлана Анатоліївна Рижкова, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

S. Ryzhkova

Інна Горбатова, УкрНДНЦ хіммотології і сертифікації ПММ і ТР

I. Gorbatova

Посилання

Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів. [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1367. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ — Назва з екрану.

Directive 2003/37/ЕС of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on type-approval of agricultural or forestry tractors, their trailers and interchangeable towed machinery, together with their systems, components and separate technical units and repealing Directive 74/150/EEC. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрану.

Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles. [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрану.

Commission delegated Regulation (EU) No 1322/2014 of 19 September 2014 supplementing and amending Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle construction and general requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрану.

Commission delegated Regulation (EU) 2015/208 of 8 December 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle functional safety requirements for the approval of agricultural and forestry vehicle. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрану.

Commission delegated Regulation (EU) 2015/68 of 15 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle braking requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрану.

Commission delegated Regulation (EU) 2015/96 of 1 October 2014 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council as regards environmental and propulsion unit performance requirements of agricultural and forestry vehicles. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрану.

Commission implementing Regulation (EU) 2015/504 of 11 March 2015 implementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the administrative requirements for the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/ — Назва з екрану.

Про затвердження Переліку національних стандартів, які в разі їх застосування є доказом відповідності сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів вимогам Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів. [Електронний ресурс]: Наказ Мінекономрозвитку України від 05 лютого 2016 року № 188. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ — Назва з екрану.

Про затвердження Технічного регламенту щодо складових частин характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1368. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ — Назва з екрану.

Кравчук В., Цема Т., Афанасьєва С., Лисак Л. Нормативно-методичне забезпечення технічних регламентів щодо тракторів, причепів, причіпних машин та основі нових європейських норм // «Техніка і технології АПК».– 2017.– № 1 (88).– Стор. 13-17.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування