Використання методів нечіткої класифікації для оптимізації кількості проб ґрунту в задачах агромоніторингу

Роман Семенюк, Микола Михайлович Павлишин

Анотація


Стаття описує дослідження методів нечіткої класифікації для оптимізації кількості проб ґрунту в задачах агромоніторингу.  Для вирішення поставленого завдання був обраний метод нечіткої ідентифікації, який можна застосувати у вибірках малого об’єму, які часто використовуються для опрацювання даних у сільському господарстві. Результати дослідження представлені рекомендованою кількістю вибірок.

Ключові слова


Нечітка класифікація; Метод нечіткої ідентифікації; Агромоніторинг; Грунт; Проба.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань, Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 624 с.

Кликушин Ю.Н. Представление случайных сигналов с помощью принадлежностных спектров. - Омский государственный технический университет: "Журнал радиоэлектроники", №2, 2000.

Семенюк Р.С. Використання нечіткої класифікації виду розподілу для вибірок малого об'єму / Семенюк Р.С. Яремчук Н.А. // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2017. – №17. – С. 40-50.

Справочник по теории вероятностей и матиматической статистике. Королюк В.С., Портенко Н.И., Скороход А.В., Турбин А.Ф. - М.: Наука, 1985. - 640с.

Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1985. — 248 с.: ил..