Використання методів нечіткої класифікації для оптимізації кількості проб ґрунту в задачах агромоніторингу

Автор(и)

Ключові слова:

Нечітка класифікація, Метод нечіткої ідентифікації, Агромоніторинг, Грунт, Проба.

Анотація

Стаття описує дослідження методів нечіткої класифікації для оптимізації кількості проб ґрунту в задачах агромоніторингу.  Для вирішення поставленого завдання був обраний метод нечіткої ідентифікації, який можна застосувати у вибірках малого об’єму, які часто використовуються для опрацювання даних у сільському господарстві. Результати дослідження представлені рекомендованою кількістю вибірок.

Біографії авторів

Роман Семенюк, НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського»

Аспірант

Микола Михайлович Павлишин, НТУУ «КПІ ім. І.Сікорського»

Д-р техн. наук, проф.

Посилання

Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань, Навч. посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 624 с.

Кликушин Ю.Н. Представление случайных сигналов с помощью принадлежностных спектров. - Омский государственный технический университет: "Журнал радиоэлектроники", №2, 2000.

Семенюк Р.С. Використання нечіткої класифікації виду розподілу для вибірок малого об'єму / Семенюк Р.С. Яремчук Н.А. // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2017. – №17. – С. 40-50.

Справочник по теории вероятностей и матиматической статистике. Королюк В.С., Портенко Н.И., Скороход А.В., Турбин А.Ф. - М.: Наука, 1985. - 640с.

Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1985. — 248 с.: ил..

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління