Ґрунтові умови формування продуктивності агрофітоценозу

Автор(и)

  • Віктор Іванович Барвінченко УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Ukraine

Ключові слова:

Агрофітоценоз, Ґрунт, Економічні категорії, Продуктивність, Родючість, Рослина, Урожайність.

Анотація

Ґрунту - основному засобу виробництва в останній час надаються не притаманні йому властивості, зокрема поняття родючість ґрунту наділяє його здатністю родити, що характерно для живого організму. чим ґрунт не є. Тому в статті проводиться аналіз ролі ґрунту та окремих його властивостей у формуванні урожаю сільськогосподарських культур. За результатами такого аналізу встановлено, що ґрунт є складовою основного засобу сільськогосподарського виробництва як засіб праці. де предметом праці виступає висіяне насіння або багаторічні рослини, які вегетують. Віднесення ґрунту до економічних категорій предмета та продукту праці не має сенсу тому, що цим категоріям відповідають окремі ґрунтові властивості. У формуванні продуктивності рослин крім ґрунтових чинників беруть участь чинники погодних, біологічних і антропогенних умов (технологічних). Змістовне значення поняття «родючість ґрунту» входить у протиріччя з біологічними законами і тому потребує заміни на «урожайність» стосовно окремої культури або «продуктивність» стосовно агрофітоценозу. Продуктивність сільськогосподарського виробництва залежить від умов вегетаційного періоду та ефективності застосування технологій вирощування культур. Продуктивність посівів може бути двох типів: потенціальною та ефективною. Потенціальна (теоретично можлива) – не має практичного прояву. Ефективна (дійсна) – це рівень урожайності посівів у конкретному виробничому циклі.

Біографія автора

Віктор Іванович Барвінченко, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Доктор с.-г. наук, професор.

Посилання

Балаєв А.Д. Сутність родючості ґрунту та оцінка її видів /А.Д.Балаєв // Вісник аграрної науки. – 2011. - № 8. – С. 17 – 20.

Ваксман С.А. Гумус. Происхождение, химический состав и значение его в природе /С.А. Ваксман. – М.: Сельхозгиз, 1974. – 471 с.

Вильямс В.Р. Почвоведение. Общее земледелие с основами почвоведения /В.Р. Вильямс. Из-е 3-е. – М.:Огизсельхозгиз, 1936. – 408 с.

Демолон А. Рост и развитие культурних растений /А. Демолон. – М.: Госсельхозиздат, 1961. – 400 с.

Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану грунтів України. За ред. Б.С.Носка, Б.С. Прістера, М.В. Лободи. – К.: Урожай, 1994. – 334 с.

Збаразький В.К. Економіка сільського господарства: Навч. пос. /В.К. Збаразький, В.І. Мацибора, А.А. Чалий та ін. – К.: Каравела, 2000. – 269 с.

Карманов И.И. Плодородие почв СССР (Природные закономерности и количественная оценка) /И.И. Карманов. – М.: Колос, 1983. – 198 с.

Кауричев И.С. Почвоведение / И.С. Кауричев, А.Н. Александрова, Н.П. Панов и др. Из-е 3-е. – М.: Колос, 1982. – 496 с.

Кук Дж.У. Регулирование плодородия почвы /Дж.У. Кук. – М.: Колос, 1970. – 520 с.

Либих Ю. Химия в приложении к земледелию и физиологии /Ю. Либих. – М. – Л.: Огизсельхозгиз, 1936. 408 с.

Маркс К. Сочинения. Т – 25, Ч – 2 /К.Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Госполитиздат, 1962. – 552 с.

Никитин Б.А. Плодородие почвы, его виды и методы оценки: Уч. пос. /Б.А. Никитин. – Горький, Из-во Горьк. СХИ, 1981. – 84 с.

Розанов Б.Г. Расширенное воспроизводство почвенного плодородия /Б.Г. Розанов // Почвоведение. – 1987. - № 2. - С. 5 – 15.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління