На шляху створення сімейних ферм з відгодівлі ВРХ, адаптованих до вимог ЄС

Автор(и)

Ключові слова:

Велика рогата худоба, Виробництво яловичини, М'ясна худоба, Нормативні вимоги Європейського Союзу, Сімейна відгодівельна ферма, Тваринницькі будівлі

Анотація

Мета досліджень – збільшення виробництва яловичини через створення ефективних сімейних ферм з відгодівлі ВРХ, адаптованих до  вимог ЄС. Викладено нормативні вимоги Європейського Союзу для створення ферм з відгодівлі ВРХ сімейного типу. Для розроблення технічних і технологічних рішень сімейних ферм з відгодівлі молодняка ВРХ детально опрацьовано нормативні вимоги ЄС за такими напрямками: будівельне рішення; мінімальні стандарти для захисту телят; утримання відгодівельного поголів’я ВРХ; годівля тварин; напування тварин; прибирання гною; мікроклімат в тваринницькій будівлі; зооветеринарне обслуговування тварин; інші вимоги. Під час створення сучасно обладнаних сімейних ферм з відгодівлі молодняка ВРХ для фермерських і особистих селянських господарств доцільно враховувати нормативні вимоги Європейського Союзу. В перспективі подальших досліджень за цим напрямком основним є розроблення технічних та технологічних рішень сімейних ферм з відгодівлі молодняка ВРХ, адаптованих до вимог ЄС, різних типорозмірів.

Біографії авторів

Володимир Іванович Кравчук, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ

Сергій Станіславович Постельга, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

S. Postelga

В'ячеслав Іванович Смоляр, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник

Юлія Павлівна Тютюнник, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Yu. Tyutyunnik

Посилання

Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991-2017- 2030 рр.) / за ред. акад. НААН України М.І. Бащенка. – К.: Аграр. наука, 2017. – 160 с.

Дотації на утримання ВРХ складуть 1,5 тис. грн на голову / Головний сайт для фермерів. – 8 лютого 2018 р.

Гречанюк У. Важливо. Він обіцяє / Сільські вісті. – № 11, 9.02.2018 р.

Агроперспектива. Задля відродження тваринництва / Сільські вісті. – № 18-19, 7.03.2018 р.

Кравчук В. Обґрунтування технологічних параметрів родинної ферми з відгодівлі великої рогатої худоби / В. Кравчук, М. Луценко, В. Смоляр // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 5. – С. 15-17.

Засоби малої механізації в тваринництві: посібник / В.І. Кравчук, М.М. Луценко, В.В. Погорілий, С.С. Постельга, В.І. Смоляр та ін. / За ред. В.І. Кравчука, М.В. Присяжнюка; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – Дослідницьке, 2012. – 168 с.

Луценко М. Ферма з відгодівлі великої рогатої худоби родинного типу / М. Луценко, В. Смоляр // Тваринництво сьогодні. – 2012. – № 4. – С. 64-66.

Смоляр В. Техніко-технологічні рішення відгодівельної ферми на 100 голів великої рогатої худоби / В. Смоляр / Зб. наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2014. – Книга 2. – С. 284-290.

Смоляр В. Концептуальні аспекти створення малих відгодівельних ферм ВРХ / В. Смоляр // Техніка і технології АПК. – 2018. – № 2 . – С. 27-29.

Dyrektywa Rady 98/58/ EC z lipca 1998 r. o ochronie zwierzat trzymanych dla potrzeb gospodarskich.

Systemy utrzymania bydla. Poradnik / Praca zbiorowa. Warszawa: Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa; Dunskie Sluzby Doradztwa Rolniczego; 2005. – 172 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління