ЗМІНА ПОТУЖНОСТІ І ВИТРАТИ ПАЛИВА ДВИГУНА КОЛІСНОЇ МАШИНИ ПІД ЧАС ВИМИКАННЯ ЧАСТИНИ ЙОГО ЦИЛІНДРІВ

Автор(и)

  • Андрій Іванович Коробко Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6618-7790
  • Андрій Молодан Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

Ключові слова:

Ефективна потужність двигуна, Зміна потужності, Двигун, Колісна машина, Вимкнення циліндрів, Витрата палива.

Анотація

Метою дослідження є покращення експлуатаційних показників автотракторного двигуна визначенням потужності і витрати палива під час вимкнення частини його циліндрів. Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання: встановлено теоретичні залежності між ефективною потужністю, економічністю двигуна, і кількістю вимкнених циліндрів двигуна колісної машини; визначено вплив кількості вимкнених циліндрів автотракторних двигунів на їхню ефективну потужність; визначено найбільш інтенсивне зниження витрати палива, яке відбувається під час вимикання циліндрів. Під час вимкнення частини циліндрів двигуна в процесі його роботи, індикаторна потужність двигуна зменшується, внаслідок чого знижується частота обертання колінчастого вала і крутний момент двигуна. Для їх підтримки на тому ж рівні в циліндри, які працюють необхідно збільшувати циклову подачу палива. Запропонована методика розрахунку дозволяє визначити вплив вимикання будь-якої кількості циліндрів на показники потужності та паливно-економічні показники роботи двигуна. Встановлено, що під час вимикання частини циліндрів потужність двигуна зменшується пропорційно числу вимкнених циліндрів. Для двигуна КамАЗ-740 потужність з 154,5 кВт за всіх циліндрів, які працюють, зменшується до 113,4 кВт у разі вимкнення  двох циліндрів і до 70,3 кВт у разі вимкнення  чотирьох циліндрів. Встановлено, що найбільш інтенсивне зниження витрати палива відбувається на холостому ходу, яке у разі вимкнення  половини циліндрів становить 27 %. Економія палива знижується зі збільшенням завантаження двигуна і стає рівною нулю за коефіцієнта завантаження двигуна . Різниця між розрахунковими й експериментальними даними витрати палива і потужності становить на режимі максимального завантаження не більше 7-8 %. Потенційна можливість підвищення економічності завдяки вимкненню частини циліндрів закладена у всіх дизелях, які експлуатуються. Реальна величина економії палива під час роботи за навантажувальною характеристикою залежить від кількості циліндрів, які працюють, особливостей двигуна, закладених в його конструкції під час проектування та виготовлення, навантаження і величини механічних втрат у вимкнених  циліндрах.

Біографії авторів

Андрій Іванович Коробко, Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Канд. техн. наук, доц.

Андрій Молодан, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Канд. техн. наук, доц.

Посилання

Вероятностная оценка режимов работы тракторного двигателя / О.И. Жегалин, П.Д. Лупачев, Б.В. Челознов, С.С. Софонов. Тракторы и сельхозмашины. 1985. № 9.

Медведев А. Н. Повышение топливной экономичности автомобильных дизелей отключением части цилиндров: дис. … канд. техн. наук. Челябинск, 2008. 138 с.

Суркин В.И., Федосеев С.Ю., Петелин А.А. Анализ изменения механических потерь дизеля тракторно-транспортного агрегата при отключении части цилиндров. Достижения науки и техники АПК. 2012. № 7. С. 80–82.

Березний В. В. Экономические и энергетические показатели работы дизелей при регулировании отключением цилиндров. Двигателестроение. 1980. № 8. С. 47-49.

Vinodh B., & Univ A. Technology for Cylinder Deactivation. Society of Automobile Engineers (SAE). Technical paper number: 2005-01-0077. 2005.

Cylinder cutout with sequential turbocharging gives 50 percent power incveace. II Modern power system. 1982. 2. 11. PP. 40-43.

Leone T. Et.al. Fuel economy benefit of cylinder deactivation – sensitivity to vehicle application and operating constraints. II SAE paper. 2001-01-3591. 2001.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Енергозбереження та альтернативна енергетика