ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗПЕКИ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН

Автор(и)

Ключові слова:

Показники безпеки, Сидіння водія, Паси безпеки, Механічний зчіпний пристрій, Нормативний документ, Метод

Анотація

Нормативний рівень показників безпеки – пріоритет для складових частин техніки. Показники оцінюють з використанням випробувального обладнання.

Налаштування характеристик пружності сидіння оператора має ключовий вплив на безпеку стосовно рівня загальної переданої вібрації на тіло.

До міцності механічних зчіпних пристроїв встановлюються спеціальні вимоги обумовлені ризиком для безпеки дорожнього руху у випадку роз’єднання трактора та причіпної машини.

Метою досліджень було розробити технічне забезпечення стендових випробувань з оцінки показників безпеки сидіння для водія та механічного зчіпного пристрою.

Методи досліджень полягали в пошуку оптимального конструкційного виконання випробувального обладнання, виходячи з вимог нормативних документів та дослідження процесів впливу випробувального обладнання на складовий елемент, який випробовується.

Виготовлено та опрацьовано випробувальне обладнання для визначення характеристик сидіння оператора трактора, що дозволило встановити характеристичні криві системи пружин сидіння оператор та міцність анкерного кріплення ременя безпеки. Характеристичні криві системи пружин сидіння оператор являють собою петлі з гістерезисом та отримані для налаштування на масу оператора 60, 75 та 120 кг. Анкерне кріплення витримало зусилля (вперед 4450 Н та назад 2225 Н), прикладене до сидіння в його середньому за регулюваннями положенні.

 Виготовлено та опрацьовано обладнання для випробування зчіпних пристроїв тракторів та сільськогосподарських машин статичним методом. Перевірені зразки зчіпних пристроїв витримали технічно допустиме навантаження вказане виробником без деформацій, руйнування, або інших пошкоджень. Розроблене випробувальне обладнання забезпечує необхідний рівень допустимої похибки.

В перспективі результати випробувань можуть бути систематизовані, узагальнені та використані для пошуку нових конструкційних рішень складових елементів сільськогосподарських машин, що підвищить рівень безпечності.

Біографії авторів

Олександр Іванович Гапоненко, УкрНІПВТ ім. Л. Погорілого

Канд. техн. наук.,  завідувач відділом

Іван Миколайович Іваненко, УкрНІПВТ ім. Л. Погорілого

Завідувач відділом

Андрій Андрійович Карпенко, УкрНІПВТ ім. Л. Погорілого

Провідний конструктор

Посилання

Сиденье тракторное. Общие технические условия: ГОСТ 20062-96. — [Чинний від 1997-07-11]. – Минск: Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1997. – 15 с.

Трактори сільськогосподарські. Розташування сидіння оператора. Розміри: ДСТУ ISO 4253:2008. — [Чинний від 2009-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 16 с.

Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования: ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008. — [Чинний від 2009-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 23 с.

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Трактори стандартні: ДСТУ ISO 26322-1:2013. — [Чинний від 2013-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2013. – 38 с.

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги: ДСТУ ISO 4254-1:2012. — [Чинний від 2012-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2012. – 21 с.

Cutini M., Costa C., Bisaglia C. Development of a simplified method for evaluating agricultural tractor’s operator whole body vibration / M. Cutini, C. Costa, C. Bisaglia // Journal of Terraamechanics. – 2016. – Vol. 63 (2016). – P. 23 – 32.

Council Directive 78/764/EEC of 25 July 1978 on the approximation of the laws of the Member States relating to the driver’s seat on wheele agricultural or forestry tractors.

Сільськогосподарські трактори та машини. Ремені безпеки. Частина 2. Вимоги до міцності анкерних кріплень: ДСТУ ISO 3776-2-2015. — [Чинний від 2015-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2014. – 10 с.

Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. З’єднання механічні між трактором і причіпним устаткуванням. Методи випробувань: ДСТУ 7819-2015. — [Чинний від 2015-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2014. – 13 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування