ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

  • Сергей Григорьевич Яковчик Республіканське унітарне підприємство «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з механізації сільського господарства», Belarus
  • Николай Георгиевич Бакач Республіканське унітарне підприємство «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з механізації сільського господарства», Belarus
  • Юрий Леонтьевич Салапура Республіканське унітарне підприємство «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з механізації сільського господарства», Belarus

Ключові слова:

Механізація, Сільське господарство, Агропромисловий комплекс, Інноваційні технології, Машинно-тракторний парк, Машини і обладнання.

Анотація

У статті представлені основні напрямки науково-технічного прогресу в галузі механізації сільського господарства Республіки Білорусь на сучасному етапі, спрямовані на створення конкурентоспроможного, стійкого і екологічно безпечного виробництва сільськогосподарської продукції. Відображено ефективні та перспективні розробки в області механізації сільського господарства Республіки Білорусь на сучасному етапі, зокрема: для обробки грунту і сівби, механізації технологічних процесів обробітку картоплі, заготівлі кормів з трав і силосних культур, виробництва плодоягідної продукції. Одночасно, для вирішення першочергового завдання, що стоїть перед аграріями республіки, щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції, що виробляється в зв'язку з постійним подорожчанням добрив, засобів захисту рослин, енергоносіїв і необхідністю задоволення зростаючих потреб в якісному і екологічно чистому продовольстві, потрібно широкомасштабне освоєння енерго- і ресурсозберігаючих технологій в рамках інформаційно-керованого землеробства, в тому числі системи «точного землеробства». Відзначено, що впровадження в сільськогосподарське виробництво республіки ресурсозберігаючих технологій «точного землеробства» та «точного тваринництва», які забезпечують управління виробничим процесом за допомогою застосування інформаційних технологій, автоматизованих і роботизованих систем, зниження частки впливу людського фактора на всіх етапах, є найбільш перспективним напрямком досліджень.

Біографії авторів

Сергей Григорьевич Яковчик, Республіканське унітарне підприємство «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з механізації сільського господарства»

Сергій Яковчик

Николай Георгиевич Бакач, Республіканське унітарне підприємство «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з механізації сільського господарства»

Микола Бакач

Юрий Леонтьевич Салапура, Республіканське унітарне підприємство «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з механізації сільського господарства»

Юрій Салапура

Посилання

Яковчик, С. Г. Научные инновации в области механизации сельского хозяйства Республики Беларусь / С. Г. Яковчик, Н. Г. Бакач, Ю. Л. Салапура // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве. Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии: материалы Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 19–21 окт. 2016 г.: в 2 т. / редкол.: П. П. Казакевич (гл. ред.), С. Н. Поникарчик. – Минск: НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2016. – Т. 1. – С. 3–6.

Измайлов, А. Ю. Автоматизированные информационные технологии в производственных процессах растениеводства / А. Ю. Измайлов, В. К. Хорошенков // Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2010. – № 4. – С. 3–9. 4.

Рунов, Б. А. Применение робототехнических средств в АПК / Б. А. Рунов // Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2016. – № 2. – С. 44–47.

Заяц, Л.К. Решение проблем производства кормового белка – важнейший резерв укрепления аграрной экономики / Л.К. Заяц // Земледелие и защита растений. – 2017. – № 1. – С. 3-5.

Яковчик, С.Г. Перспективные направления создания инновационной сельскохозяйственной техники в Республике Беларусь / С.Г. Яковчик, Н.Г. Бакач, Ю.Л. Салапура, Э.В. Дыба // Механизация и электрификация сельского хозяйства: межвед. тематич. сб. / РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». – Минск, 2017. – Вып. 51. – С. 3-9.

Яковчик, С.Г. Создание инновационной сельскохозяйственной техники в Республике Беларусь / С.Г. Яковчик, Н.Г. Бакач, Ю.Л. Салапура, Э. В. Дыба // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве: материалы Междунар. науч.-техн. конф., посвящ. 70-летию со дня образования РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» (Минск, 18–20 окт. 2017 г.) / редкол.: П.П. Казакевич (гл. ред.), Л.Ж. Кострома. – Минск: Беларуская навука, 2017. – С. 3-9.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління