Агроінженерія: науково-випробувальні дослідження на сучасному етапі

Володимир Іванович Кравчук, Віталій Григорович Гусар, Миколо Михайлович Павлишин

Анотація


Метою роботи є визначення напрямків науково-випробувальних досліджень у сучасних умовах розвитку людства, забезпеченні продовольчої безпеки та безпеки продовольства і окреслено основні тенденції розвитку сільськогосподарської техніки й обладнання. Якщо фундаментальні дослідження в аграрній галузі присвячені вирішенню проблем дефіциту води, захисту довкілля, енергозбереженню, то прикладні наукові дослідження в галузі агроінженерії вирішують питання підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, повної механізації та автоматизації технологічних процесів в аграрному виробництві, зменшення витрат у розрахунку на одиницю продукції, поліпшення її якості тощо.  Показано, що за існуючої динаміки збільшення чисельності населення планети та зменшення площ сільськогосподарських угідь на душу населення без випереджального розвитку механізації сільськогосподарського виробництва неможливо забезпечити продовольчу безпеку людства, тому національні та міжнародні органи влади повинні сприяти посиленому розвитку досліджень у галузі сільськогосподарської техніки та механізації агровиробництва, як ключового фактора в забезпеченні майбутніх потреб людства. За результатами аналітичних досліджень наведено  основні тенденції розвитку сільськогосподарських машин, згідно з якими в короткостроковій перспективі здійснюватиметься подальше вдосконалення технічних засобів для агропромислового комплексу.

Ключові слова


Агроінженерія; Євроінтеграція;Сільськогосподарське виробництво; Продовольча безпека; Сільськогосподарська техніка; Тенденції розвитку; Прогнозування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Сельское хозяйство в центре общества /Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии.- 2015, с.17.

Біосфера і агротехнології, інженерні рішення/ В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар// за редакцією В. Кравчука; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2015. – 228 с.

Кравчук В.І. Клуб Болоньї: «Механізація агровиробництва нагодує світ»// Техніка і технології АПК.- №11(74).-2015, с. 6-8.

Болтянський О.В., Болтянська Н.І. Аналіз основних тенденцій розвитку світової та вітчизняної сільськогосподарської техніки для рослинництва// http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvnau_apk/2011_166_1/11bov.pdf.

Кравчук В.І., Гусар В.Г. Прогнозування основних тенденцій розвитку сільськогосподарських машин і обладнання// Техніка і технології АПК.- №6(57).-2014, с. 17-22.