ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ В РЕГІОНІ

Автор(и)

  • Татьяна Утенкова Сибірський НДІ економіки сільського господарства СФНЦА РАН, Russian Federation https://orcid.org/0000-0002-3843-4651

Ключові слова:

Державне регулювання, Землеробська територія, Знижена біологічна активність ареалу, Природна продуктивність ріллі, Міра державної підтримки, Програмно-цільовий підхід, Рентабельність, Сталий розвиток господарства, Конкурентоспроможність.

Анотація

Сибірський федеральний округ є значним виробником продукції сільського господарства на сході країни. Однак, природна продуктивність ріллі в окрузі в 2 рази нижча, ніж в європейській частині країни. Мета досліджень визначити об'єктивні підстави державного регулювання і управління розвитком виробництва сільгосппродукції в Сибірському регіоні. Використано методи економічного аналізу і статистики. Результати дослідження. Через екстремальні природні умови, землеробська територія відноситься до ареалу зниженої біологічної активності. Для отримання одиниці сільськогосподарської продукції в СФО потрібно істотно більше витрат енергії та інших ресурсів. Маючи значний виробничий потенціал, округ може вважатися крупним постачальником продовольства, насамперед в райони Крайньої Півночі, Далекого Сходу і ближнього зарубіжжя. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників в Сибірському федеральному окрузі здійснюється на основі програмно-цільового підходу. Інструментами держпідтримки є субсидіювання процентних ставок по кредитах, спрощення надання земельних ділянок, енергетичних і газових потужностей і об'єктів інженерної інфраструктури, податкові пільги, субсидування частини витрат на сплату відсотків кредитів. Відзначається, що тільки за рентабельності 30-35% і вище, сільгоспорганізації здатні мати розширене стійке відтворення. Висновки. Міра підтримки державою визначається виходячи з рентабельності, необхідної для самостійного подальшого стійкого розвитку господарства, і об'єктивно більш високих витрат виробництва через ґрунтово-кліматичні особливості регіону. Посилення прямого впливу на аграрну політику, повинно мати на меті підвищення конкурентоспроможності продукції сільського господарства як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Біографія автора

Татьяна Утенкова, Сибірський НДІ економіки сільського господарства СФНЦА РАН

Тетяна Утенкова

Посилання

Шавша Н. А. Мониторинг сельскохозяйственного землепользования в субъектах Сибирского федерального округа / Н.А. Шавша // Никоновские чтения. - 2012. №17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-selskohozyaystvennogo-zemlepolzovaniya-v-subektah-sibirskogo-federalnogo-okruga (дата обращения: 05.05.2018).

Agriculture Law of the People's Republic of China // Order of the President of the People's Republic of China. URL: www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn157en.pdf (дата обращения: 05.05.2018).

Agriculture And Rural Development. National Information - South Africa // United Nations Department of Economic and Social Affairs. URL: http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/safrica/agriculture.pdf (дата обращения: 05.05.2018).

Strategy For Agricultural Development In Georgia 2015-2020 // Ministry of Agriculture of Georgia. URL: www.moa.gov.ge/Download/Files/227 (дата обращения: 05.05.2018).

Обеспечение продовольственной безопасности регионов Сибири / Монографияю. Под научной редакцией П.М. Першукевича, Л.В. Тю; РАН, Сибир. отделениение, Федер. агенство науч. организаций, Сиб. федер. науч. центр агробиотехн., Сиб. НИИ экон.сел.хоз-ва.– Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2016. – 148 с.

Стратегия социально-экономического развития АПК Сибирского федерального округа в условиях глобализации и интеграционных процессах в мировой экономике (научные основы) / Под научной редакцией П.М. Першукевича, Л.В. Тю / СибНИИЭСХ СФНЦА РАН – Новосибирск, 2017. – 288 с.

Бессонова Е.В., Утенкова Т.И. Разработка критериев оценки специализации, размещения и государственного регулирования АПК Сибирского федерального округа / Е.В. Бессонова, Т.И. Утенкова // Фундаментальные исследования – 2017. №10(Ч.2), - С.306-310.

Афанасьев Е.В., Рудой Е.В. Проблемы инновационного развития сельскохозяйственного производства в Сибирском Федеральном округе / Е.В. Афанасьев, Е.В. Рудой // Вестник АПК Ставрополья - 2017. №2(26), - С.201-206.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління