ПРОЕКТ «АГРООЛІМП ЗРОШЕННЯ» ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ТА ВИТРАТ - ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ДОХІДНОСТІ АГРОБІЗНЕСУ

Автор(и)

Ключові слова:

Машинно-тракторний парк, Продуктивність, Прямі експлуатаційні витрати, Затрати праці, Амортизація, Собівартість, Капіталовкладення, Ефективність, Рентабельність, Строк окупності.

Анотація

У статті наведено результати економічного аналізу оптимальних техніко-технологічних рішень за науковим проектом «АгроОлімп Зрошення» для господарства площею720 гав 4-пільній сівозміні на зрошенні.

Вперше представлено взаємозалежні економічні показники інвестиційного проекту та його реалізації.

Розраховано економічний ефект  від економії, раціонального використання інвестиційних капіталовкладень та ефективного вирішення поточних завдань господарства завдяки:

- створенню та експлуатації оптимального за складом та достатнього для забезпечення агротехнологій машинно-тракторного парку;

- створенню бази даних для планування річного циклу робіт, графіків матеріального технічного та технологічного забезпечення, планового ТО сільгосптехніки, планів фінансових надходжень і витрат.

Прогнозні фінансові результати отримані на базі проведених випробувань машин та машинно-тракторних агрегатів, прогнозу врожайності культур сівозміни, а також  методом статистичного аналізу цін на матеріали і ресурси та на реалізацію продукції.

Визначено економічні показники: розмірів інвестиційних витрат, структури витрат і надходжень за культурами у сівозміні і вирощуванням загалом, валових показників витрат і надходжень, рентабельності, строків окупності інвестицій.  

Прогнозна економічна оцінка дозволяє встановити базу даних для планування фінансових надходжень та витрат, аналізу шляхів економії витрат та прийняття управлінських рішень.

Біографії авторів

Сільвія Миколаївна Сидоренко, Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого

Cильвия Сидоренко

Ельвіра Лілевман, Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого

E. Lilevman

Посилання

І.В. Науменко, А.О. Науменко, О.В. Мандич Складові механізму забезпечення економічного зростання сільського господарства: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.Василенка – 2016 Вип. 177- С 99-109.

Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підруч. – 2-ге вид., доп. і перероб.

Величко Т. Г. Розвиток матеріально-технічного забезпечення підприємств АПК : автореф. дис. … канд. екон. наук / Т. Г. Величко. – Сімферополь : НУБіПУ, 2009. – 20 с.

НДР 02.3.2 “Міжінститутські дослідження і розробка проектів оптимальних техніко-технологічних рішень для вирощування сільськогосподарської продукції на зрошенні ”Звіт про НДР: ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, Південно-Українська філія; Держреєстрація № 0114U004220, обліковий № 0217U000852, Херсон, 2016р – 183с.

В.Й. Ткач, В.М. Ткач Управленческий учет: международный опыт. – Москва - Финансы и статистика, 1994 – 144с.

ДСТУ 4397-2005. Сільськогосподарська техніка. Методи економічного оцінювання техніки на етапі випробування./К: Держспоживстандарт України, 2005.-16с.

Галузева угода між Міністерством аграрної політики та продовольства України, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців ״Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України״ і Професійною спілкою працівників агропромислового комплексу України в сільському господарстві на 2014 – 2016 роки.

Економічний довідник аграрника/ за ред.. Ю.Я Лузана, П.Т. Каблука.- К., 2003-798с.

Методика формування витрат трудових і матеріальних ресурсів та нормативи витрат на виробництво технічних культур/ І.М. Демчак, С.І Мельник, М.Ф. Кисляченко, О.А. Демидов та ін. – К.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2012,-526с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління