НАУКОВИЙ ПРОЕКТ «АГРООЛІМП ЗРОШЕННЯ». ДОСЛІДЖЕННЯ, РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ

Автор(и)

Ключові слова:

Зрошення, Сівозміна, Обробіток ґрунту, Техніко-технологічні рішення, Випробування, Комплекс агротехнологій, Раціональний комплекс технічного забезпечення.

Анотація

Науковий проект «АгроОлімп Зрошення» розроблено фахівцями Південно-Української філії УкрНДІПВТ ім.Л.Погорілого за результатами досліджень та випробувань передових агротехнологій зрошуваного землеробства, сучасної сільськогосподарської техніки та системного раціонального машиновикористання.

У результаті наукових досліджень вперше для умов зрошуваного землеробства на півдні України розроблений комплекс оптимальних техніко-технологічних рішень з вирощування продукції рослинництва на площі 720га.

Результати наукового проекту структуризовані такими розділами:

-  оптимальні агротехнологічні рішення;

-  оптимізована система зрошення;

-  оптимальний склад машинно-тракторного парку;

-  економічний аналіз, визначення структури і розмірів витрат і доходів, та прогноз окупності інвестицій.

Принципи системної структуризації наукових досліджень моделюванням процесів розробки цього наукового проекту викладені в статті,  надрукованій у попередньому, 21 випуску Збірника. [1]

У статті описані дослідження та розробка оптимальних агротехнологічних рішень, виконаних у співпраці з фахівцями Інституту зрошуваного землеробства НААН України. Стаття описує такі кроки досліджень:

- вибір земельного масиву, як об’єкта реалізації проектних рішень;

- визначення спеціалізації господарства (продуктового напрямку агробізнесу);

- визначення науково обґрунтованої та економічно ефективної сівозміни;

- розробка оптимізованої схеми диференційованої системи обробітку ґрунту;

- дефрагментація технологічних рішень, розробка Агротехнологічного регламенту.

Представлені у статті агротехнологічні рішення служать основою для подальшої розробки оптимальних технічних рішень за науковим проектом «АгроОлімп Зрошення».

Розроблений науковий проект може бути основою реалізації реального агробізнесу на визначеному земельному масиві або може бути використаний як приклад для розробки аналогічних бізнес-проектів для інвестиційних програм у зрошуваному землеробстві.

Біографії авторів

Олександр Петрович Митрофанов, Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого

O. Mitrofanov

Володимир Миколайович Малярчук, Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого

Канд. с.-г. наук

Олеся Ревтьо, Херсонський державний аграрний університет

Канд. с.-г. наук

Анастасія Сергіївна Малярчук, Інститут Зрошуваного землеробства НААН

Канд. с.-г. наук

Посилання

Кравчук В., Митрофанов О. – Системна структуризація проектно-орієнтованих наукових досліджень з використанням методології моделювання процесів IDEF0 / Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України – 2017 - № 21 (35) – с. 22-29.

НДР 02.3 “Дефрагментація техніко-технологічних рішень для диференційованих систем обробітку грунту і сівби в богарних умовах Півдня України“. Звіт про НДР: ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, Південно-Українська філія; Держреєстрація № 0111U009410, обліковий № 0214U006976, Херсон 2013р. -130 с.

Малярчук М.П., Коваленко А.М., Малярчук А.С. – Продуктивність плодозмінної сівозміни за різних способів основного обробітку ґрунту / Зрошуване землеробство – Херсон, 2013 - № 60 – с. 44-45.

Митрофанов О.П., Малярчук В.М., Малярчук А.С. Особливості системи обробітку грунту під сівбу ранніх зернових культур після збирання ріпаку озимого / Техніка і технології АПК – 2015 - № 2 (65). – с. 9-11.

НДР 02.3.2 “Міжінститутські дослідження і розробка проектів оптимальних техніко-технологічних рішень для вирощування сільськогосподарської продукції на зрошенні ”Звіт про НДР: ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, Південно-Українська філія; Держреєстрація № 0114U004220, обліковий № 0217U000852, Херсон, 2016р – 183с.

Kovalenko A. Increasing aridity climate of southern steppe of Ukraine / A. Kovalenko // Its effects and remedies, 3rd UNCCD Scicntific Conference, 9-12 March 2015, Cancun. – Mexico: Book of Abstracts, 2015. – Р. 293-294.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління