АВТОНОМНА СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ КЛІМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

Автор(и)

  • Е. Васінський НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», Ukraine
  • Н. Яремчук НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», Ukraine
  • Віталій Григорович Гусар УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6235-2552

Ключові слова:

Кліматичні параметри, Моніторинг, Класи еквівалентності, Комфортність середовища, Система вимірювання, Програмне забезпечення.

Анотація

У статті представлено розробку автономної системи для моніторингу кліматичних параметрів, таких як температура та відносна вологість повітря, а також рівень вуглекислого газу в повітрі. Розробка системи обумовлена високою вартістю та недостатньою автономністю наявних на ринку аналогів. У статті розглянуто структурну схему системи та описано принцип її роботи, а також описується розробка структури системи нечіткої логіки, яка використовується для прийняття рішення про комфортність мікроклімату на виробництві. Розглянуто вибір логіки, за якою побудована система нечіткої логіки.

Розроблена система дозволяє проводити точний моніторинг та вимірювання кліматичних параметрів. Автономність забезпечується наявністю акумулятора та сонячної панелі, а передача даних проводиться за допомогою технології Bluetooth.

Застосування методів опрацювання отриманих даних з використанням нечіткої логіки дозволяє класифікувати стан навколишнього середовища за рівнями комфортності.

У кінці статті наведені приклади можливих застосувань цієї системи моніторингу, зокрема розроблену систему можна використовувати на виробництвах для моніторингу допустимих кліматичних параметрів, що описані у відповідних нормативних документах. Також систему можна використовувати під час проведення польових вимірювань у процесі досліджень сучасних агротехнологій.

Біографії авторів

Е. Васінський, НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»

Е. Васинский

Н. Яремчук, НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»

Канд. техн. наук

Віталій Григорович Гусар, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Канд. техн. наук

Посилання

Біосфера і агротехнології, інженерні рішення/ В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар// за редакцією В. Кравчука; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2015. – 228 с.

ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

Myatt, Theodore A. “A Study of Indoor Carbon Dioxide Levels and Sick Leave among Office Workers.” // Environmental Health v.1, 2002.

G. Brondino, F. Franceschini, M. Galetto, G. Vicario. Synthesis maps for multivariate ordinal variables in manufacturing // International Journal of Production Research. v.44, №20, 2006, 4241-4255.

F. Franceschini, M. Galetto, M. Varetto. Ordered samples control charts for ordinal variables // Quality and reliability engineering international. 2005:21; 177-195.

Н. Яремчук, Р. Семенюк. Опрацювання вербальних даних за побудови контрольних карт // Метрологія та прилади, №5, 2017, 58-61.

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування