ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ НАСІННЄВОГО БУНКЕРА ТА БЛОКА РОЗСІЮВАННЯ ГРУНТООБРОБНО-ПОСІВНОГО АГРЕГАТА

Автор(и)

Ключові слова:

Ґрунтообробно-посівний агрегат (ҐПА), Розсіювачі, Рівномірність розсіювання, Оптимізація параметрів, Швидкість повітряного потоку, Щільність розподілу, Функціонал якості.

Анотація

У статті визначено граничні значення параметрів, які відповідають за рух ґрунтообробно-посівного агрегата (ҐПА) по полю та роботу висівного модуля котушкового типу, а також оптимізовано параметри функціонала якості другого типу, які відповідають за управління процесом висіву насіння. Було визначено ширину розкидання насіння гірчиці хпад під кутом θ від точки удару по тарілчастій пластині, швидкість на виході з насіннєпроводу Vc, коефіцієнт відновлення для гірчиці, кути падіння та відбивання для гірчиці, швидкість відбитих від пластини насінин V0. На основі отриманих даних розрахували площу Sr розсіювання та відповідно кількість K насіння. Щільність розподілу насіння по площі визначили через обчислення математичного очікування m та середньоквадратичного відхилення σ. 

Визначилися із параметрами оптимізації процесу якості рівномірного розподілу насіння по полю, мінімізувавши функціонал якості F2=0,076.

Біографія автора

Тетяна Вікторівна Гайдай, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Т. Hayday

Посилання

Бойко А.І. Модель функціонування пневматичної висівної системи для технологій точного землеробства / А.І. Бойко, М.О. Свірень // - Київ, Науковий вісник НАУ. - 2006. - Вип.18, – с.80-18.

Беспамятнова Н.М. Исследование параметров разбросного посева семян / Н.М. Беспамятнова, П.В. Лаврухин // Сб. научн. трудов «Обоснование параметров и средств механизации в растениеводстве» / Н.М. Беспамятнова, П.В. Лаврухин. – Зерноград: ВНИПТИМЭСХ, 1990. – С. 21-36.

Кравчук В. Програмний комплекс вирішення задач аналізу та підготовки даних в системі керованого землеробства / В. Кравчук, Д. Читаєв, С. Любченко, Л. Шустік//. - Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.-Дослідницьке, 2006.- Вип. 9(23).- С.171-172.

Емельянов А.М. Математическое моделирование исследования криволинейного движения трактора МТЗ-82 со сдвоенными колесами /А.М.Емельянов, С.В.Щитов, Г.Н.Фролова // – Благовещенск: Дальневосточный аграрный вестник. Вып. №1/2007, с.101-109.

Гуськов В.В. Тракторы: теория. Часть II / В.В. Гуськов // – Минск. Высшая школа, 1977. –384 с.

Пневматические сеялки: констуирование и расчет/ С.А. Мартыненко, Л.Г. Мащишена, Л.В. Погорелыйи др.// Под ред. акад. УААН Л.В. Погорелого. – К.: Техника, 1992. – 224 с.

Бойко А.І. Модель функціонування пневматичної висівної системи для технологій точного землеробства / А.І. Бойко, М.О. Свірень // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2006. Вип. 36. - С. 13-18.

Голуб Г.А. Моделювання руху матеріальних частинок з урахуванням опору повітря / Г.А. Голуб, О.А. Марус // Збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Випуск 16 (30) Книга 1 Сільськогосподарська техніка – XXI: конструювання, випробування, прогнозування. – Дослідницьке, 2012 . С. 137-146.

Погорелый Л.В. Почвообрабатывающие и посевные машины: история, машиностроение, конструирование /П.В. Сысолин, Л.В. Погорелый. – К.: Феникс, 2005. – 264 с.: илл.: - (серия «Сельскохозяйственная техника ХХ века»).

Камке Э. Справочник по дифференциальным уравнениям в частных производных первого порядка. М.: Наука, 1966.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування