АНАЛІЗ СИСТЕМ АГРОМОНІТОРИНГУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ

Автор(и)

Ключові слова:

Агромоніторинг, IPAD, GLAM, JRCMARS, FAOGIEWS, агрометеорологічні умови, стан посівів сільськогосподарських культур

Анотація

Постановка проблеми. Для ефективного управління сільськогосподарським виробництвом потрібно володіти великим обсягом різноманітної оперативної та об’єктивної інформації про структуру посівних площ, стан сільськогосподарських угідь, рослинності та ґрунтів, а також очікувану врожайність сільськогосподарських культур. Тому постає нагальна потреба та актуальність використання дистанційних даних агромоніторингу на різних етапах сільськогосподарського менеджменту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про все ширше застосування супутникової інформації у вигляді оброблених інформаційних продуктів (карт агрометеорологічних параметрів, вегетаційних індексів тощо) для моніторингу сільськогосподарських посівів та оцінки їхньої потенційної продуктивності Зважаючи на це, виникає необхідність аналізу наявних загальнодоступних оброблених і адаптованих даних агромоніторингу в різних країнах світу, що можуть бути використані і в Україні вузькими спеціалістами та органами державної влади для підтримки прийняття управлінських рішень.

Мета. У статті висвітлено особливості функціонування сучасних систем агромоніторингу транснаціонального рівня та приділено увагу їхнім інформаційним можливостям для потреб потенційних користувачів.

Методи. Теоретичні методи досліджень: аналіз і синтез досліджуваних інформаційних ресурсів.

Результати. У статті висвітлено особливості функціонування сучасних систем агромоніторингу транснаціонального рівня та приділено увагу їхнім інформаційним можливостям для потреб потенційних користувачів. Встановлено, що транснаціональні системи агромоніторингу такі як USDA/FAS/IPAD, GIMMSMODISGLAM, JRCMARS, FAOGIEWS мають відкриті інформаційні ресурси для користувачів різних країн, які можуть бути використані для оцінювання стану агрометеорологічних умов та стану посівів сільськогосподарських культур на національному рівні.

Біографія автора

Надія Миколаївна Сердюченко, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Канд. геогр. наук

Посилання

Куссуль Н. Оценкасостояниярастительности и прогнозирование урожайности озимых культур Украины по спутниковым данным / Куссуль Н., Ильин Н., Скакун С., Лавренюк А. [Електронний ресурс] // International Book Series "Information Scienceand Computing" – С 103–109. – Режим доступу до матеріалу: http://www.foibg.com/ibs_isc/ibs-03/IBS-03-p16.pdf

Лялько В.І. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природокористування / Лялько В.І., Попов М.О., Федоровський О.Д. Київ, в-во «Наукова думка», – 2006, – 357с.

Methodology of the MARS crop yield forecasting systemL. Kucera, G. Genovese (Eds.), Agro-Meteorologica Modelling, Processing and Analysis, vol. 2, Office for the Official Publications of the European Communities, Luxembourg (2004), – 100 c.

W.J.D. VanLeeuwen,C.F. Hutchinson,B. Doorn,E. Sheffner,V.H.Kaupp Integrated crop production observations and information system International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)(2006), pp. 3506-3508

R. Mueller, R. Seffrin New methods and satellites: a program update on the NASS crop land data layer acreage program Intl. Arch.Photogramm. RemoteSens. Spat. Inf. Sci., 36 (2006), pp. 97-102.

B. Wu, J. Meng, Q. Li, N. Yan, X. Du, M. Zhang Remote sensing-based global crop monitoring: experiences with China's crop watch system Int. J. Digit. Earth, 7 (2014), pp. 113-137.

Шелестов А. Ю., Яйлимов Б. Я. Стан моніторингу фактичного використання сільськогосподарських земель в провідних країнах на основі супутникових даних /Шелестов А. Ю., Яйлимов Б. Я. / Український журнал дистанційного зондування Землі 12 (2017). – С 59-66.

Кравчук В.І. Прогнозування врожаїв в Україні (Пілотний проект та йогореалізація) / Кравчук В.І., Шевченко А. О., Сердюченко Н. М // Техніка і технології в АПК. – 2011. – №3. – С. 12-21.

Кравчук В. Моделювання врожайності ярих зернових культур з використанням даних ДЗЗ / Кравчук В., Новохацький М., Сердюченко Н., Сайдак Р. // Збірник праць УкрНДІПВТ 2013.Вип. 17(31). Кн. 2. –С. 4-16.

Сердюченко Н. Моделювання врожайності кукурудзи з використанням даних ДЗЗ / Сердюченко Н., Сайдак Р. // Меліорація і водне господарство. Зб. наук. праць 2013. Вип. 101. – С 32-41.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління