НАУКОВИЙ ПРОЕКТ «АГРООЛІМП ЗРОШЕННЯ». ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ, ОПТИМІЗОВАНОГО ЗА СКЛАДОМ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ ДЛЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ НА ПЛОЩІ 720 ГА

Автор(и)

Ключові слова:

АгроОлімп, Дефрагментація, Диференційована система обробітку ґрунту, Агротехнологічні операції, Зрошення, Типи машин, Ранжування, Машинно-тракторний парк, Техніко-технологічне забезпечення, Продуктивність.

Анотація

У статті наведені результати досліджень та  розробки оптимізованого за складом та кількістю машинно-тракторного парку.

 В умовах широкого вибору технічних засобів для сільгоспвиробництва формування оптимальних машинно-тракторних парків для конкретних умов господарювання є досить актуальним завданням для забезпечення ефективного виробництва товарної продукції рослинництва.

 Метою досліджень наукового проекту є селекція споживчих якостей технічних засобів та створення оптимального набору польових машин для ефективного  вирощування та збирання сільськогосподарських культур в 4-пільній зерно-просапній сівозміні  площею720 гана зрошенні.

 Формування оптимального машинно-тракторного парку  було проведено на основі:

- дефрагментації технічного забезпечення виконання агротехнологічних операцій вирощування культур у сівозміні із заданою якістю і в задані агростроки  визначенням типорозмірних рядів тракторів і сільгоспмашин і їхньої номенклатури із застосуванням процедур ранжування;

- визначення подекадного завантаження машин (агрегатів) протягом року на основі таблиці номенклатури агротехнологічних операцій та оптимальних строків їх виконання для всіх культур у сівозміні(агротехнологічного регламенту);

- максимального подекадного завантаження тракторів і машин різного призначення та дощувальної техніки протягом агрономічного року;

- розрахунку кількісного складу МТП на основі даних продуктивності машин і агрегатів, одержаних випробуванням та врахуванням випадків збігу у декаді агротехнологічних операцій на різних культурах.

Отже, розроблено проект оптимізованого за складом машинно-тракторного парку для суб’єкта господарювання на  зрошенні в 4-пільній  сівозміни площею720 гаіз забезпеченням оптимальної кількості техніки для вирощування та збирання сільськогосподарської продукції.

 Розроблений за проектом оптимальний склад МТП може стати основою інвестиційних капіталовкладень в реалізацію зрошуваного землеробства на визначеному земельному масиві, або, як приклад, для розробки аналогічних бізнес-проектів під інвестиційні програми на зрошенні.

Біографії авторів

Іван Легкодух, Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Иван Легкодух

Олександр Петрович Митрофанов, Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Александр Митрофанов

Сільвія Миколаївна Сидоренко, Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Сильвия Сидоренко

Посилання

НДР 02.3 “Дефрагментація техніко-технологічних рішень для диференційованих систем обробітку грунту і сівби в богарних умовах Півдня України“. Звіт про НДР: ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, Південно-Українська філія; Держреєстрація № 0111U009410, обліковий № 0214U006976, Херсон 2013р. -130 с.

Науково-технічна експертиза техніко-технологічних рішень систем обробітку грунту. Науково – методичні рекомендації. За ред. В.І. Кравчука – Дослідницьке, 2011. – 49 с.

НДР 02.3.2 “Міжінститутські дослідження і розробка проектів оптимальних техніко-технологічних рішень для вирощування сільськогосподарської продукції на зрошенні ”Звіт про НДР: ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, Південно-Українська філія; Держреєстрація № 0114U004220, обліковий № 0217U000852, Херсон, 2016 р. – 183 с.

Регістр технічних засобів та обладнаня для АПК України. УкрНДІПВТ ім.. Л. Погорілого.- Дослідницьке, 2014 р.

Електронний ресурс. Державний реєстр технічних засобів для АПК України. http://www.agrotechnika-ukr.com.ua/derzreestr.php.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління