Про машинну деградацію ґрунтів (пустеля настає знизу)

Автор(и)

Ключові слова:

Важка сільгосптехніка, Деградація грунту, Твердість грунту, Ріст коренів, Глибинні шари ґрунту, Система управління щільністю ґрунту

Анотація

У статті наведені причини, які вказують на стабільне збільшення ущільнення ґрунту в глибинних шарах сільськогосподарських земель за сучасної інтенсивної системи їх обробітку потужною важкою технікою, габарити і маса якої зростають з року в рік. Наведено дані робіт вітчизняних і зарубіжних вчених, які вказують на зростання ущільнення глибинних шарів ґрунту, в результаті чого відбувається утворення стійкого переущільнення шару - колісної підошви II-го роду.
Як показують результати вимірів, сучасні параметри ґрунту по пито-мому тиску на ґрунт в поверхневому шарі і на глибині, не відповідають прийнятим ще в 1986 році ГОСТ 26954-86, найближчим часом може привести до незворотних наслідків і втрат врожайності сільськогосподарських угідь.
З метою збереження родючості ґрунту і підвищення врожайністю не-обходимо комплексний підхід. Для вибору оптимального режиму обробки та використання сільськогосподарських угідь пропонується СУПП - Систе-ма Управління Щільністю ґрунти

Біографія автора

Геннадий Клысак, ТОВ НВЦ «Консіма»

Генадій Клисак

Посилання

ГОСТ 26954-86 Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на почву. Госкомитет СССР по стандартам. - Москва, 1986. - 7 с.

ДСТУ 2521:2006 Техніка сільськогосподарська мобільна. Норми дії ходових систем на грунт. – Київ: Держспоживстандарт України, 2007. - 4 с.

Русанов В.А. Проблема переуплотнения почв движителями и эффек-тивные пути ее решения / В.А. Русанов. - Москва, Российская академия сельскохозяйственных наук, 1998. - 365 с.

Медведев В.В. Твердость почвы / В.В. Медведев. - Харьков, Нацио-нальный научный центр «Институт почвоведения и агрохимии им. А.Н. Соколовского», 2009. - 152 с.

Кушнарьов А.С. Дослідження сільськогосподарської техніки (практикум науковцю) / В.І. Кравчук, Г.А. Хейлис, А.С. Кушнарьов та ін.. – Дослідницьке: УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2016. – 328 с.

Кушнарев А.С. Методологические предпосылки выбора способа обработки почвы / Кушнарев А.С., Погорелый В.В. //Техніка АПК, 2008, №1.

Nugis E., Kuht J., Reintam E., Trukmann K. et al. Dynamics of change of soil physical properties and growth of plants on compacted soil. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agricultura. (Agric. and Forest Engineering), 2007, № 51, p. 5-12.

Хольцер Зепп Пустыня или рай / Зепп Хольцер в сотрудничестве с Лейлой Дреггер. – Киев, Издательский дом «Зерно», 2012. – 344 с.

DeJong-Hugles J.M., Swan J.B., Moncrief J.E., Moncrief W.B., Voorhees W.B. Soil Compaction: Causes, Effects and Control (Revision). University of Minnesota Extention Service, 2001, BU-3115-E.

https://www.exapta.com/wp-content/uploads/2015/07/Biology-soil-Compaction.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління