СТРАТЕГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЧОРНОЗЕМІВ

Автор(и)

  • Андрій Миколайович Литовченко Інноваційна компанія "Біоінвест-Агро", Ukraine
  • Микола Михайлович Павлишин НТУУ КПІ імені І. Сікорського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4223-4828
  • Віталій Григорович Гусар ДНУ "УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого", Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6235-2552

Ключові слова:

Екологія, Грунт, Забруднення, Ерозія, Переущільнення, Інвестиційна привабливість, Продовольча безпека.

Анотація

Метою досліджень є пошук шляхів підвищення продуктивності землеробства і збереження від деградації безпосереднього ресурсу виробництва – сільськогосподарської землі. Вирішення цієї дилеми у промислових масштабах можливе лише за залучення значних інвестиційних ресурсів у сільськогосподарське виробництво. Досягнення високих показників урожайності рослин, зупинка ерозійних процесів ґрунту та стале підвищення його родючості неможливі без використання сучасної техніки і технологій, високопродуктивних сортів і гібридів, дотримання балансу з унесення засобів захисту і живлення рослин, інтеграції сучасних досягнень біотехнології.

Для розв’язання цієї задачі необхідно проаналізувати сучасний стан земель сільськогосподарського призначення, дати комплексну оцінку існуючим агротехнологіям, насамперед – технологіям обробітку ґрунту, окреслити основні чинники формування родючості ґрунтів. Безпосередньо родючість ґрунтів, у значній мірі корелюється станом гумусу, який залежить від процесів ґрунтоутворення, біологічних, хімічних та фізичних властивостей ґрунтового середовища, хімічним складом рослинних решток, водним і повітряним режимами, складом ґрунтових мікроорганізмів, реакцією ґрунтового розчину, гранулометричним складом ґрунту тощо.

Біографії авторів

Андрій Миколайович Литовченко, Інноваційна компанія "Біоінвест-Агро"

Канд. екон. наук

Микола Михайлович Павлишин, НТУУ КПІ імені І. Сікорського

Д-р техн. наук, проф.

Віталій Григорович Гусар, ДНУ "УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого"

Канд. техн. наук

Посилання

Біосфера і агротехнології, інженерні рішення/ В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В. Гусар// за редакцією В. Кравчука; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2015. – 228 с.

Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А. Грунтознавство: Підручник. – Чернівці: Книги – XXI, 2004. – 400 с.

Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник / М.Г. Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; За заг. ред. М. Г. Ступеня. – 2-ге видання, стереотипне. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 336 с.

Сучасні системи землеробства і технології вирощування сільськогосподарських культур / [В. Ф. Камінський, В. Ф. Сайко, І. П. Шевченко та ін.]. – К.: ВП «Едельвейс», 2012. – 195 с.

І. Яцук, В. Панасенко Ґрунти потребують захисту// Журнал Верховної ради України. - «Віче» №15, 2013.

Про родючість ґрунту треба дбати постійно / Агрономія Сьогодні / 20.11.2011 р., Іван ШУВАР, ЛНАУ.

ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-19 від 23.05.2017, (ВВР), 2017, № 29, ст.315.

«Концепція загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005 — 2025 роки», схвалена розпорядженням КМУ від 22 вересня 2004 р. № 675-р, Офіційний вісник України від 08.10.2004 — 2004 р., № 38.

Іванова В.В. Інвестиційний процес в аграрному секторі економіки України [Електронний ресурс] / Зб. наук. пр. УДАУ, випуск 70 (частина 2 – економіка), 2008. – Режим доступу: http://udau.edu.ua/library.php?pid=395

ФАО запускає конференцію по боротьбі з деградацією ґрунтів в Україні, [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1128591/.

Агросинергетика: технологія зменшення витрат і ризиків, [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.bioinvest.com.ua/ua/konsalting

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Новітні технології в АПК: дослідження та управління