Інформаційна технологія прогнозування та випробування майбутньої аграрної техніки

Автор(и)

Ключові слова:

Аграрна наука, Іженерні знання, Вимірювання, Прогнозування, Виробування, Інновації, Техніка.

Анотація

Розроблена інформаційна технологія поліергатичних організацій для прогнозування та випробування майбутньої аграрної техніки. Доведена залежність кінцевого звітного документу від змін у процесах пізнання форм сільськогосподарського природокористування з активним застосуванням інноваційних техніко-технологічних рішень. Запропоновано структурно-функціональне забезпечення комп’ютерної інтеграції зусиль кожного інтелектуального агента системи для гарантування синергетичної багатокритеріальної ефективності та якості агровиробництва продукції рослинництва у відкритому ґрунті за умов ризикового землеробства.

Мета роботи полягає у розробці методичних та теоретичних принципів системної інтеграції гетерогенних технологічних процесів на основі обізнаності майбутнього стану покращення продовольчої безпеки за рахунок інноваційного розвитку засобів АПК України.

Методи аналізу та синтезу складних динамічних систем з фіксацією рольової участі кожного інтелектуального агента описано відповідно принципам Agile for development and construction та фундаментальному вкладу процедур вимірювання, прогнозування, випробування та прийняття покрокових рішень. Результат відображено у формі таблиць та структурної схеми ієрархічних циклічних взаємодій для отримання мети.

Висновок. Фундаментальна метризація ключових понять та системо утворюючих процесів забезпечує функціональну стійкість майбутніх техніко-технологічних рішень на прогнозний інтервал глобальної обізнаності стосовно просторово-часових явищ у Всесвіті.

Біографії авторів

Володимир Іванович Кравчук, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Д-р техн. наук, чл.-кор НААН України, проф., директор УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Георгій Леонідович Баранов, Національний транспортний університет України

Д-р техн. наук, проф.

Олена Комісаренко, Національний транспортний університет України

O. Komisarenko

Посилання

Погорелый Л.В., Анилович В.Я. Испытания сельскохозяйственной техники: научно – методические основы оценки и прогнозирования надежности сельскохозяйственных машин. – К.:"Феникс", 2004. – 208с.

Погорелый Л.В. Инженерные методы испытаний сельско-хозяйственных машин. - К.: Техніка, 1991.- 157 с.

Погорелый Л.В. Повышение эксплуатационно-технологической эффективности сельскохозяйственной техники.- К.: Техніка. 1990.- 176 с.

Кравчук В. Науково-випробувальні дослідження: адаптація до часу / В. Кравчук // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України.-2016.-Вип. 20.-С.4-8

Кравчук В.І. Науково-випробувальні дослідження-орієнтири машинобудівника та аграрія / В.І. Кравчук// техніка і технології АПК. – 2016. - №3. – с.6-10.

Кравчук В.І. Біосфера агротехнології, інженерні рішенні / В.І. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Таргоня, М. Павлишин, В.Гусар: за редакцією В.І.Кравчука // Міністерство аграрної політики та продовольства України: Укр НДІПВТ ім. Л.В. Погорілого – Дослідницьке.-2015.-239с.

Кравчук В.І. Інтелектуалізація процесів визначеня прогнозування технічного рівня сільськогосподарських машин / В.І. Кравчук, М.Павлишин, В.Гусар // Техніка і технології АПК. - №4. – 2015. – с.8-11.

Кравчук В.І. Теоретичні основи адаптації сільськогосподарських машин: монографія. – К.:НАУ.-2015. – 208с.

Кравчук В.І. Методологія та метрологічні основи функціональної стійкості агровиробництва в умовах ризикованого землеробства / В.І. Кравчук, Г.Л.Баранов, О.М. Прохоренко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технології для сільськогог господарства України: зб.наук.пр.Укр НДІПВТ. Дослідницьке, - 2015. – Вип.19(33). – с.22-31.

Кравчук В.І. Системно-аналогове моделюваннчя технолгій еколгічного землеробства за ланцюговими процесами / В.І. Кравчук, Г.Л. Баранов, О.М. Прохоренко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технології для сільськогог господарства України: зб.наук.пр.Укр НДІПВТ. Дослідницьке, - 2016. – Вип.20(34). – с.269-279.

Jennifer Barnes. Higher education staff development for the 21st century [Electronic resource] (Jennifer Barnes ets // - Electronic data.-United Nations Educational, Scientific and cultural organization, Paris-Mode of access: http://www.unesco.org/education/pdf/24_234.pdf (viewed on December 13, 2016).-Title from the screen.

Agile-манифест разработки програмного обеспечения – Електронны даны. – Medium.-Режим доступу: http://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html/дата звернення 16.12.2016р.).- Назва з екрану.

Agile в образовании. – Електронны даны. - Medium.-Режим доступу: http://agileineducation.ru/agle-v-obrazovanii (дата звернення 23.12.2016р.).-Назва з екрану.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування