№ 26(40) (2020)

У збірнику висвітлено проблеми випробування, прогнозування та конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, розкрито питання дослідження й прогнозу  розвитку новітніх технологій в АПК, їх впровадження та управління, а також наведено результати наукових досліджень в напрямку  енергозбереження та альтернативної енергетики. Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

Зміст

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ PDF
Володимир Кравчук, C. Смолінський, М. Занько, Т. Гайдай, О. Олійник 14-29
ОГЛЯД РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОРІЄНТАЦІЇ ПРОСАПНИХ ЗНАРЯДЬ ВЗДОВЖ РЯДКІВ, ЗОКРЕМА У ВИРОЩУВАННІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ PDF
В. Ветохін, В. Амосов, В. Голдибан, О. Боровик, І. Біловод 30-46
АКТИВНА І ПАСИВНА РОБОТА ТРАКТОРА PDF
А. Лебедєв 47-57
ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ СТРУКТУРИ ПАРКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОСЛИННИЦТВА В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ PDF (Русский) PDF
Н. Бакач, В. Володкевич, А. Шах 58-65
ТЯГОВІ ВЛАСТИВОСТІ ТРАКТОРА З ВИКОРИСТАННЯМ БАЛАСТУВАННЯ PDF
С. Лебедєв, А. Коробко 66-73
ВПЛИВ ПРУЖНОСТІ ВАЛІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН З АКТИВНИМИ РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ НА ЗУСИЛЛЯ В ЗУБЧАТИХ МУФТАХ PDF
Є. Калінін, І. Лебедєва 74-82
АГРОЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТОРІВ НА ПОВОРОТНІЙ СМУЗІ PDF
С. Лебедєв 83-91
ДОСЛІДЖЕННЯ КОЧЕННЯ КОЛЕСА З ПІДВИЩЕНОЮ ШВИДКІСТЮ ПО ПУХКОМУ ГРУНТI PDF
Є. Калінін, Т. Балабай 92-99
ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОКОЛИВАНЬ В МЕХАНІЧНИХ ПЕРЕДАЧАХ ТРАКТОРІВ ПРИ НАЯВНОСТІ ФРИКЦІЙНИХ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ МУФТ PDF
Є. Калінін, Ю. Козлов 100-109
ДОСЛІДЖЕННЯ АСИМЕТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА МІЦНОСТІ РАМНОЇ КОНСТРУКЦІЇ МЕТОДАМИ СХЕМАТИЗОВАНИХ ДІАГРАМ (НА ПРИКЛАДІ РАМИ СІВАЛКИ ASTRA 4 PREMIUM) PDF
Є. Калінін, М. Мясушка 110-117
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АБРАЗИВНИХ ДОМІШОК РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ЗМАЗКИ ПІДШИПНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ PDF
М. Подольський, І. Лілевман, Д. Федорчук 118-127
До питання нормування викидів забруднювальних речовин двигунами сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів PDF
Т. Цема, C. Афанасьєва 128-140
До питання реформування національної системи технічного регулювання у сфері інженерно-технічного забезпечення АПК PDF
Т. Цема, Л. Лисак 141-152
ПИТОМА ТОННАЖНІСТЬ ТРАКТОРНИХ ПРИЧЕПІВ PDF
А. Лімонт, З. Лімонт, В. Ломакін 153-161
ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ЗЕРНОВИХ СІВАЛОК УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ PDF
В. Думич, Я. Сало 162-169
ТЕСТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАШИН ДЛЯ ЗАКЛАДАННЯ СИЛОСНОЇ МАСИ З КУКУРУДЗИ В БЕТОНОВАНІ СХОВИЩА PDF
Л. Філоненко 170-177
ТЕСТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ДОЇЛЬНОЇ УСТАНОВКИ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПУ AUTOROTOR PERFORMER SUBWAУ PDF
С. Постельга 178-187
РЕЗУЛЬТАТИ АПРОБАЦІЇ ТАНКА-ОХОЛОДЖУВАЧА МОЛОКА TCooL XXL PDF
В. Роженко, О. Сімоник, О. Литовченко 188-195
АПРОБАЦІЯ СУЧАСНОГО ПОВНОКОМПЛЕКТНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СВИНОФЕРМ PDF
О. Кришталь, В. Смоляр 196-208

Новітні технології в АПК: дослідження та управління

МУЛЬТИАГЕНТНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ ПРОЦЕСІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ ТЕХНІКИ Й АГРОТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. Кравчук, Г. Баранов, І. Черницька 209-225
ДО ПИТАННЯ АДАПТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ PDF
М. Новохацький, Н. Сердюченко, О. Бондаренко, О. Клочай 226-235
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ ПАРАМЕТРІВ ГРУНТІВ PDF
М. Павлишин, А. Литовченко, І. Гусар 236-245
ВПЛИВ СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ ТА ДЕСТРУКТОРІВ НА РОЗКЛАДАННЯ ПОЖНИВНИХ РЕШТОК І ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКА PDF
О. Митрофанов, В. Малярчук, Є. Федорчук 246-256
ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ ЗЕРНОВИХ СІВОЗМІН ТА СМУГОВОГО ОБРОБІТКУ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН PDF
Л. Шустік, Н. Нілова, С. Степченко, С. Сидоренко, В. Громадська 257-269
Визначення фактичної ширини обробленої пестицидами смуги при різній висоті польоту сільськогосподарських БПЛА PDF
C. Любченко, Д. Читаєв 270-279
Підземне крапельне зрошення. Технічне забезпечення та застосування PDF
В. Сидоренко, І. Макаренко, А. Мігальов 280-291
ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ PDF
В. Думич 292-298
ЕФЕКТИВНІ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ВИРОЩУВАННЯ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ PDF
М. Климчук 299-307
ОГЛЯД І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВІВЧАРСТВА PDF
В. Кравчук, Т. Бабинець, C. Постельга, В. Смоляр 308-319
УЗАГАЛЬНЕННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ І ВИМОГ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВІВЦЕФЕРМ ЗГІДНО З НОРМАТИВАМИ ЄС PDF
В. Смоляр, Т. Цема, Ю. Тютюнник 320-333
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІАГНОСТИКИ МАСТИТУ У КОРІВ СУЧАСНИМИ ЗАСОБАМИ PDF
В Смоляр, Л. Кириченко 334-343

Енергозбереження та альтернативна енергетика

ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СМУГОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНТАЦІЙ ЯК ПОЛЕЗАХИСНИХ НАСАДЖЕНЬ PDF
М. Новохацький, В. Таргоня, Т. Бабинець, Н. Сердюченко, О. Бондаренко 344-352