АПРОБАЦІЯ СУЧАСНОГО ПОВНОКОМПЛЕКТНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СВИНОФЕРМ

Автор(и)

Ключові слова:

апробація, комплект обладнання, нормативні вимоги ЄС, обладнання, свинарство, свині, свиноферма, станки, утримання

Анотація

Мета досліджень – встановити основні показники та відповідність вимогам нормативних документів під час апробації сучасного повнокомплектного обладнання для свиноферм.
Методи досліджень. Апробацію сучасного повнокомплектного обладнання для свиноферм здійснено з урахуванням узагальнених наукових повідомлень з точки зору його відповідності нормативним вимогам Європейського Союзу та огляду результатів випробувань вітчизняного обладнання для свинарства в ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
Результати досліджень. За результатами апробації встановлена досить висока якість виконання технологічного процесу утримання свиней в умовах використання сучасного повнокомплектного обладнання для утримання свиней КОПС. В сучасних станках створені сприятливі, комфортні умови для утримання свиней. Станки для утримання свиней різних статевих та вікових груп забезпечують 100 % збереження поголів’я. Для опоросу свиноматок  створені зручні умови та забезпечене збереження новонароджених поросят. Поросята біля свиноматок  забезпечені  комфортною зоною з підігріванням і мають зручний доступ до свиноматок під час годівлі. Обладнання для годівлі свиней не допускає сортування концентрованих кормів – сепарація становить 4,5-5,1 %. Точність дозування концентрованих кормів становить 97,2 %. Система водопостачання забезпечує безперебійне надходження води для тварин. Система для  видалення  гною забезпечує видалення гною зі станків для утримання свиней самопливом до гноєзбірника. Важливо, що під час створення комплекту обладнання передбачений пристрій для відбирання сперми у кнурів-плідників, в процесі здійснення заходів з відтворення стада.
Висновки. За даними апробації сучасного повнокомплектного обладнання для свиноферм виробництва ТДВ «Брацлав», встановлено, що обладнання в основному відповідає нормативним вимогам ЄС, які встановлюють мінімальні стандарти для захисту свиней. Можна лише відмітити певні недоліки – це відсутність у станках для групового утримання молодняка свиней предметів, які відволікають тварин від агресивної поведінки, для того, щоб запобігти укусам свиней.

Посилання

Смоляр В.І. Експозиція передового обладнання для галузі свинарства на „Euro Tier 2006” / В.І. Смоляр // Мясное Дело. – 2006. – №12. – С. 44-46.

Смоляр В. Свинарство на виставці «Euro Tier 2010» / В. Смоляр // Техніка і технології АПК. – 2011. – №3. – С. 39-42.

Смоляр В.І. Сучасне конкурентноздатне обладнання для утримання свиней / В.І. Смоляр, О.М. Кришталь // Мясное Дело. – 2006. – № 9.– С. 80-82; № 10. – С. 76-77.

Смоляр В.І. Тенденції з удосконалення обладнання для годівлі свиней / В.І. Смоляр, О.М. Кришталь // Мясное Дело. – 2006. – №10. – С. 58-59.

Смоляр В. На шляху створення сучасно влаштованих свиноферм / В. Смоляр // Свинарство України. – 2011. – № 4. – С. 22-23.

Патент на корисну модель 33734 Україна, А 01 К 1/00. – Станок для утримання свиноматки з приплодом / Смоляр В.І., Коломієць Т.А. (Україна). – № u 200802564; Заявл. 28.02.2008; Прийнято рішення 10.07.2008; Опубл. 10.07.2008. – Бюл. № 13.

Кришталь О. Техніко-технологічне рішення свиноферми на 200 голів / О. Кришталь // Техніка і технології АПК. – 2018. – № 2. – С. 15-19.

Звіт про НДР «Розроблення техніко-технологічних рішень сімейних ферм, адаптованих до вимог ЄС для утримання і відгодівлі свиней потужністю 50, 100 та 200 голів» (остаточний). – Кер. теми Кришталь О.М. – УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2017 – 99 с.

Big Dutchman. – Products for pigs and poultry. – https://www.bigdutchman.com ›portal-en

https://www.bigdutchman.ru › svinovodstvo›catalog

AgroGermany. – germany.agroua.net › company. – WEDA Dammann & Westerkamp GmbH

Danish Pig Academy. – https://danishpigacademy.com › 2019/07 › DPA-Medlemskatalog_RU_web

Katalog 2016 ru by ACO Funki – issuu. – https://issuu.com › acofunki › docs ›

katalog_2016_ru_small

Welcome to ACO Funki. – https://www.acofunki.com

SKOV. – https://www.skov.com

Stable technology Schauer. – https://en.schauer-agrotronic.com

Stalltechnik Schauer - Tierwohl und Wirtschaftlichkeit im ... – Moderne Schweinehaltung – https://www.schauer-agrotronic.com

Директива Європейського Союзу 91/630 «Мінімальні стандарти для захисту свиней».

Директива Ради 2001/88/EC від 23 жовтня 2001 р. доповнення до мінімальних стандартів для захисту свиней.

Комплект обладнання для утримання холостих і поросних свиноматок КОПС-1 // Протокол державних періодичних випробувань № 01-60-2018 від 18 грудня 2018 р., – Дослідницьке, 2018.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування