До питання реформування національної системи технічного регулювання у сфері інженерно-технічного забезпечення АПК

Автор(и)

Ключові слова:

технічне регулювання, стандартизація, оцінка відповідності, введення в обіг, сільськогосподарська техніка, технічні вимоги, технічний регламент, директива ЄС, сертифікація, сільськогосподарські та лісогосподарські транспортні засоби

Анотація

У цій статті досліджено процес реформування системи технічного регулювання у сфері інженерно-технічного забезпечення АПК в напрямку стандартизації та оцінки відповідності впродовж останніх 30 років. Проведено аналізування недоліків наявноъ системи технічного регулювання в Україні та переваги європейської системи технічного регулювання. Проаналізовано законодавчу та нормативно-правову базу щодо стандартизації та оцінки відповідності с.-г. техніки. Визначено мету та напрямок подальшого реформування, розподіл функцій і відповідальності між державою та виробником у цьому процесі.
Мета дослідження – визначення моделі (етапів) реформування системи технічного регулювання у сфері інженерно-технічного забезпечення АПК в напрямку стандартизації та оцінки відповідності. Зокрема визначення завдань кожного етапу реформування та аналізування того, наскільки ці завдання  було виконано. Визначення подальших напрямків реформування.
Методи дослідження полягали в проведенні порівняльного аналізування національної системи технічного регулювання та європейської системи технічного регулювання, визначенні шляху досягання поставленої мети щодо забезпечення безпеки та розширення ринків збуту с.-г. техніки нетарифним регулюванням.
Результати. Запропонована модель (етапи) реформування системи технічного регулювання у сфері інженерно-технічного забезпечення, визначена мета і завдання кожного етапу, проаналізовані законодавчі і нормативно-правові акти, які діють у цій сфері і які ще слід прийняти для досягнення поставленої мети.
Висновок. Національна система технічного регулювання реформується у напрямку імплементації європейської моделі. Проведеними дослідженнями встановлено етапи реформування системи технічного регулювання у сфері інженерно-технічного забезпечення, мета і завдання кожного етапу і на перспективу. Систематизоване та послідовне запровадження оцінки відповідності с.-г. техніки вимогам технічних регламентів, які розроблені на основі директив і регламентів ЄС, запровадження національних стандартів ідентичних європейським гармонізованим стандартам сприятиме усуненню технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС, розширенню ринків збуту техніки, забезпеченню сільгосптоваровиробників безпечною і якіснішою с.-г. технікою.

Посилання

Технічне регулювання в Україні: як забезпечити розвиток економіки і захист прав споживачів: Міжнародна фінансова корпорація, 2008: http://dru.org.ua/files/rp-file-1215683662.pdf (дата звернення 13.04.2020).

Про технічні регламенти та оцінку відповідності : закон України від 05.01.2015 р. № 124-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/124-19 (дата звернення: 15.04.2020).

Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 р. № 46-93. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/46-93 (дата звернення 14.04.2020).

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/ yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu (дата звернення 20.04.2020).

Про стандартизацію: закон України від 5 червня 2014 року № 1315-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (дата звернення 15.04.2020).

Про метрологію та метрологічну діяльність: закон України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18 (дата звернення: 15.04.2020).

Офіційний вебсайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua (дата звернення: 15.04.2020).

Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів: постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1367. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1367-2011-п (дата звернення: 17.04.2020).

Кравчук В., Погорілий В., Афанасьєва С., Цема Т., Оситняжський М., Горбатова І. До питання затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, причепів, причіпних машин. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Дослідницьке, 2017. Вип. 21 (35). С. 175—189.

Цема Т., Афанасьєва С., Лисак Л. Імплементація оновлених європейських вимог щодо сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів в законодавство України. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Дослідницьке, 2019. Вип. 24 (38). С. 72—83.

Regulation (EU) № 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles. URL: http://eur-lex.europa.eu (дата звернення: 17.04.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування