ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ

Автор(и)

Ключові слова:

зернові культури, збирання, зернозбиральний комбайн, жатна частина, молотильна система, очисна система, системи адаптації, тенденції розвитку.

Анотація

Мета статті – обґрунтувати тенденції розвитку зернозбиральних комбайнів аналізуючи сучасний стан та останні технічні розробки провідних фірм-виробників.
Методи досліджень: аналіз конструкції зернозбиральних комбайнів на основі інформації фірм-виробників та результатів аналітичних досліджень.
Результати досліджень. На основі проведеного аналізу системно-аналогової моделі та конструкційних особливостей сучасних зернозбиральних комбайнів визначено такі тенденції їх розвитку: у  конструкційній схемі жатної частини комбайнів для мінімізації втрат врожаю і розширення функціональних можливостей доцільно застосовувати гнучкі різальні апарати, стрічкові транспортери та системи адаптації режимів роботи жатки до умов збирання; удосконалення конструкції молотильних систем різних типів, систем очищення і соломоочисників на основі інноваційних технічних розробок з дотриманням вимог до виконання процесу; упровадження принципів більш ефективного використання потужностей двигунів комбайнів, а також застосування електричних, метанових та інших типів двигунів;  розширення можливостей застосування в схемах зернозбиральних комбайнів різноманітних систем адаптації режимів роботи їхніх систем, а також експлуатація безпілотних варіантів комбайнів, які здатні на основі принципу «самонавчання» з високими якісними показниками виконувати процес збирання.
Висновки. Зернозбиральні комбайни як складні динамічні і технологічні системи постійно вдосконалюються під впливом розвитку науки і техніки. Новітні технічні рішення спрямовані на підвищення показників технологічної ефективності застосування комбайнів у процесі механізованого збирання зернових культур. На основі проведеного аналізу системно-аналогової моделі, сучасного стану і новітніх інноваційних розробок провідних фірм-виробників визначено основні тенденції розвитку зернозбиральних комбайнів, пов’язані з удосконаленням систем комбайнів і впровадженням систем адаптації їхніх режимів роботи до умов функціонування.

Біографії авторів

Володимир Кравчук, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААН України

C. Смолінський, НУБіП України

канд. техн. наук, доц.

М. Занько, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. техн. наук

Т. Гайдай, ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

канд. техн. наук

Посилання

Машини для збирання зернових та технічних культур: Посібник (колектив авторів за ред. В.І. Кравчука). Дослідницьке. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 2009. 296 с.

Кравчук В. І., Занько М. Д. Дослідження функціональних можливостей комбайна CASE-IH AFS – 8230 при скошуванні полеглих хлібів // Журнал «Техніка і технології АПК». №5, 2015. С. 8-13.

Леженкин А. М. Технология уборки зерновых методом очесывания на корню: состояние и перспективы. / А. М. Леженкин, В. И. Кравчук, А. С. Кушнарев. Дослидницкое, 2010. – 400 с.

Кравчук В. І., Занько М. Д. Зернові жатки сучасних комбайнів: конструкційні особливості, та експлуатаційні показники /В. І. Кравчук, М. Д. Занько// Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2019. Випуск 24(38). - С. 176-185. http://dx.doi.org/ 10.31473/2305-5987-2019-1-24(38)-18

Смолінський С. В. Аналіз і синтез жаток зернозбиральних комбайнів / С. В. Смолінський. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2018. – 160 с.

Кравчук В. І. Аналіз молотильних систем зернозбиральних комбайнів / В. І. Кравчук, С. В. Смолінський. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 149 с.

Грицишин М. Технології збирання зернових і конструкції сучасних зернозбиральних комбайнів / М. Грицишин // Пропозиція. – 2003. - № 6. – С. 13-17.

Кравчук В. І. Сучасні тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарської техніки / За ред. В. І. Кравчука, М. І. Грицишина, С. М. Коваля. – К.: Аграрна наука, 2004. – 396с.

Адамчук В. В. Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарської техніки / В. В. Адамчук, Г. Л. Баранов, О. С. Барановський. – К. : Аграрна наука, 2004. – 396 с.

Радемахер Т. Тенденции развития рынка зерноуборочной техники //Новое сельское хозяйство, 2006.-№2.- С.76 - 82.

Іванишин В., Коваль С. Світовий ринок і напрямки розвитку конструкцій зернозбиральних комбайнів //Техніка АПК, 2006,- №6-7. - С .6-9.

Коваль С., Войтюк Д. Напрямки розвитку і особливості конструкцій зернозбиральних комбайнів // Техніка АПК, 2007. - №7.-С.6-17.

Степченко С. Оновлення парку зернозбиральних комбайнів України: обсяги, тенденції, очікування, чинники впливу / С. Степченко, М. Занько// Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2019. Випуск 25(39). - С. 113-124. http://dx.doi.org/ 10.31473/2305-5987-2019-2-25(39)-12

Ловчиков А.П. Технико-технологические основы совершенствования зерноуборочных комбайнов с бильным молотильным аппаратом. – Ульяновск: Зебра, 2016. – 112 с.

Сисоліна І. П. Напрями удосконалення молотильних апаратів зернозбиральних комбайнів / І. П. Сисоліна // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2013. – Вип. 67. – С. 121–129.

Ли Цинчжэнь. Моделирование и оптимизация технологического процесса и средств механизации производства зерна для среднего Китая на базе белорусской техники/Цинчжэнь Ли, А. Н. Леонов //Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2020. – Т. 58, №1. – С. 90–107. https://doi.org/10.29235/1817-7204-2020-58-1-90-107.

Tang Z. Dynamic Balance Method for Grading the Chain Drive Double Threshing Drum of a Combine Harvester /Z. Tang, X. Li, X. Liu, H. Ren, Z. Biao // Applied sciences, 2020, 10, 1026; doi:10.3390/app10031026.

Сайт «GROUP SCHUMACHER»: http://www.groupschumacher.com/

Сайт компанії «CLAAS»: https://www.claas.ua/

Сайт компанії «JOHN DEERE»: https://www.deere.ua/

Сайт компанії «NEW HOLLAND»: https://agriculture.newholland.com/

Сайт компанії «FENDT»: https://www.fendt.com/

Сайт «ГОМСЕЛЬМАШ»: https://www.gomselmash.by/

Сільськогосподарські машини: підручник / Д. Г. Войтюк, Л. В. Аніскевич, В. В. Іщенко та ін.; за ред. Д. Г. Войтюка. - К.: «Агроосвіта», 2015. - 679 с.

Savickas D. Combine harvester fuel consumption and air pollution reduction /D. Savickas, D. Steponavicius, I. Kliopova, L. Saldukaite//Water, Air & Soil Pollution, 231, 95 (2020). https://doi.org/10.1007/s11270-020-4466-5.

Meng, A. Modeling and experiments on Galfenol energy harvester / A. Meng, C. Yan, M. Li, W. Pan, J. Yang, S. Wu// Acta Mechanica. Sinica (2020). https://doi.org/10.1007/s10409-020-00943-6.

Li P. Design and experimental study of broadband hybrid energy harvester with frequency-up conversion and nonlinear magnetic force / P. Li, N. Xu, C.Gao // Micro- and Nanosystems Information Storage and Processing Systems. Issau 5(2020). https://doi.org/10.1007/s00542-019-04716-5.

Борисова Л. В. Выбор стратегии в задаче корректировки регулировочных параметров комбайна / Л. В. Борисова, И. Н. Нурутдинова, В. П. Димитров [и др.]. – DOI 10.15507/2658-4123.030.202001.060-075 // Инженерные технологии и системы. – 2020. – Т. 30, № 1. – С. 60-75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування