ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ

Володимир Кравчук, C. Смолінський, М. Занько, Т. Гайдай, О. Олійник

Анотація


Мета статті – обґрунтувати тенденції розвитку зернозбиральних комбайнів аналізуючи сучасний стан та останні технічні розробки провідних фірм-виробників.
Методи досліджень: аналіз конструкції зернозбиральних комбайнів на основі інформації фірм-виробників та результатів аналітичних досліджень.
Результати досліджень. На основі проведеного аналізу системно-аналогової моделі та конструкційних особливостей сучасних зернозбиральних комбайнів визначено такі тенденції їх розвитку: у  конструкційній схемі жатної частини комбайнів для мінімізації втрат врожаю і розширення функціональних можливостей доцільно застосовувати гнучкі різальні апарати, стрічкові транспортери та системи адаптації режимів роботи жатки до умов збирання; удосконалення конструкції молотильних систем різних типів, систем очищення і соломоочисників на основі інноваційних технічних розробок з дотриманням вимог до виконання процесу; упровадження принципів більш ефективного використання потужностей двигунів комбайнів, а також застосування електричних, метанових та інших типів двигунів;  розширення можливостей застосування в схемах зернозбиральних комбайнів різноманітних систем адаптації режимів роботи їхніх систем, а також експлуатація безпілотних варіантів комбайнів, які здатні на основі принципу «самонавчання» з високими якісними показниками виконувати процес збирання.
Висновки. Зернозбиральні комбайни як складні динамічні і технологічні системи постійно вдосконалюються під впливом розвитку науки і техніки. Новітні технічні рішення спрямовані на підвищення показників технологічної ефективності застосування комбайнів у процесі механізованого збирання зернових культур. На основі проведеного аналізу системно-аналогової моделі, сучасного стану і новітніх інноваційних розробок провідних фірм-виробників визначено основні тенденції розвитку зернозбиральних комбайнів, пов’язані з удосконаленням систем комбайнів і впровадженням систем адаптації їхніх режимів роботи до умов функціонування.

Ключові слова


зернові культури; збирання; зернозбиральний комбайн; жатна частина; молотильна система; очисна система; системи адаптації; тенденції розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Машини для збирання зернових та технічних культур: Посібник (колектив авторів за ред. В.І. Кравчука). Дослідницьке. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. 2009. 296 с.

Кравчук В. І., Занько М. Д. Дослідження функціональних можливостей комбайна CASE-IH AFS – 8230 при скошуванні полеглих хлібів // Журнал «Техніка і технології АПК». №5, 2015. С. 8-13.

Леженкин А. М. Технология уборки зерновых методом очесывания на корню: состояние и перспективы. / А. М. Леженкин, В. И. Кравчук, А. С. Кушнарев. Дослидницкое, 2010. – 400 с.

Кравчук В. І., Занько М. Д. Зернові жатки сучасних комбайнів: конструкційні особливості, та експлуатаційні показники /В. І. Кравчук, М. Д. Занько// Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2019. Випуск 24(38). - С. 176-185. http://dx.doi.org/ 10.31473/2305-5987-2019-1-24(38)-18

Смолінський С. В. Аналіз і синтез жаток зернозбиральних комбайнів / С. В. Смолінський. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2018. – 160 с.

Кравчук В. І. Аналіз молотильних систем зернозбиральних комбайнів / В. І. Кравчук, С. В. Смолінський. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2019. – 149 с.

Грицишин М. Технології збирання зернових і конструкції сучасних зернозбиральних комбайнів / М. Грицишин // Пропозиція. – 2003. - № 6. – С. 13-17.

Кравчук В. І. Сучасні тенденції розвитку конструкцій сільськогосподарської техніки / За ред. В. І. Кравчука, М. І. Грицишина, С. М. Коваля. – К.: Аграрна наука, 2004. – 396с.

Адамчук В. В. Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарської техніки / В. В. Адамчук, Г. Л. Баранов, О. С. Барановський. – К. : Аграрна наука, 2004. – 396 с.

Радемахер Т. Тенденции развития рынка зерноуборочной техники //Новое сельское хозяйство, 2006.-№2.- С.76 - 82.

Іванишин В., Коваль С. Світовий ринок і напрямки розвитку конструкцій зернозбиральних комбайнів //Техніка АПК, 2006,- №6-7. - С .6-9.

Коваль С., Войтюк Д. Напрямки розвитку і особливості конструкцій зернозбиральних комбайнів // Техніка АПК, 2007. - №7.-С.6-17.

Степченко С. Оновлення парку зернозбиральних комбайнів України: обсяги, тенденції, очікування, чинники впливу / С. Степченко, М. Занько// Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2019. Випуск 25(39). - С. 113-124. http://dx.doi.org/ 10.31473/2305-5987-2019-2-25(39)-12

Ловчиков А.П. Технико-технологические основы совершенствования зерноуборочных комбайнов с бильным молотильным аппаратом. – Ульяновск: Зебра, 2016. – 112 с.

Сисоліна І. П. Напрями удосконалення молотильних апаратів зернозбиральних комбайнів / І. П. Сисоліна // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2013. – Вип. 67. – С. 121–129.

Ли Цинчжэнь. Моделирование и оптимизация технологического процесса и средств механизации производства зерна для среднего Китая на базе белорусской техники/Цинчжэнь Ли, А. Н. Леонов //Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. – 2020. – Т. 58, №1. – С. 90–107. https://doi.org/10.29235/1817-7204-2020-58-1-90-107.

Tang Z. Dynamic Balance Method for Grading the Chain Drive Double Threshing Drum of a Combine Harvester /Z. Tang, X. Li, X. Liu, H. Ren, Z. Biao // Applied sciences, 2020, 10, 1026; doi:10.3390/app10031026.

Сайт «GROUP SCHUMACHER»: http://www.groupschumacher.com/

Сайт компанії «CLAAS»: https://www.claas.ua/

Сайт компанії «JOHN DEERE»: https://www.deere.ua/

Сайт компанії «NEW HOLLAND»: https://agriculture.newholland.com/

Сайт компанії «FENDT»: https://www.fendt.com/

Сайт «ГОМСЕЛЬМАШ»: https://www.gomselmash.by/

Сільськогосподарські машини: підручник / Д. Г. Войтюк, Л. В. Аніскевич, В. В. Іщенко та ін.; за ред. Д. Г. Войтюка. - К.: «Агроосвіта», 2015. - 679 с.

Savickas D. Combine harvester fuel consumption and air pollution reduction /D. Savickas, D. Steponavicius, I. Kliopova, L. Saldukaite//Water, Air & Soil Pollution, 231, 95 (2020). https://doi.org/10.1007/s11270-020-4466-5.

Meng, A. Modeling and experiments on Galfenol energy harvester / A. Meng, C. Yan, M. Li, W. Pan, J. Yang, S. Wu// Acta Mechanica. Sinica (2020). https://doi.org/10.1007/s10409-020-00943-6.

Li P. Design and experimental study of broadband hybrid energy harvester with frequency-up conversion and nonlinear magnetic force / P. Li, N. Xu, C.Gao // Micro- and Nanosystems Information Storage and Processing Systems. Issau 5(2020). https://doi.org/10.1007/s00542-019-04716-5.

Борисова Л. В. Выбор стратегии в задаче корректировки регулировочных параметров комбайна / Л. В. Борисова, И. Н. Нурутдинова, В. П. Димитров [и др.]. – DOI 10.15507/2658-4123.030.202001.060-075 // Инженерные технологии и системы. – 2020. – Т. 30, № 1. – С. 60-75.