ДОСЛІДЖЕННЯ АСИМЕТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ТА МІЦНОСТІ РАМНОЇ КОНСТРУКЦІЇ МЕТОДАМИ СХЕМАТИЗОВАНИХ ДІАГРАМ (НА ПРИКЛАДІ РАМИ СІВАЛКИ ASTRA 4 PREMIUM)

Автор(и)

  • Є. Калінін Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка http://orcid.org/0000-0001-6191-8446
  • М. Мясушка Харківська філія ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого» http://orcid.org/0000-0003-2178-1144

Ключові слова:

асиметричне навантаження, втомне руйнування, крива Веллера, метод Локаті, границя втоми, рама сівалки

Анотація

Мета дослідження – розроблення удосконаленого методу визначення асиметричної навантаженості та міцності рамної конструкції з використанням методів схематизованих діаграм, що допоможе суттєво знизити витрати праці під час розрахунків та автоматизувати останні.
Методи дослідження. У роботі використані методи теорії пружного тіла, яке не деформується та обчислювального експерименту, а також елементи теорії накопичення втомних руйнувань.
Результати дослідження. Під час дослідження втомної міцності рами універсальної зернотукової сівалки ASTRA 4 Premium необхідно було визначити втомні характеристики для можливо більшого числа її ділянок на одному екземплярі випробуваної конструкції. Тому був застосований метод ступеневого підвищення напружень. Експериментальне дослідження навантаженості рами було виконано методом тензометрування як в експлуатаційних, так і в транспортних умовах.
Дослідження проводилися на трьох режимах: імітація сівби; повороти і переїзди на поле з піднятими сошниками; транспортування дорогою поганої якості. Статистична обробка тензограмм проводилася систематизацією за розмахом з одночасним приведенням циклів експлуатаційних напружень з різною асиметрією до симетричного циклу. Пропонований спосіб приведення заснований на застосуванні схематизованої діаграми втомної міцності в координатах «середнє і амплітудне напруження». Гранична крива передбачається заміненою на пряму, яка проходить через границю втоми ділянки рами, у симетричному циклі через границю міцності.
За кожною поточною парою максимальних і мінімальних значень напружень, які однозначно визначають собою середнє й амплітудне значення напівциклу, підраховується поточне значення коефіцієнта чутливості ділянки рами до асиметрії циклу. Потім обчислюється приведена до симетричного циклу амплітуда напівциклу. Так виходить дискретний розподіл амплітуд, приведених до симетричного циклу.
Висновки. Через незначні розбіжності в границях втоми, підрахованих за запропонованим методом і за методом Локаті, пропонується використовувати перший метод, як менш трудомісткий і як такий, який можна автоматизувати з використанням ПК.

Біографії авторів

Є. Калінін, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

д-р техн. наук, доц

М. Мясушка, Харківська філія ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»

junior Researcher

Посилання

Калінін Є.І. Частотний аналіз коливань гусеничних тракторів. Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2018. №. 22(36). С. 86-91.

Лебедєв А.Т., Калінін Є.І. Динамічна модель ґрунтообробних машинно-тракторних агрегатів з пасивними робочими органами у складі енергетичного засобу зі здвоєними шинами. Системи обробки інформації. 2010. № 2. С. 109-115

Калінін Є.І., Романченко В.М., Юр’єва Г.П. Формування умови стійкості лінійної системи при випадкових збуреннях її параметрів. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2017. №7. С. 100-108

Іванов В.І., Калінін Є.І. Підвищення надійності системи методом селекції її елементів. Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва: Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка. 2015. Вип. 163. С. 142-146.

Shanyavskiy A.A. Bifurcation diagram for in-service fatigued metals. Procedia Engineering. 2010. Vol. 2. Issue 1. P. 241-250.

Трощенко В.Т., Красовский А.Я., Покровский В.В., Сосновский Л.А., Стрижало В.А. Сопротивление материалов деформированию и разрушению: Справочное пособие. – К.: Наукова думка, 1993 – 506 с.

Лебедєв А.Т., Калінін Є.І. Теоретичне дослідження тягово-зчіпних властивостей тракторів, обладнаних здвоєними шинами, під час виконання ґрунтообробних робіт на агрофоні підвищеної вологості. Зб. наук. праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке.2010. №. 14(28). С. 216-224.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-03

Номер

Розділ

Сільськогосподарська техніка та обладнання: прогнозування, конструювання, випробування